Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

 

.

Víta Vás Základná škola Eduarda Schreibera 

v Lednických Rovniach

 

          

 

 

 

 

Venovanie 2 % z Vašich daní

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

ak ste sa rozhodli podporiť naše rodičovské združenie pôsobiace pri základnej škole aj tento rok, môžete tak urobiť poukázaním podielu Vašej zaplatenej dane za rok 2016. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

Ako postupovať:

Po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom je potrebné vyplniť tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane...“. Tlačivo sa nachádza v ľavej časti webovej stránky školy, v sekcii „Spolupráca“. Uvedené tlačivo je k dispozícii aj na sekretariáte školy.  Ako podklad pre vyplnenie uvedeného tlačiva Vám zamestnávateľ vystaví  tlačivo  „ Potvrdenie o zaplatení dane“. Obe tieto tlačivá potom môžete odovzdať späť v našej základnej škole alebo na daňovom úrade podľa Vášho bydliska a to najneskôr do 27. apríla 2017.

 

Naše aktivity v mesiaci marec

 

Dňa 06.03.2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, 1., 2. a 3. kategória. Zúčastnilo sa ho 15 recitátorov 2.- 4. ročníka a 13 recitátorov 5.-9. ročníka. Tohtoročná súťaž prekvapila porotu nielen dlhým výberom ukážok, ale najmä kvalitným, precíteným prednesom.

Víťazom, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže, srdečne blahoželáme, ostatným ďakujeme za skvelý umelecký zážitok.

1. kategória (2.- 4. ročník)

poézia

1. miesto - A. Gažo 3.B

2. miesto - T. Franko 4.A

3. miesto - B. Belej 3.C

próza

1. miesto - A. Gažová 4.B

2. miesto - I. Revúca 4.A

3. miesto - T. Chutková 4.B

 

2. kategória (5.- 6. ročník)

poézia

1. miesto - A. Duchoňová 6.B

2. miesto - R. Majerko 6.B

3. miesto - M. Ivanišová 6.B

próza

1. miesto - L. Kučerová 6.A

2. miesto - S. Majerková 5.B

3. miesto - S. Horevajová 6.B

 

3. kategória (7.- 9. ročník)

poézia

1. miesto - E. Juríčková 8.B

próza

1. miesto - K. Cúciková 8.A

2. miesto - L. Chudadová 7.C, L. Geregová 8.A

3. miesto - M. Šmatláková 7.A

 

 

 

Mladšie žiačky školy sa zúčastnili dňa 10.03.2017 predkola športovej súťaže vo vybíjanej. V súťaži si naše dievčatá vybojovali  3. miesto.

 

 

V rámci spolupráce našej základnej školy s MŠ v  Lednických Rovniach dňa 07.03.2017 zavítali deti z materskej škôlky do školskej knižnice. Predškoláci si tu prezreli detské knižky, z ktorých im p. učiteľky prečítali rozprávky...

A dňa 13.03.2017 navštívili predškoláci žiakov prvých ročníkov, kde im naši prváci ukázali, čo sa od začiatku školského roka naučili : krásne čítali, recitovali, tancovali, spievali.... Učili deti zo škôlky prstovú rozcvičku, a pripravili si pre nich na pamiatku - včielky, lienky, motýlikov, hviezdičky. Škôlkarom sa stretnutie veľmi páčilo a tešia sa už do školy.

 

 

Dňa 16.03.2017 sa družstvo žiakov školy zapojilo do okresného kola súťaže v hádzanej. Po vzájomnom športovom zápolení sa naši chlapci umiestnili na 2. mieste.

 

 

Predkola športovej súťaže v minifutbale sa dňa 17.03.2017 v telocvični základnej školy zúčastnili naši najmladší žiaci a žiačky. Družstvo školy na domácej pôde obsadilo 1. miesto a zároveň postupuje do okresného kola tejto súťaže.

 

 

Dňa 17.03.2017 sa konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, 1. kategória. Našu školu reprezentovali súrodenci A. Gažová a A. Gažo. Obidvaja nám urobili obrovskú radosť, pretože Adam Gažo 3.B sa v 1. kategórii (2.- 4. ročník) v prednese poézie umiestnil na 2. mieste a v tej istej kategórii 1. miesto v prednese prózy obsadila Alexandra Gažová 4.B, ktorá postupuje i do krajského kola. Srdečne im gratulujeme!

 

 

Dňa 23.03.2017 sme sa zapojili do okresného kola gymnastickej súťaže pod názvom "Gymnastický štvorboj". Družstvo mladších žiačok školy v zložení: N. Bučková 4.B, E. Geregová 5.A, K. Kojtalová 5.A, K. Kozáčková 5.A, V. Novosadová 6.A, A. Pecúšová 3.B sa v tejto súťaži umiestnilo na 2. mieste.

 

 

Aj družstvo starších žiačok školy ( V. Hrušková 9.A, M. Sabolová 9.A, N. Jáňová 9.A, N. Stankovská 7.A, K. Vaniaková 7.B ) predviedlo svoje gymnastické zručnosti dňa 24.03.2017 v okresnom kole "Gymnastického štvorboja".  Naše dievčatá si svojimi výkonmi v súťaži vybojovali 4. miesto.

 

 

Naše aktivity v mesiaci február

 

Žiak školy Tomáš Ciesar 3.C sa zapojil do 13. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Báseň 2016, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu MAXÍK. V kategórii žiakov 3. a 4. ročníka mu porota udelila za báseň Gazdovský dvor  3. miesto a zaslúžene získal diplom i knižnú odmenu. Porota ocenila aj aktívny prístup našej školy pri vyhľadávaní a usmerňovaní literárne nadaných žiakov.

 

 

Dňa 07.02.2017 sme sa zúčastnili okresného kola geografickej olympiády. V súťažnej  kategórii žiakov 8.-9. ročníka sa naše žiačky L. Žilinková 8.A umiestnila na 1. mieste a L. Bieliková 9.A na 4. mieste, v kategórii žiakov 6.-7. ročníka bol úspešný i náš žiak P. Vajdík 7.A, ktorý obsadil 7. miesto. Našu školu bude reprezentovať v krajskom kole súťaže L. Žilinková 8.A.

 

V sobotu 11.02.2017 sa konal v Kultúrnom dome  v Lednických Rovniach 21. ročník  plesu našej základnej školy. Žiaci si spolu s p. učiteľkami pripravili pekný kultúrny program. Vypočuli sme si spev, recitáciu, videli sme spoločenský, obdivovali moderný tanec... Zároveň ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom i  zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii tohtoročného plesu. Ples sa vydaril. Dúfame, že všetci rodičia i priatelia školy sa dobre zabavili a o rok sa opäť spolu stretneme na ďalšom ročníku nášho školského plesu.

 

 

V dňoch 13.-17.02. 2017 prebiehal lyžiarsky kurz  žiakov školy na Donovaloch, v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier. Kurzu sa zúčastnilo 43 žiakov 7. ročníka. Naši siedmaci si počas lyžiarskeho kurzu osvojili základy lyžovania, oddýchli si v prekrásnom horskom prostredí a načerpali sily na návrat do školských lavíc.

Najlepšími lyžiarmi kurzu boli:

S. Špánik 7.A, B. Vrábel 7.A, P. Pastorek 7.C

D. Gašparová 7.A, K. Zacharová 7.A

 

 

V rámci Dňa čitateľskej gramotnosti 20.02.2017 si žiaci 5. ročníka pripomenuli "Deň ľudovej rozprávky", dielo najvýznamnejšieho rozprávkara Pavla Dobšinského. Žiaci si autorovo dielo pripomenuli rozhovorom o jeho živote, o spôsobe zbierania ľudových rozprávok a o význame tohto spisovateľa pre nás Slovákov. Prečítali si  rozprávky, zopakovali tie, čo čítali na hodinách literárnej výchovy. Stretnutie ukončili ilustráciou vybranej rozprávky tohto autora.

 

 

Školské kolo športovej súťaže vo vybíjanej mladších žiačok sa uskutočnilo dňa 21.02.2017 v telocvični školy. Najlepšie hráčky 5.-7. ročníka nás budú reprezentovať v marcovom okresnom kole súťaže.

 

 

Dňa 23.02.2017 sa uskutočnilo školské kolo v gymnastike mladších žiačok. Najlepšie gymnastky budú za svoje výkony našu školu zastupovať v okresnej súťaži. Sú to žiačky: V. Novosadová 6.A, K. Kozáčková 5.A, K. Kojtalová 5.A, E. Geregová 5.A, N. Bučková 4.B, náhradníčka A. Pecušová 3.B.

 

 

Naše aktivity v mesiaci január

 

Dňa 17.01.2017 sme sa zapojili do okresného kola olympiády v anglickom jazyku. V tejto súťaži si zástupcovia školy  O. Ondráško 6.B a T. Tenzer 8.B vybojovali vo svojich súťažných kategóriách pekné 2. a 3. miesto. Žiakom srdečne blahoželáme k úspechu.

 

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 19.01.2017 v CVČ v Púchove. Náš žiak T. Tenzer 8.B obsadil v kategórii 1B pekné 1. miesto a naša žiačka J. Trnková 9.B obsadila v rovnakej kategórii 2. miesto. Obom žiakom blahoželáme k úspechu v súťaži.

 

Dňa 19.01.2017 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnila súťaž v prednese pôvodnej slovenskej povesti "Šaliansky Maťko".

Najlepšími recitátorkami boli:

1. miesto - S. Majerková 5.B

2. miesto - L. Chudadová 7.C

3. miesto - A. Duchoňová 6.B

Víťaz školského kola nás bude reprezentovať v okresnom kole súťaže.

 

 

V rámci Dňa finančnej gramotnosti sa v pondelok 23.01.2017 konalo zábavné popoludnie pod názvom "Peniaze nerastú na strome". Žiaci dokázali, že o peniazoch už veľa vedia - niektorí chodia nakupovať, poznajú hodnotu eura. Formou zaujímavých hier a súťaží ako dopĺňanie tajničiek, názvov bánk, finančných inštitúcií v našej obci, hrou "Monopoly" si ozrejmili, ako zarobíme peniaze, ako s nimi máme hospodáriť, ako ich najlepšie zhodnotiť, ušetriť ...

 

 

Dňa 24.01.2017 sme sa zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Súťažili žiaci 5. a 9. ročníka.

Úspešnými riešiteľmi boli:

5. ročník:

3. miesto - R. Provazník 5.B

9. ročník:

1. miesto - P. Karas 9.A

4. miesto - L. Bieliková 9.A

Žiakom, ktorí našu školu úspešne reprezentovali v okresnom kole, srdečne blahoželáme. Úspešní riešitelia súťaže z 9. ročníka budú reprezentovať našu školu aj v krajskom kole súťaže, kde im prajeme veľa úspechov pri riešení príkladov matematickej olympiády.

 

 

Staršie žiačky školy predviedli 26.-27.01.2017 svoje gymnastické zručnosti v školskom  kole gymnastickej súťaže. V "Gymnastickom štvorboji" nás budú v okresnom kole súťaže reprezentovať žiačky: N. Jáňová 9.A, M. Sabolová 9.A, V. Hrušková 9.A, L. Geregová 8.A, K. Vaniaková 7.B.

 

 

Dňa 30.01.2017 sa uskutočnila na našej škole beseda s cestovateľkami po Afrike, sestrami Ďurčíkovými. Tieto prežili šesť týždňov v Tanzánii, Zanzibare a žiakom svoje zážitky sprostredkovali zaujímavým rozprávaním doplneným videom i peknými fotografiami. Ďakujeme cestovateľkám za ich návštevu.

 

 

V rámci čitateľskej gramotnosti sa dňa 30.01.2017 uskutočnila literárno-výtvarná súťaž pod názvom "Janko Hraško ešte žije". Starší žiaci predviedli svoje čitateľské schopnosti mladším žiakom, popasovali sa s textom, mladší žiaci  sa do súťaže zapojili výtvarnými prácami. Všetci preukázali veľmi dobrú čitateľskú gramotnosť a spoločne určili najlepších, ktorými sa stali: D. Čerňanová 2.A, S. Barková 5.B.

 

 

Posledný januárový deň a zároveň deň odovzdávania polročného hodnotenia si žiaci prvého stupňa školy spríjemnili karnevalom. Školský karneval sa konal v utorok 31.01.2017 v telocvični našej školy. Žiaci sa predviedli v zaujímavých maskách, kostýmoch. Spolu si zasúťažili, zatancovali, najkrajšie karnevalové masky boli odmenené vecnou cenou a všetci účastníci karnevalu sladkou odmenou.

 

 

 

Naše aktivity v mesiaci december

 

V okresnom kole 4. ročníka výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" na tému "Záchranár civilnej ochrany - môj kamarát" získali žiaci školy za svoje práce pekné umiestnenia.
 

I. kategória

2. miesto- L. Jureňová 4.B

3. miesto - A. Gažová 4.B

II. kategória

1. miesto - K. Cúciková 8.A.

Do celoštátneho kola postupuje práca K. Cúcikovej. Vecnými cenami boli odmenení aj ďalší žiaci zapojení do súťaže : R. Hrutka 4.B, N. Bučková 4.B, T. Chutková 4.B.
 

 

V pondelok 05.12.2016 Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi - čertom a anjelmi navštívili všetkých žiakov základnej školy. Mikuláš žiakom za ich pekné privítanie v podobe básničiek, pesničiek, recitácií... odovzdal mikulášske balíčky.

 

 

Mikuláš zavítal dňa 05.12.2016 nielen do základnej školy, ale i do našej obce. V pondelok podvečer sme spoločne na námestí v Lednických Rovniach aj s pánom starostom rozsvietili vianočný stromček, pozreli sme si pekný kultúrny program, ktorý pripravili pre všetkých žiaci našej školy, tešili sme sa s nádherného ohňostroja a Mikuláš porozdával dobrým deťom darčeky...

 

 

V rámci vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy pripravili dňa 06.12.2016 pani učiteľky žiakom spestrenie v podobe " Mikulášskej prekážkovej dráhy", na ktorej si žiaci rozvíjali svoje schopnosti, obratnosť, vytrvalosť cez slalomovú dráhu, pri gymnastických prvkoch: preskoku cez kozu, kotúli vpred, švédskych debnách, rebrinách...

 

 

Utorkové popoludnie dňa 06.12.2016 v našej školskej telocvični patrilo už tradične každoročne konanej "Mikulášskej vybíjanej". Mikulášske čiapky a dobrá nálada boli samozrejme podmienkou účasti  žiakov v súťaži.  Najlepší hráči i všetci účastníci súťaže boli odmenení sladkou odmenou.

 

 

 

Žiaci 1. ročníka školy sa dňa 07.12.2016 zúčastnili tvorivých dielní v SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach, ktoré sa konali v rámci Dňa otvorených dverí SOŠ. Prváčikovia maľovali na sklo, kreslili, videli výrobu šperkov, ba dokonca si sami vyrábali ozdobný náramok...

 

 

Školské kolo matematickej súťaže "Pytagoriáda" sa uskutočnilo dňa 07.12.2016. Do súťaže sa zapojili matematické hlavičky 3., 4., 5. ročníka.

3. ročník - zúčastnilo sa 18 žiakov, z ktorých nikto nebol úspešným riešiteľom,

4. ročník - zúčastnilo sa 12 žiakov, z ktorých nikto nebol úspešným riešiteľom,

5. ročník - zúčastnilo sa 15 žiakov, úspešným riešiteľom bol: R. Provazník 5.B.

 

 

Aj žiaci 6., 7., 8. ročníka školy sa zúčastnili dňa 08.12.2016 školského kola matematickej súťaže "Pytagoriáda".

6. ročník - zúčastnilo sa 27 žiakov, úspešnými riešiteľmi boli:

B. Gorelka 6.B, P. Floriš 6.B, A. Turiak 6.B, K. Kozáčková 6.A, L. Kučerová 6.A,

7. ročník - zúčastnilo sa 15 žiakov, úspešnými riešiteľmi boli:

P. Vajdík 7.A, M. Bačík 7.B,

8. ročník - zúčastnilo sa 21 žiakov, úspešnými riešiteľmi boli:

T. Tenzer 8.B, M. Zachar 8.B.

 

 

Dňa 08.12.2016 sa družstvo žiačok školy zapojilo do okresného kola športovej súťaže v basketbale žiačok základných škôl. Po vzájomných súbojoch naše dievčatá obsadili 3. miesto.

 

 

Družstvo žiakov školy v zložení: L. Výbošťok 9.B, S. Pastorek 9.B, B. Vrábel 7.A, P. Vajdík 7.A sa dňa 07.12.2016 zúčastnilo v Považskej Bystrici regionálneho  kola športovej súťaže v stolnom tenise žiakov základných škôl. V silnej konkurencii si naši chlapci vybojovali pekné 2. miesto.

 

 

Družstvo žiakov školy sa dňa 13.12.2016 zúčastnilo okresného kola športovej súťaže v basketbale žiakov základných škôl. Naši chlapci v súťaži získali 2. miesto.

 

 

Dňa 16.12.2016 sa konal Vianočný stolnotenisový turnaj žiakov a žiačok školy. Po vzájomnom zápolení sa najlepšími hráčmi v súťaži stali žiaci:

1. miesto - B. Vrábel 7.A

2. miesto - M. Poljak 7.A

3. miesto - S. Bisaha 7.A

4. miesto - P. Hološko 6.A

5. miesto - A. Turiak 6.B

 

 

Vyučovanie pred vianočnými prázdninami si vo štvrtok 22.12.2016  žiaci školy spríjemnili výchovným koncertom v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach. Program priblížil žiakom zaujímavou formou ako získať finančnú gramotnosť.

 

 

Na prvý sviatok vianočný dňa 25.12.2016 vystupovali žiaci našej školy spolu so žiakmi ZUŠ v Kostole sv. Michala v Lednických Rovniach a v Kostole sv. Pavla v Dolnej Breznici na "Jasličkovej pobožnosti".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Školský rok 2016/2017
  20       tried
392       žiakov
  33       pedagogických zamestnancov
  15       nepedagogických zamestnancov


 


upresniť

dnes je: 25.3.2017

meniny má: Marián

podrobný kalendár

Jedálny lístok
27.03. - 31.03.2017

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
02.09.2016
14.11.2016
25.01.2017
10.04.2017
26.06.2017
30.06.2017



Jesenné
28.10.2016-31.10.2016
Vianočné
23.12.2016-05.01.2017
Polročné
03.02.2017
Jarné
27.02.2017-03.03.2017
Veľkonočné
13.04.2017-18.04.2017
Letné
03.07.2017-31.08.2017

Záujmové krúžky začali pracovať od 03.10.2016

Zber druhotných surovín

prebieha celý školský rok
-papier


1397993

Úvodná stránka