Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

 

.

Víta Vás Základná škola Eduarda Schreibera 

v Lednických Rovniach

 

          

 

 

JARNÉ PRÁZDNINY:

19.02.2018 - 23.02.2018

ZAČIATOK VYUČOVANIA PO PRÁZDNINÁCH:

26.02.2018 (PONDELOK)

 

Naše aktivity v mesiaci február

 

V priestoroch Centra voľného času v Púchove sa dňa 01.02.2018 uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí pod názvom "Šaliansky Maťko". Našu školu v súťaži veľmi dobre reprezentovala žiačka 5 .B triedy A. Gažová, ktorá si v silnej konkurencii vybojovala pekné 1. miesto. Žiačka zároveň získala i postup do krajského kola súťaže, kde jej samozrejme budeme držať palce.

 

Okresné kolo športovej súťaže vo futsale žiakov sa konalo dňa 07.02.2018 v telocvični našej školy. Družstvo našich žiakov na domácej pôde získalo 1. miesto a vybojovalo si tak postup do vyššieho kola súťaže.

 

 

V sobotu dňa 10.02.2018 sa v  Dome kultúry v Lednických Rovniach stretli účastníci každoročne konaného plesu našej základnej školy. Žiaci si spolu s p. učiteľkami pripravili pekný kultúrny program. Vypočuli sme si spev, videli sme spoločenský tanec, obdivovali tanec moderný ... Ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom i zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii tohtoročného plesu.  Dúfame, že všetci rodičia i priatelia školy sa dobre zabavili a o rok sa opäť spolu stretneme na ďalšom ročníku nášho školského plesu.

 

 

V dňoch 12.-16.02. 2018 prebieha lyžiarsky kurz  žiakov školy na Donovaloch, v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier. Kurzu sa zúčastňujú žiaci 7. ročníka. Naši siedmaci si počas lyžiarskeho kurzu osvoja základy lyžovania, oddýchnu si v prekrásnom horskom prostredí a načerpajú sily na návrat do školských lavíc.

 

Naše aktivity v mesiaci január

 

Odvetný stolnotenisový turnaj žiakov školy s dôchodcami obce sa uskutočnil dňa 11.01.2018. Po vzájomných zápasoch, ktoré boli na vysokej úrovni, sa žiak školy B. Vrábel 8.A umiestnil v súťaži na 3. mieste. V spoločných turnajoch a meraní síl budeme pokračovať i naďalej.

 

 

Úspešní riešitelia 5.-9. ročníka školského kola matematickej olympiády sa dňa 24.01.2018 zúčastnili i okresného kola tejto súťaže. Tu bol úspešným riešiteľom žiak  5. ročníka školy - R. Hrutka 5.B, ktorý v súťaži obsadil 7. miesto.

 

 

Posledný deň v mesiaci január a zároveň deň odovzdávania polročného hodnotenia si žiaci prvého stupňa školy spríjemnili svoje vyučovanie karnevalom. Školský karneval sa konal v stredu 31.01.2018 v telocvični našej školy.  Žiaci sa predviedli v zaujímavých maskách, kostýmoch. Spolu si zasúťažili, zatancovali, najzaujímavejšie karnevalové masky boli odmenené vecnou cenou a všetci účastníci karnevalu sladkou odmenou.

 

 

 

Naše aktivity v mesiaci december

 

 

Dňa 01.12.2017 sa konalo vyhlásenie víťazov okresného kola  výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO“.  Téma v tomto školskom roku bola „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“. Poslaním súťaže je vykonávať osvetu CO a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia žiakov základných škôl. Víťazom srdečne blahoželáme!

1.kategória:

1. miesto:  E. Mokričková 3.A

2. kategória:

1. miesto:   L. Jureňová 5.B

2. miesto : N. Bučková 5.B

3. miesto: T. Púček 5.B

 

 

V stredu 06.12.2017 Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi - čertíkmi a anjelmi navštívili všetkých žiakov základnej školy. Mikuláš žiakom za ich pekné privítanie v podobe básničiek, pesničiek, recitácií... odovzdal mikulášske balíčky.

 

 

Mikuláš zavítal dňa 06.12.2017 nielen do základnej školy, ale i do našej obce. V stredu podvečer sme spoločne na námestí v Lednických Rovniach aj s pánom starostom rozsvietili vianočný stromček, pozreli sme si pekný kultúrny program, ktorý pripravili pre všetkých žiaci našej školy, tešili sme sa s nádherného ohňostroja a Mikuláš porozdával dobrým deťom darčeky...

 

 

Futsalového turnaja v športovej hale Spartak v Dubnici nad Váhom sa zúčastnilo dňa 06.12.2017 aj družstvo žiakov našej školy.

 

 

Piatkové  popoludnie dňa 08.12.2017 v našej školskej telocvični patrilo už tradične každoročne konanej "Mikulášskej vybíjanej". Mikulášske čiapky a dobrá nálada boli samozrejme nevyhnutnou podmienkou účasti  žiakov v tejto súťaži. Najlepší hráči i všetci účastníci súťaže boli odmenení sladkou odmenou.

 

 

V mesiacoch október, november 2017 sa žiaci 4.B, 4.C triedy zapojili do projektu "Misia Modrá planéta" zameraného na environmentálnu výchovu na 1. stupni ZŠ. Projekt bol spojený s aktivitami v škole, v teréne a bol podporený kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Konečným výsledkom projektu bola práca žiakov s názvom   "Zdravá príroda".

 

 

Dňa 11.12.2017 sa uskutočnila Vianočná besiedka  žiakov 3.  ročníkov, ktorí nám vo svojom vystúpení priblížili atmosféru najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Rodičov, starých rodičov, učiteľov potešili nielen básňami, piesňami, ale ukázali aj svoju tanečnú zručnosť a koledu si nielen zaspievali, ale aj zahrali na flautách. V ich vinšoch sa opakovali slová zdravie, pokoj a láska, čiže to, čo je pre človeka najdôležitejšie. Veľká vďaka patrí triednym dôverníkom, rodičom, ktorí prekvapili žiakov aj p. učiteľky vianočnými balíčkami a milým pohostením !

 

 

V školskej knižnici sa dňa 13.12.2017 uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko. Aj tento rok sa v príjemnej atmosfére stretli tí najlepší z našej školy, aby predviedli svoj talent a porovnali svoje schopnosti s ostatnými. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

Víťazné umiestnenie žiakov v súťaži:

II. kategória (4. - 5. ročník)       
1.  miesto - A. Gažová 5. B
2.  miesto - A. Majerko 5. B
3.  miesto - N. Bučková 5. B

III. kategória (6. - 7. ročník)         
1.  miesto -  S. Majerková 6. B

 

 

V dňoch 13. - 14.12.2017 sa konal Vianočný stolnotenisový turnaj žiakov a žiačok školy. Po vzájomnom zápolení sa najlepšími hráčmi a hráčkami v súťaži stali:

Kategória žiakov:

1. miesto - P. Vajdík 8.A

2. miesto - B. Vrábel 8.A

3. miesto - F. Seiler 7.A

4. miesto - A. Turiak 7.A

5. miesto - S. Špánik 8.A

 

Kategória žiačok:

1. miesto - D. Gašparová 8.A

2. miesto - V. Novosádová 7.A

3. miesto - E. Bezáková 9.B

4. miesto - A. Miháliková 8.A

 

 

Školské kolo matematickej súťaže "Pytagoriáda" , do ktorej sa zapojilo 91 žiakov  3. - 8. ročníka prebehlo na našej škole v dňoch 13. - 14.12.2017. Zúčastnili sa jej žiaci, ktorých matematika nielen baví, ale hravo zvládajú aj ťažšie úlohy zamerané na logické myslenie.

Úspešnými riešiteľmi jednotlivých kategórií boli títo žiaci:

4. ročník - P. Egly, E. Mierna, T. Ciesar, B. Belej, N. Šrenk, M. Dohnanský, K. Balážová, E. Gorelková, T. Geregová

5. ročník - R. Hrutka, S. Vačko, T. Púček, A. Sitár

6. ročník - R. Provazník

7. ročník - B. Gorelka, L. Kučerová, P. Floriš, A. Turiak

8. ročník - P. Vajdík, B. Vrábel

 

 

Školské kolo dejepisnej olympiády prebehlo na našej škole dňa 14.12.2017. Zo všetkých zúčastnených žiakov boli v kategórii F najlepšie tri šiestačky, ktoré nás budú reprezentovať i v okresnom kole tejto súťaže:

1. miesto - K. Kozáčková 6.A

2. miesto - S. Zacharová 6.A

3. miesto - E. Geregová 6.A

Najlepšími žiakmi ovládajúcimi dejepisné vedomosti v kategórii D boli:

1. miesto - B. Vrábel 8.A

2. miesto - D. Potočný 8.A

3. miesto - P. Vajdík 8.A

 

Dňa 20.12.2017 sa na našej škole organizoval stolnotenisový turnaj, v ktorom si v zmiešaných družstvách zahrali žiaci našej školy s dôchodcami z obce. Športový duch a dobrá nálada samozrejme nechýbali. 

Stupne víťazov v súťaži obsadili:

1. miesto - B. Vrábel 8.A, p. Pavlovič

2. miesto - M. Poljak 8.A, p. Palkovič

3. miesto - A. Turiak 7.A, p. Prekop

 

 

V rámci vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy pripravili dňa 21.12.2017 pani učiteľky spolu so 7.A triedou svojim spolužiakom milé spestrenie v podobe  "Vianočnej prekážkovej dráhy", na ktorej si žiaci rozvíjali svoje schopnosti, obratnosť, vytrvalosť cez slalomovú dráhu, pri gymnastických prvkoch: preskoku cez kozu, kotúli vpred, švédskych debnách, rebrinách... 

 

 

V piatok 22.12.2017 si žiaci školy posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami spríjemnili výchovným koncertom v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach. Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili programu s názvom „Môj malý svet“, starší žiaci programu s názvom „Generácia XYZ“.

 

 

Na prvý sviatok vianočný dňa 25.12.2017 vystupovali žiaci našej školy spolu so žiakmi ZUŠ v Kostole sv. Michala v Lednických Rovniach na "Jasličkovej slávnosti".

 

 

Naše aktivity v mesiaci november

 

Dňa 09.11.2017 sa družstvo žiakov školy v zložení: B. Vrábel 8.A, P. Vajdík 8.A, B. Gorelka 7.B, M. Poljak 8.A zapojilo do okresného kola súťaže v stolnom tenise žiakov základných škôl. V súťaži si naši chlapci vybojovali 2. miesto.

 

 

Okresného kola súťaže v stolnom tenise žiačok základných škôl sa dňa 10.11.2017 zúčastnilo aj družstvo žiačok školy v zložení:  E. Bezáková 9.B, V. Novosádová 7.A, D. Gašparová 8.A. Naše dievčatá sa v súťaži umiestnili na 2. mieste.

 

 

Utorkové popoludnie dňa 14.11.2017 v našej školskej telocvični patrilo školskému kolu športovej súťaže vo vybíjanej žiačok. Najlepšími hráčkami v súťaži boli žiačky: S. Zacharová 6.A, K. Kozáčková 6.A, V. Novosádová 7.A, V. Kušnírová 7.B, L. Holúbková 6.A.

 

Po prvých stretnutiach s písmenkami, slovami a vetami sa naši prváci po prvom štvrťroku školského roka dňa 15.11.2017 stretli s pánom starostom Mgr. Mariánom Horečným. V priestoroch základnej školy boli uvítacím listom slávnostne pasovaní za aktívnych žiakov našej školy. Poďakovaním od žiakov bola kytica pesničiek, básničiek a recitácie, ktoré si spolu s ich pani učiteľkami pripravili.

 

 

V rámci vyučovania predmetu geografia sa žiaci 6. ročníka školy zúčastnili dňa 15.11.2017 exkurzie do Žiaru nad Hronom. Cieľom ich exkurzie bola Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella. Šiestaci sa tu pútavou formou dozvedeli veľa zaujímavých informácií o našej Zemi, planétach, vesmíre i astronómii. Žiaci navštívili i astronomickú pozorovateľňu, kde pozorovali ďalekohľadmi naše Slnko.

 

 

Dňa 24.11.2017 sme na našej škole slávnostne otvorili pavilón "Svet práce", ktorý bude slúžiť žiakom k výučbe technických predmetov - technika, práca s materiálom. Súčasťou pavilónu je aj EKO učebňa, ktorá je prispôsobená na oblasť triedenia, separácie a recyklácie odpadového materiálu. Medzi prvými návštevníkmi pavilónu bol predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, ktorý ho slávnostne otvoril.

 

 

V rámci prevencie Boja proti obezite sa v dňoch 23.-24.11.2017 uskutočnil v školskej telocvični švihadlový maratón. K najväčším vytrvalcom v súťaži patrili: M. Ivanišová 7.B, K. Vaniaková 8.B, V. Gallová 8.C, M. Šmatláková 8.A, S. Staňová 9.B, P. Strapko 9.A, N. Mičudová 9.A.

 

 

Žiaci 5. ročníka školy sa zúčastnili dňa 27.11.2017 exkurzie do Žiaru nad Hronom. Navštívili tu Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella. Piataci sa tu zaujímavou formou dozvedeli veľa rozličných informácií o našej Zemi, planétach, vesmíre i súhvezdiach. Žiaci pozorovali astronomickými ďalekohľadmi naše Slnko, jeho škvrny a slnečné erupcie.

 

 

V rámci exkurzie zavítali dňa 29.11.2017 žiaci 5. - 9. ročníka školy do hlavného mesta Rakúska - Viedne, prezreli si historické centrum mesta, zažili neopakovateľnú atmosféru vianočných trhov, navštívili i Prírodovedné múzeum vo Viedni.

 

 

Dňa 29.11.2017 sa konalo v CVČ v Púchove okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde našu základnú školu reprezentovala Lujza Geregová, žiačka 9.A triedy.

 

 

Svoje teoretické vedomosti i praktické zručnosti predviedli žiaci základných škôl dňa 30.11.2017 v okresnom kole technickej olympiády. V kategórii družstiev sa dvojica našich žiakov M. Zachar 9.B a M. Híreš 9.B umiestnila na 3. mieste.

 

Žiaci 2.- 5. ročníka si dňa 30.11.2017 overovali svoje vedomosti v riešení zaujímavých úloh z matematiky, vlastivedy, prírodovedy a iných oblastí spoločenského života v celoslovenskej súťaži pod názvom Všetkovedko. súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov školy.

 

 

Naše aktivity v mesiaci október

 

V týždni od 02.10.- 06.10.2017 sa žiaci 3.A, 3.B zúčastnili základného plaveckého výcviku na plavárni v Púchove. Cieľom plaveckého výcviku našich tretiakov bolo zaplávať jedným plaveckým spôsobom technicky správne, čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Za svoju snahu boli žiaci na konci výcviku odmenení pekným diplomom.

 

 

Žiaci z nemeckej partnerskej školy vo Schweinfurte boli opäť našimi hosťami v dňoch 04.-11.10.2017. Počas svojho výmenného pobytu na Slovensku absolvovali spolu so svojimi slovenskými kamarátmi bohatý program, súťaže, exkurzie. Vzájomne sa zdokonaľovali v komunikácii v nemeckom, anglickom jazyku. Nemeckí žiaci spoznali nielen našu školu, ale i obec a  jej okolie. Navštívili naše hlavné mesto Bratislavu, Žilinu, Rajeckú Lesnú, Čičmany, Strečno...

 

 

Okresné kolo súťaže v bedmintone žiakov a žiačok sa organizovalo v Športovom centre v Púchove dňa 12.10.2017. Do súťaže sa zapojilo aj naše družstvo dievčat v zložení  V. Novosádová 7.A, D. Gašparová 8.A a družstvo chlapcov v zložení A. Turiak 7.A, S. Schwamberger 9.A.

 

 

V rámci vyučovania predmetu náboženská výchova sa žiaci 6.A, 9.A triedy zúčastnili dňa 13.10.2017 pod vedením Mgr. Loduhovej exkurzie na pútnické miesto Skalka nad Váhom. Sprievodca im veľmi pútavo a podrobne porozprával o histórii tohto miesta. Žiaci navštívili i románsky kostolík v Pominovci a na spiatočnej ceste absolvovali vychádzku ku krížu na Butkove.

 

 

Dňa 17.10.2017 sa  žiaci 9.A, 9.B triedy zúčastnili exkurzie v Banskej Štiavnici. Navštívili Mineralogicke múzeum, kde mali žiaci možnosť vidieť stovky, aj vzácnych minerálov. Žiaci si pozreli i  Banské múzeum v prírode, kde videli v akých podmienkach kedysi pracovali baníci.

 

 

Do predkola športovej súťaže vo florbale žiakov sa družstvo školy zapojilo dňa 18.10.2017. Naši chlapci si po vzájomných zápasoch v súťaži vybojovali 2. miesto.

 

 

Máme tu najpestrofarebnejšie obdobie roka, a tým je jeseň. Žiaci 7.A triedy sa v rámci vyučovania predmetu Práca s materiálom dňa 20.10.2017 rozhodli vytvoriť obľúbené jesenné dekorácie z prírodných materiálov. A že sa im to podarilo, veď posúďte sami...

 

 

Dňa 23.10. 2017 sme v našej škole oslávili Medzinárodný deň školských knižníc. Pripravili sme výstavku, prostredníctvom ktorej sme chceli priblížiť knižnicu všetkým, najmä prváčikom, a prezentovať, čo všetko môžu v knižnici nájsť. Tento ročník podujatia bol venovaný M. R. Štefánikovi a podľa veku sme žiakom následne poskytli ďalšie informácie o tejto významnej osobnosti našej histórie. Starší žiaci sa počas dopoludnia viac venovali jeho osobnosti, mladší žiaci prichádzali počas dňa do knižnice, spolu čítali, kreslili rozprávkové postavičky, vymýšľali pokračovanie k príbehom, tvorili a recitovali básničky, vyrábali maňušky a pod.

 

 

Školské kolo stolnotenisového turnaja žiačok školy sa uskutočnilo dňa 23.10.2017. Dievčatá si vo vzájomných súbojoch zmerali svoje stolnotenisové zručnosti.

Víťazné umiestnenie v súťaži žiačok:

1. miesto - V. Novosádová 7.A

2. miesto - E. Bezáková 9.B

3. miesto - D. Gašparová 8.A

Najlepšie hráčky postupujú zároveň do okresného kola súťaže v stolnom tenise družstiev žiačok.

 

Rozličné strašidlá v strašidelných maskách a kostýmoch sme mohli vidieť v utorok 24.10.2017 v našej školskej telocvični. Konala sa tu totiž Halloweenska párty pre žiakov 1. - 4. ročníka. Žiaci absolvovali veľa zábavných súťaží, hier, spoločne si zatancovali a boli odmenení sladkosťami.

 

 

Účastníkmi predkola športovej súťaže v malom futbale žiakov základných škôl bolo dňa 25.10.2017 aj družstvo školy. Naši žiaci v tejto súťaži obsadili 2. miesto a postúpili do okresného kola.

 

 

Žiaci školy sa zapojili dňa 25.10.2017 do školského kola stolnotenisového turnaja. Chlapci si po vzájomných zápasoch v súťaži vybojovali takéto umiestnenie:

Najlepšie výsledky v súťaži žiakov získali:

1. miesto - B. Vrábel 8.A

2. miesto - P. Vajdík 8.A

3. miesto - B. Gorelka 7.B

4. miesto - M. Poljak 8.A

5. miesto - A. Turiak 7.A

Do okresného kola súťaže v stolnom tenise družstiev žiakov postúpili hráči na prvých štyroch miestach.

 

V mesiaci október sa žiaci 4. - 5. ročníka zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy. Hlavným cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi  základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. V tomto školskom roku sa projekt niesol pod názvom: "Tajuplný svet knižných príbehov." Našou partnerskou školou sa stala ZŠ v Pribete. Žiaci oboch škôl vyrobili krásne záložky, ktoré si vzájomne vymenili. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili.

 

 

Naše aktivity v mesiaci september

 

V pondelok 04.09.2017 sme spoločne slávnostne otvorili nový školský rok 2017/2018. Osobitne sme privítali v základnej škole našich nových žiakov - prvákov. Dúfame, že tento školský rok bude nielen pre nich, ale aj pre všetkých žiakov školy úspešný.

 

 

V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci druhého stupňa dňa 05.09.2017 teoretickú časť a 06.09.2017 i praktickú časť v prírode. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažili. Absolvovali obväzovanie zranených častí tela, prenos zraneného, hod granátom na cieľ...Nesmeli chýbať ani loptové hry, najmä futbal a samozrejme opekačka.

 

 

Dňa 26.09.2017 sme sa zapojili do okresného kola športovej súťaže v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl. Najlepšie umiestnenie z našich reprezentantov - 3. miesto v súťaži získal P. Strapko 9.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Školský rok 2017/2018
  20       tried
378       žiakov
  34       pedagogických zamestnancov
  15       nepedagogických zamestnancov


 


upresniť

dnes je: 25.2.2018

meniny má: Frederik, Frederika

podrobný kalendár

Jedálny lístok
12.02. - 16.02.2018

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
31.08.2017
13.11.2017
29.01.2018
16.04.2018
25.06.2018
02.07.2018Jesenné
30.10.2017-31.10.2017
Vianočné
23.12.2017-05.01.2018
Polročné
02.02.2018
Jarné
19.02.2018-23.02.2018
Veľkonočné
29.03.2018-03.04.2018
Letné
02.07.2018-31.08.2018

Záujmové krúžky začali pracovať od 02.10.2017

Zber druhotných surovín

prebieha celý školský rok
-papier


1557598

Úvodná stránka