Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

 

.

Víta Vás Základná škola Eduarda Schreibera 

v Lednických Rovniach

 

 

 

 

 

 

JESENNÉ PRÁZDNINY:

28.10 - 31.10.2016

 

Naše aktivity v mesiaci október

 

Žiaci z nemeckej partnerskej školy vo Schweinfurte boli opäť našimi hosťami v dňoch 05.-12.10.2016. Počas svojho výmenného pobytu na Slovensku absolvovali spolu so svojimi slovenskými kamarátmi bohatý program, súťaže, exkurzie. Vzájomne sa zdokonaľovali v komunikácii v nemeckom, anglickom jazyku. Nemeckí žiaci spoznali nielen našu školu, ale i obec a  jej okolie. Navštívili naše hlavné mesto Bratislavu, Žilinu, Rajeckú Lesnú, Čičmany, Strečno...

 

 

V dňoch 10.10. - 14.10.2016 sa naša škola zapojila do IV. ročníka aktivít pod spoločným názvom ,,Hovorme o jedle“. Cieľom projektu bolo viesť deti k správnym stravovacím návykom, oboznámiť ich s pôvodom potravín, chovom dobytka, pestovaním poľnohospodárskych plodín a ich spracovaním vo výrobných podnikoch. Žiaci a učitelia vymysleli a zrealizovali rôzne aktivity k nasledovným stanoveným denným témam: ,,Prečo jem slovenské potraviny: chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny“, ,,Zelenina, ovocie, orechy v našich sadoch“, ,,Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek, chutné maľovanie“, ,,Recyklácia odpadov z obalov potravín – starým veciam nová šanca“, ,,Mäso, hydina, ryby, vajcia“.

 

 

 

Dňa 13.10.2016 sa konalo v telocvični školské kolo športovej súťaže vo florbale žiakov a žiačok. Najlepšími hráčmi boli: F. Páleš 9.A, L. Výbošťok 9.B, najlepšou hráčkou M. Sabolová 9.A. Naj hráči nás budú reprezentovať spolu so svojimi  spoluhráčmi v obvodnom kole tejto súťaže.

 

 

Do predkola športovej súťaže vo florbale žiakov sa družstvo školy zapojilo dňa 14.10.2016. Naši chlapci si po vzájomných zápasoch v súťaži vybojovali 1. miesto a postup do vyššieho kola súťaže.

 

 

Účastníkmi okresného kola športovej súťaže vo florbale žiačok základných škôl bolo dňa 17.10.2016 aj družstvo dievčat školy. Naše žiačky v tejto súťaži obsadili 3. miesto.

 

 

Okresné kolo súťaže v bedmintone žiakov a predkolo súťaže v bedmintone žiačok sa organizovalo v Športovom centre v Púchove dňa 20.10.2016. Do súťaže sa zapojilo aj naše družstvo dievčat v zložení  V. Novosadová 6.A, S. Balážová 9.B a družstvo chlapcov v zložení L. Výbošťok 9.B, J. Egly 9.B. Naši žiaci si vysúťažili  v silnej konkurencii v hre s majstrami SR pekné 3. miesto a naše žiačky 4. miesto.

 

 

Dňa 21.10.2016 sa družstvo žiakov školy  zúčastnilo okresného kola športovej súťaže vo florbale žiakov základných škôl. Naše družstvo v súťaži získalo 2. miesto.

 

 

Pod názvom „Milujeme vedu“ sa žiaci 7. ročníka školy zúčastnili dňa 21.10.2016 exkurzie v spoločnosti RONA, a.s. V praxi si pozreli krásnu a zložitú výrobu úžitkového skla v našej obci. Získané poznatky im budú možno vhodnou motiváciou pri výbere svojho budúceho povolania.

 

V pondelok 24.10.2016 sme sa zapojili do 12. ročníka celoslovenského projektu venovaného Medzinárodnému dňu školských knižníc pod názvom "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice". V tento deň sa aktivita našich  žiakov zamerala vo všetkých triedach na hodinách slovenského jazyka a literatúry na tvorbu vlastných príbehov. Z príbehov sme na záver vyučovania zviazali spoločnú knihu.

 

 

Naše aktivity v mesiaci september

 

V pondelok 05.09.2016 sme spoločne slávnostne otvorili nový školský rok 2016/2017. Osobitne sme privítali v základnej škole našich nových žiakov - prváčikov. Dúfame, že tento školský rok bude nielen pre nich, ale aj pre všetkých žiakov školy úspešný.

 

 

V rámci ochrany života a zdravia osôb( OZO) absolvovali žiaci druhého stupňa školy dňa 06.09.2016 teoretickú časť a nasledujúci deň 07.09.2016 i praktickú časť v teréne. Tu si svoje získané vedomosti overili i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažili. Absolvovali rôzne druhy obväzov zranených častí tela, prenos zraneného, hod granátom na cieľ...Nesmeli chýbať ani loptové hry, najmä futbal a samozrejme opekačka.

 

 

Žiaci 8.A triedy sa dňa 14.09.2016 zúčastnili v Centre sociálnych služieb /CSS/ v Lednických Rovniach na "Dni športu". Obyvateľom CSS Lednické Rovne a CSS Púchov pomáhali pri rozličných športových disciplínach ako hádzanie šípok, hod granátom /zemiakom/, hod loptou do koša, súťažení s kolkami...

 

 

Dňa 21.09.2016 sme si i na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň gramotnosti a popoludnie sme venovali jej rozvíjaniu prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít. Pripomenuli sme si, aké dôležité je pre nás v dnešnej dobe rozvíjanie gramotnosti. Práve jej rozvíjaním škola pripravuje žiakov na praktický život, na to, aby vedeli používať svoje vedomosti, poznatky a spôsobilosti v bežných životných situáciách. Žiaci riešili rôzne zaujímavé úlohy, kde si precvičili svoje schopnosti z čitateľskej, jazykovej, matematickej, finančnej, prírodovednej či počítačovej gramotnosti v rámci týchto aktivít: ,,Moja prvá škola“,,Záložka do knihy spája triedy“, ,,Čítame s Osmijankom“, ,,Strom života“,,,Bez práce nie sú koláče“, ,,Recyklohry“.

 

 

Družstvo žiakov a žiačok školy sa dňa 27.09.2016 zapojilo do okresného kola športovej súťaže v cezpoľnom behu žiakov základných škôl. Našu školu v súťaži reprezentovali: N. Jáňová 9.A, J. Trnková 9.B, L. Výbošťok 9.B, P. Pecháček 8.B, J. Martinko 7.C Najlepšie umiestnenie z našich reprezentantov / 3. miesto / získala N. Jáňová 9.A.

 

 

Žiaci 5.-8. ročníka školy navštívili dňa 30.09.2016 v rámci exkurzie zábavno-vzdelávacie centrum Atlantis Center v Leviciach. Absolvovali dva zaujímavé náučné programy: "Cesta do vesmíru" a "Titanic".

 

 

V dňoch 19.-30.09.2016 sa naša škola zapojila do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli". Počas týchto dvoch týždňov prebiehali na škole rozličné aktivity: beseda o zásadách prvej pomoci, súťaž o najrýchlejšiu jazdu na bicykli, jazdu zručnosti, najpomalšiu jazdu na bicykli, zhotovovanie parkoviska pre bicykle, súťaž v slalomovej dráhe na bicykli. Najcyklistickejšou triedou školy sa stala 6.A trieda, naj cyklistami školy  M. Krajčovič 8.A a J. Harmecký 8.A. Celkovo prišlo do školy na bicykli počas trvania projektu  637 žiakov. Niektorí žiaci chodili do školy na bicykli pravidelne, za čo dostali jednotku z telesnej výchovy. Žiaci víťaznej triedy boli odmenení medailami, naj cyklisti získali diplom a zelené tričko Petra Sagana.

 

 

V týždni od 26.9.- 30.9.2016 sa žiaci 3.A, 3.B, 3.C zúčastnili základného plaveckého výcviku na plavárni v Púchove.  Na začiatku absolvovali  žiaci vstupné testy plaveckej zdatnosti, zoznámili sa s vodným prostredím, postupne si osvojili splývavú polohu. Výcvikom sa rozvíjali vôľové vlastnosti žiakov, zvyšovala sa ich vytrvalosť, obratnosť a kondícia. Precvičili si rôzne polohy tela vo vode: stojky, kotúle. Jednoduché súťaže, štafety, hry viedli žiakov k tolerancii a vzájomnej spolupráci. Cieľom plaveckého výcviku bolo zaplávať jedným plaveckým spôsobom technicky správne, čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Za svoju snahu boli žiaci na konci výcviku odmenení pekným diplomom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Školský rok 2016/2017
20       tried
393     žiakov
33       pedagogických zamestnancov
15       nepedagogických zamestnancov


 


upresniť

dnes je: 26.10.2016

meniny má: Demeter

podrobný kalendár

Jedálny lístok
24.-28.10.2016

Súbor na stiahnutie Jedálny lístok.xls Jedálny lístok.xls (29 kB)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
02.09.2016
14.11.2016
25.01.2017
10.04.2017
26.06.2017
30.06.2017Jesenné
28.10.2016-31.10.2016
Vianočné
23.12.2016-05.01.2017
Polročné
03.02.2017
Jarné
27.02.2017-03.03.2017
Veľkonočné
13.04.2017-18.04.2017
Letné
03.07.2017-31.08.2017

Záujmové krúžky začali pracovať od 03.10.2016

Zber druhotných surovín

prebieha celý školský rok
-papier


1334158

Úvodná stránka