Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

 

.

Víta Vás Základná škola Eduarda Schreibera 

v Lednických Rovniach

 

          

 

 

 

 

 

 

 

BEH OSLOBODENIA OBCE LEDNICKÉ ROVNE

sa uskutoční

v piatok 28.04.2017 o 10.00 hodine

v športovom areáli základnej školy.

Všetkých Vás srdečne pozývame.

 

 

Naše aktivity v mesiaci apríl

 

Úspešní riešitelia školského kola matematickej olympiády sa dňa 04.04.2017 zúčastnili aj jej okresného kola. Našu školu reprezentovalo 12 žiakov 6.- 8. ročníka.  Úspešnými riešiteľmi olympiády boli:

6. ročník

5. miesto - P. Floriš 6.B

7. ročník

4. miesto - P. Vajdík 7.A

6. miesto - J. Strapková 7.A

8. ročník

2. miesto - T. Tenzer 8.B

2. miesto - K. Cúciková 8.A

 

 

Dňa 06.04.2017 sa konal na našej škole už 27. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017. Je to celoštátna súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne. Víťazi triednych kôl sa prebojovali do školského kola, v ktorom sa darilo:

1. kategória (1.- 3.roč.) :

1.miesto - A. Gažo  3.B

2. miesto - D. Čerňanová 1. B

3. miesto - D. Drahuta 2.B

2. kategória (4.- 6.roč.) :

1.miesto - V. Balážová 4.A

2. miesto - N. Bučková 4.B

3. miesto - A. Gažová 4.B

3. kategória (7.- 9.roč.) :

1.miesto - S. Tesařová 9.A

2. miesto - V. Pihíková 7.C

3. miesto - S. Halásová 9.A

Do okresného kola postúpili A. Gažo, V. Balážová, S. Tesařová. Všetkým srdečne gratulujeme!

 

 

Priaznivci riešenia SUDOKU sa stretli dňa 06.04.2017 v školskom kole súťaže . Zúčastnilo sa ho 15 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky v súťaži dosiahli žiaci, ktorí  nás budú i reprezentovať v okresnom kole SUDOKU:

1. miesto - M. Sabolová 9.A

2. miesto - E. Bezáková 8.B

3. miesto - M. Kellner 6.B

 

 

Veľkonočný stolnotenisový turnaj o majstra, majsterku školy na rok 2017 sa uskutočnil dňa 07. a 10.04.2017. Najskôr súťažili žiaci. Majstrom školy sa po kvalitných a vyrovnaných zápasoch stal Lukáš Výbošťok 9.B.

Víťazné umiestnenie žiakov:

1. miesto - L. Výbošťok 9.B

2. miesto - S. Pastorek 9.B

3. miesto - P. Vajdík 7.A

Majsterkou školy sa stala Eleonóra Bezáková 8.B.

Víťazné umiestnenie žiačok:

1. miesto - E. Bezáková 8.B

2. miesto - S. Turská 9.A

3. miesto - V. Novosadová 6.A

 

 

 

 

Zem naša guľatá, si krásna, si bohatá.

Si k nám tolerantná, štedro sa nám rozdávaš.

Dávaš nám vzduch, vodu, potravu, čo jeme,

všetko, čo k životu potrebujeme.

 

Za to, čo nám dávaš, chrániť ťa musíme,

nad svojím konaním preto premýšľať začíname...

 

V stredu dňa 12.04.2017 z príležitosti Dňa Zeme sa žiaci v dopoludňajších hodinách zapojili do aktivít zameraných  na ochranu životného prostredia a zelene v priestoroch našej obce. Žiaci 1.- 2. ročníka vyzbierali odpadky z miestneho parku, okolie ulíc Májová a Súhradka vyčistili tretiaci, štvrtáci skrášlili Majerskú a Športovú ulicu. Žiaci 5. ročníka vyčistili ulice Púchovská, Jilemnického, Uhrovecká. Šiestaci skrášlili okolie Rovňanskej, Medovej ulice, Hája, Kopánok. Žiaci siedmeho ročníka pozbierali odpadky v časti Pod skalkou a Horenická Hôrka, deviataci urobili krajším Medňanskú cestu, Medné i cestu na Biele hliny.

 

 

Dňa 12.04.2017 sa družstvo starších žiakov školy zapojilo do predkola súťaže v malom futbale. Po vzájomnom športovom zápolení sa naši chlapci umiestnili vo svojej kategórii na 1. mieste a postúpili do vyššieho kola súťaže.

 

 

Naši najmladší žiaci a žiačky sa dňa 20.04.2017 zúčastnili okresného kola športovej súťaže v minifutbale. Družstvo reprezentantov školy obsadilo v súťaži 3. miesto.

 

 

Úspešní riešitelia školského kola súťaže v SUDOKU nás reprezentovali v okresnom kole tejto súťaže, ktorá sa konala dňa 20.04.2017 v CVČ v Púchove.

 

 

V mesiaci marec, apríl 2017 sa žiaci 3.B a 3.C zapojili do projektu "Malá finančná akadémia". Výsledkom projektu bolo mesto "Homit". Okrem hry Naše mesto si žiaci rozvíjali aj svoju kreativitu, vedomosti z finančnej, čitateľskej gramotnosti.

 

 

Dňa 21.04.2017 sa konalo okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska 2017". V silnej konkurencii si v kategórii žiakov 1. - 3. ročníka  vyspieval pekné 3. miesto náš žiak A. Gažo 3.B.

 

 

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 sa v našej škole uskutočnil v dňoch 24.-25.04.2017. Zúčastnilo sa ho 52 budúcich prváčikov, ktorí nám ukázali, čo všetko sa už v škôlke naučili a ako veľmi sa tešia do prvej triedy.

 

 

Mladší žiaci školy sa zúčastnili dňa 26.04.2017 okresného kola súťaže v  malom futbale. Zo súťaže si naši chlapci priniesli 1. miesto a postup do regionálneho kola.

 

 

Naše aktivity v mesiaci marec

 

Dňa 06.03.2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, 1., 2. a 3. kategória. Zúčastnilo sa ho 15 recitátorov 2.- 4. ročníka a 13 recitátorov 5.-9. ročníka. Tohtoročná súťaž prekvapila porotu nielen dlhým výberom ukážok, ale najmä kvalitným, precíteným prednesom.

Víťazom, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže, srdečne blahoželáme, ostatným ďakujeme za skvelý umelecký zážitok.

1. kategória (2.- 4. ročník)

poézia

1. miesto - A. Gažo 3.B

2. miesto - T. Franko 4.A

3. miesto - B. Belej 3.C

próza

1. miesto - A. Gažová 4.B

2. miesto - I. Revúca 4.A

3. miesto - T. Chutková 4.B

 

2. kategória (5.- 6. ročník)

poézia

1. miesto - A. Duchoňová 6.B

2. miesto - R. Majerko 6.B

3. miesto - M. Ivanišová 6.B

próza

1. miesto - L. Kučerová 6.A

2. miesto - S. Majerková 5.B

3. miesto - S. Horevajová 6.B

 

3. kategória (7.- 9. ročník)

poézia

1. miesto - E. Juríčková 8.B

próza

1. miesto - K. Cúciková 8.A

2. miesto - L. Chudadová 7.C, L. Geregová 8.A

3. miesto - M. Šmatláková 7.A

 

 

 

Mladšie žiačky školy sa zúčastnili dňa 10.03.2017 predkola športovej súťaže vo vybíjanej. V súťaži si naše dievčatá vybojovali  3. miesto.

 

 

V rámci spolupráce našej základnej školy s MŠ v  Lednických Rovniach dňa 07.03.2017 zavítali deti z materskej škôlky do školskej knižnice. Predškoláci si tu prezreli detské knižky, z ktorých im p. učiteľky prečítali rozprávky...

A dňa 13.03.2017 navštívili predškoláci žiakov prvých ročníkov, kde im naši prváci ukázali, čo sa od začiatku školského roka naučili : krásne čítali, recitovali, tancovali, spievali.... Učili deti zo škôlky prstovú rozcvičku, a pripravili si pre nich na pamiatku - včielky, lienky, motýlikov, hviezdičky. Škôlkarom sa stretnutie veľmi páčilo a tešia sa už do školy.

 

 

Okresné kolo Pytagoriády sa uskutočnilo dňa 14.03.2017. Zúčastnili sa ho úspešní riešitelia 3. - 5. ročníka základných škôl. Našu školu reprezentoval žiak Roman Provazník 5.B, ktorý sa stal v súťaži úspešným riešiteľom a obsadil 2. miesto. Srdečne mu gratulujeme k úspechu.

 

 

Dňa 16.03.2017 sa družstvo žiakov školy zapojilo do okresného kola súťaže v hádzanej. Po vzájomnom športovom zápolení sa naši chlapci umiestnili na 2. mieste.

 

 

Dňa 16.03.2017 sa konal 58. ročník okresného kola fyzikálnej olympiády. Žiak našej školy P. Karas 9.A dosiahol veľmi pekné umiestnenie v kategórii E ( žiaci 9. ročníka) a obsadil 1. miesto. Srdečne mu gratulujeme k úspechu a postupu do krajského kola olympiády.

 

 

Predkola športovej súťaže v minifutbale sa dňa 17.03.2017 v telocvični základnej školy zúčastnili naši najmladší žiaci a žiačky. Družstvo školy na domácej pôde obsadilo 1. miesto a zároveň postupuje do okresného kola tejto súťaže.

 

 

Dňa 17.03.2017 sa konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, 1. kategória. Našu školu reprezentovali súrodenci A. Gažová a A. Gažo. Obidvaja nám urobili obrovskú radosť, pretože Adam Gažo 3.B sa v 1. kategórii (2.- 4. ročník) v prednese poézie umiestnil na 2. mieste a v tej istej kategórii 1. miesto v prednese prózy obsadila Alexandra Gažová 4.B, ktorá postupuje i do krajského kola. Srdečne im gratulujeme!

 

 

Dňa 23.03.2017 sme sa zapojili do okresného kola gymnastickej súťaže pod názvom "Gymnastický štvorboj". Družstvo mladších žiačok školy v zložení: N. Bučková 4.B, E. Geregová 5.A, K. Kojtalová 5.A, K. Kozáčková 5.A, V. Novosadová 6.A, A. Pecúšová 3.B sa v tejto súťaži umiestnilo na 2. mieste.

 

 

Účastníkmi okresného kola chemickej olympiády boli dňa 23.03.2017 aj žiaci 9. ročníka školy. V silnej konkurencii naši zástupcovia získali takéto pekné výsledné umiestnenie:

1. miesto - P. Karas 9.A

2. miesto - D. Pilný 9.A

4. miesto - L. Bieliková 9.A

12. miesto - S. Halásová 9.A

20. miesto - M. Pagáč 9.B

 

Aj družstvo starších žiačok školy ( V. Hrušková 9.A, M. Sabolová 9.A, N. Jáňová 9.A, N. Stankovská 7.A, K. Vaniaková 7.B ) predviedlo svoje gymnastické zručnosti dňa 24.03.2017 v okresnom kole "Gymnastického štvorboja".  Naše dievčatá si svojimi výkonmi v súťaži vybojovali 4. miesto.

 

 

Utorok 28.03.2017 si žiaci školy spríjemnili výchovným koncertom s názvom Prvá pomoc a Ako zachrániť. Spojila sa zábava s pesničkami, super nálada a spontánne učenie sa. Žiaci sa dozvedeli a naučili základy prvej pomoci, od zavolania na telefonickú linku 112, nahlásenia správnych a dôležitých údajov (ktoré sú to a prečo sú také dôležité), cez priebeh telefonátu, až po záchranu ľudského života a príchod zdravotníckeho personálu. Koncert bol doplnený o pesničky s videoprojekciou a praktickými ukážkami pani záchranárky z Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v Žiline, ktorá nám odborne ukázala postup pri záchrane ľudského života.

 

 

Predkolo súťaže vo futbale mladších žiakov prebiehalo dňa 30.03.2017 na domácej pôde školy. Družstvo našich chlapcov obsadilo 1. miesto a zároveň postupuje do okresného kola súťaže.

 

 

Dňa 31.03.2017 sme sa zapojili do celoslovenského podujatia „Noc s Andersenom“. Nezabudnuteľný večerný program plný originality a kreativity prežilo 18 žiakov v priestoroch školy a školskej knižnice. Žiaci si upevnili vzťah k čítaniu a ku knižnici tým, že prišli prezlečení v kostýmoch rôznych rozprávkových postáv. Zoznámili sa s najznámejšími rozprávkami viacerých  svetových autorov a splnili množstvo rozprávkových úloh (hľadanie pokladu, lovenie zlatej rybky, stretnutie s Jankom Hraškom, kačací tanec, hranie divadelných scénok, skúška odvahy v blízkom parku,....).
Túto nezabudnuteľnú noc nám bude každodenne pripomínať nielen pohľad na rozprávkový strom s vytvorenými básničkami všetkých zúčastnených, ale aj krásne pohľadnice s logom akcie. Táto noc bola dôkazom toho, že kniha môže byť naozaj najlepším priateľom človeka. 


 

 

Naše aktivity v mesiaci február

 

Žiak školy Tomáš Ciesar 3.C sa zapojil do 13. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Báseň 2016, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu MAXÍK. V kategórii žiakov 3. a 4. ročníka mu porota udelila za báseň Gazdovský dvor  3. miesto a zaslúžene získal diplom i knižnú odmenu. Porota ocenila aj aktívny prístup našej školy pri vyhľadávaní a usmerňovaní literárne nadaných žiakov.

 

 

Dňa 07.02.2017 sme sa zúčastnili okresného kola geografickej olympiády. V súťažnej  kategórii žiakov 8.-9. ročníka sa naše žiačky L. Žilinková 8.A umiestnila na 1. mieste a L. Bieliková 9.A na 4. mieste, v kategórii žiakov 6.-7. ročníka bol úspešný i náš žiak P. Vajdík 7.A, ktorý obsadil 7. miesto. Našu školu bude reprezentovať v krajskom kole súťaže L. Žilinková 8.A.

 

V sobotu 11.02.2017 sa konal v Kultúrnom dome  v Lednických Rovniach 21. ročník  plesu našej základnej školy. Žiaci si spolu s p. učiteľkami pripravili pekný kultúrny program. Vypočuli sme si spev, recitáciu, videli sme spoločenský, obdivovali moderný tanec... Zároveň ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom i  zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii tohtoročného plesu. Ples sa vydaril. Dúfame, že všetci rodičia i priatelia školy sa dobre zabavili a o rok sa opäť spolu stretneme na ďalšom ročníku nášho školského plesu.

 

 

V dňoch 13.-17.02. 2017 prebiehal lyžiarsky kurz  žiakov školy na Donovaloch, v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier. Kurzu sa zúčastnilo 43 žiakov 7. ročníka. Naši siedmaci si počas lyžiarskeho kurzu osvojili základy lyžovania, oddýchli si v prekrásnom horskom prostredí a načerpali sily na návrat do školských lavíc.

Najlepšími lyžiarmi kurzu boli:

S. Špánik 7.A, B. Vrábel 7.A, P. Pastorek 7.C

D. Gašparová 7.A, K. Zacharová 7.A

 

 

V rámci Dňa čitateľskej gramotnosti 20.02.2017 si žiaci 5. ročníka pripomenuli "Deň ľudovej rozprávky", dielo najvýznamnejšieho rozprávkara Pavla Dobšinského. Žiaci si autorovo dielo pripomenuli rozhovorom o jeho živote, o spôsobe zbierania ľudových rozprávok a o význame tohto spisovateľa pre nás Slovákov. Prečítali si  rozprávky, zopakovali tie, čo čítali na hodinách literárnej výchovy. Stretnutie ukončili ilustráciou vybranej rozprávky tohto autora.

 

 

Školské kolo športovej súťaže vo vybíjanej mladších žiačok sa uskutočnilo dňa 21.02.2017 v telocvični školy. Najlepšie hráčky 5.-7. ročníka nás budú reprezentovať v marcovom okresnom kole súťaže.

 

 

Dňa 23.02.2017 sa uskutočnilo školské kolo v gymnastike mladších žiačok. Najlepšie gymnastky budú za svoje výkony našu školu zastupovať v okresnej súťaži. Sú to žiačky: V. Novosadová 6.A, K. Kozáčková 5.A, K. Kojtalová 5.A, E. Geregová 5.A, N. Bučková 4.B, náhradníčka A. Pecušová 3.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Školský rok 2016/2017
  20       tried
392       žiakov
  33       pedagogických zamestnancov
  15       nepedagogických zamestnancov


 


upresniť

dnes je: 27.4.2017

meniny má: Jaroslav

podrobný kalendár

Jedálny lístok
24.04. - 28.04.2017

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
02.09.2016
14.11.2016
25.01.2017
10.04.2017
26.06.2017
30.06.2017Jesenné
28.10.2016-31.10.2016
Vianočné
23.12.2016-05.01.2017
Polročné
03.02.2017
Jarné
27.02.2017-03.03.2017
Veľkonočné
13.04.2017-18.04.2017
Letné
03.07.2017-31.08.2017

Záujmové krúžky začali pracovať od 03.10.2016

Zber druhotných surovín

prebieha celý školský rok
-papier


1410503

Úvodná stránka