Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

 

.

Víta Vás Základná škola Eduarda Schreibera 

v Lednických Rovniach

 

           zš.jpg

 

 

 

den-deti.jpg

 

 

AKTIVITY ŽIAKOV K MDD

01.06.2018

 

baloniky.jpg

 

 

Naše aktivity v mesiaci máj

 

 

 

28. ročník súťaže v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska" sa konal dňa 03.05.2018 v priestoroch ZUŠ v Púchove. Našu školu reprezentovali D. Čerňanová 2.B, V. Pihíková 8.C, A. Gažová 5.B. V silnej konkurencii sa na 3. mieste v druhej kategórii umiestnila A. Gažová. Všetkým speváčkam srdečne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

sl1.jpg

 

Dňa 03.05.2018 sa uskutočnilo zlúčené okresné kolo súťaže "Mladý záchranár civilnej obrany". V súťaži si žiaci overili a precvičili vedomosti i zručnosti vo viacerých disciplínach, napr. v streľbe zo vzduchovej zbrane, poskytovaní prvej pomoci a ošetrovaní zranení, orientácii v prírode, či plnenie iných praktických i teoretických úloh. Našu školu reprezentovali dve družstvá.

1. miesto si vybojovalo družstvo školy v zložení: L. Geregová 9.A, G. Špániková 9.A, A. Pilný 9.A, S. Gereg 8.C

2. miesto získalo opäť naše družstvo v zložení: K. Cúciková 9.A, M. Janošková 7.A, E. Drahuta 7.A, M. Šimo 6.B

 

co2.jpg

 

Účastníkom okresného kola športovej súťaže v hádzanej žiakov  základných škôl bolo dňa 04.05.2018 aj družstvo školy. Naši chlapci v tejto súťaži obsadili 1. miesto a zabezpečili si tak postup do regionálneho kola.

 

hadz.jpg

 

Dňa 07.05.2018 sa žiaci 2.B, 4.B a 4.C zúčastnili zážitkového vyučovania s názvom „Otvorená hodina s Kozmixom“ v Bratislave v centre moderného vzdelávania Edulab. Svoje vedomosti z matematiky si žiaci overili v skupinách na úlohách zadaných na počítači, vyplnením pracovných listov, na tabletoch súťažili vo dvojiciach. Najväčším zážitkom bola matematická hra na X-BOXE, na ktorom okrem hlavičky museli zapojiť aj svoje motorické schopnosti. Pre žiakov to bol nezabudnuteľný zážitok.

 

ko1.jpgko2.jpg

 

Okresného kola dopravnej  súťaže „Na bicykli bezpečne„ sa dňa 09.05.2018 zúčastnili  žiaci 5.B triedy – Lujza Jureňová, Zuzana Kopišová, Andrej  Majerko , Blahoslav  Tesař. Žiaci súťažili nielen vo vedomostiach z pravidiel cestnej premávky, ale i v jazde zručnosti. Družstvo obsadilo v súťaži pekné 2. miesto. Najúspešnejšou žiačkou v súťaži bola naša Z. Kopišová a najúspešnejším žiakom náš B. Tesař.

 

bc2.jpgbc.jpg

 

Okresné kolo športovej súťaže v atletike žiakov a žiačok základných škôl sa konalo dňa 10.05.2018. Z našich žiakov sa najlepšie zadarilo D. Gabrišovej 8.B, ktorá sa v súťažnej disciplíne skok do výšky umiestnila na 3. mieste.

 

a1.jpga2.jpg

 

Družstvo žiakov a žiačok školy sa dňa 11.05.2018 zapojilo do regionálneho kola športovej súťaže v hádzanej. Po vzájomných zápasoch si naši chlapci i dievčatá v súťaži vybojovali zhodne 3. miesto.

 

ha1.jpg

 

Nedeľné popoludnie dňa 13.05.2018 nám všetkým spríjemnili pri príležitosti Dňa matiek žiaci našej školy spolu so svojimi kamarátmi z materskej školy a základnej umeleckej školy pekným vystúpením v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach. Vypočuli sme si spev, recitáciu, hru na hudobný nástroj, videli tanec, gymnastické prvky...

 

dm2.jpgdm1.jpg

 

Dňa 22.05.2018 sa konalo v Starej Turej krajské kolo súťaže "Mladý záchranár civilnej obrany". V súťaži nás reprezentovali dve družstvá.

Družstvo A  v zložení: L. Geregová 9.A, G. Špániková 9.A, A. Pilný 9.A, S. Gereg 8.C

Družstvo B v zložení: K. Cúciková 9.A, M. Janošková 7.A, E. Drahuta 7.A, M. Šimo 6.B

Na stupne víťazov sa postavilo naše družstvo A, ktoré si vybojovalo 2. miesto a postúpilo do celoslovenského kola tejto športovo-branej súťaže.

 

cokk.jpg

 

 

Naše aktivity v mesiaci apríl

 

 

Dňa 04.04.2018 navštívili žiaci 9. ročníka školy v rámci 3. hodiny dejepisu Gymnázium v Púchove, kde si pozreli Putovnú výstavu o Anne Frankovej pod názvom "Odkaz dejín dnešku".

 

Anna-Franková.jpg

 

Aj v 33. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ" sa žiakom našej školy zadarilo. Do tohto ročníka súťaže sa z nášho regiónu zapojilo 29 škôl - MŠ, ZŠ, ZUŠ. Do celoslovenského  kola z každého okresu z každej kategórie postúpilo 5 výtvarných prác. Ocenené práce boli zaslané do celoslovenského kola súťaže do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Našim autorom prajeme veľa šťastia.

Umiestnenie žiakov:

II. kategória:

2. miesto - N. Gurín 1.B  

3. miesto - T. Chudadová 3.A

4. miesto - K. Provazníková 1.B

 

III. kategória

1. miesto - E. Mikulová  7.A          

 

Aktivitou s názvom „V zdravom tele, zdravý duch“ si žiaci 2. a 5. ročníka  rozšírili poznatky o správnom stravovaní, potrebe pohybu a pravidelného spánku pre ľudské telo. Pracovným listom žiaci zisťovali, čo vedie k nadváhe, k správne vyvinutej postave, zostavovali jedálny lístok. Nakoniec v krátkom časovom limite prejavili svoje estetické cítenie prípravou ovocnej misy.

 

V literárno-výtvarnej súťaži pod názvom ,,Janko Hraško ešte žije" preukázali žiaci 2. a 6. ročníka svoje čitateľské schopnosti. Po prečítaní textu o Jankovi Hraškovi  riešili starší žiaci s mladšími v skupinách tajničku. Svoje výtvarné schopnosti predviedli kreslením ilustrácií. 

 

jh.jpgz.jpg

 

Okresné kolo súťaže v riešení SUDOKU sa uskutočnilo dňa 10.04.2018 v Centre voľného času v Púchove. Žiačka školy E. Bezáková 9.B sa v tejto súťaži umiestnila na 6. mieste.

 

V dňoch od 11.-18.04.2018 navštívili žiaci našej školy svojich kamarátov v  partnerskej škole v meste Schweinfurt v Nemecku. Počas tohto výmenného pobytu sa zdokonalili v komunikácii v anglickom a nemeckom jazyku, spoznali nových priateľov, ich rodiny, zoznámili sa s partnerskou školou, mestom Schweinfurt, jeho okolím, absolvovali rôzne výlety, súťaže....

 

v1.jpgV2.jpg

 

Naši najmladší žiaci a žiačky sa dňa 17.04.2018 zúčastnili okresného kola športovej súťaže v minifutbale. Družstvo reprezentantov školy obsadilo v súťaži 5. miesto.

 

min1.jpg

 

Do okresného kola matematickej olympiády žiakov základných škôl  sa dňa 17.04.2018 zapojila aj naša škola. V kategórii žiakov 6. ročníka obsadil žiak 6.B triedy R. Provazník  1. miesto a v kategórii žiakov 8. ročníka  žiak 8.A triedy P. Vajdík 3. miesto.

SAM_6368.JPG

 

Dňa 17.04.2018 sa uskutočnil už 28. ročník speváckej súťaže ľudových piesní  Slávik Slovenska. Školského kola sa zúčastnilo spolu 17 spevákov  v  3. kategóriách.  Víťazom srdečne blahoželáme a prajem veľa úspechov 03.05.2018, kedy sa uskutoční okresné kolo v ZUŠ Púchov.

1.kategória:

1. miesto - D. Čerňanová 2.B

2. miesto - O. Pagáč 3.B

3. miesto - T. Papučová 2.A

 

2. kategória:

1. miesto -  A. Gažová  5.B          

2. miesto -  T. Chutková 5.B

3. miesto -  V. Balážová 5.A

                   A. Gažo 4.B

 

3. kategória:

1. miesto – V. Pihíková 8.C

2. miesto – R. Majerko 7.B

                  D. Gabrišová 8.B

3. miesto -  neudelené

 

s1.jpgs2.jpg

 

s3.jpg

 

Výborný výsledok dosiahol dňa 18.04.2018 v krajskom kole fyzikálnej olympiády žiak našej školy Miloš Zachar 9.B, ktorý sa umiestnil v súťaži na 3. mieste. Ďakujeme mu za reprezentáciu školy a blahoželáme k peknému umiestneniu.

 

Družstvo starších žiakov školy sa dňa 19.04.2018 zúčastnilo okresného kola športovej súťaže v malom futbale žiakov. Po vzájomných zápasoch si naši chlapci v súťaži vybojovali 2. miesto.

 

mmf.jpgmmf1.jpg

 

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa v našej škole uskutočnil v dňoch 23.- 24.04.2018. Zúčastnili sa ho budúci prváčikovia, ktorí nám predviedli svoje naučené zručnosti a schopnosti zo škôlky. Dozvedeli sme sa od nich, ako veľmi sa už tešia na vstup do prvej triedy.

 

z1.jpg

 

Mladší žiaci školy sa zúčastnili dňa 25.04.2018 okresného kola súťaže v  malom futbale. Zo súťaže si naši chlapci priniesli 2. miesto.

 

ff.jpg

 

Žiaci 9.A triedy  v rámci vyučovania predmetu dejepis navštívili dňa 25.04.2018 Múzeum holokaustu v Seredi. Prezreli si priestory bývalého tábora a dozvedeli sa podrobnejšie aj o úteku dvoch Slovákov z koncentračného tábora Osvienčim, do ktorého boli deportovaní Židia aj zo seredského tábora. Ďalej žiaci zavítali do blízkeho mesta Trnava, prezývaného "malý Rím", kde obdivovali historické centrum. Exkurzia obohatila žiakov o nové poznatky z dejepisu i náboženskej výchovy.

 

Maja Lo.jpg

 

Krajské kolo chemickej olympiády sa uskutočnilo dňa 26.04.2018 v Novákoch. V silnej konkurencii 40 najlepších chemikov kraja  naša žiačka Laura Žilinková 9.A obsadila 1. miesto.

Ďalšie umiestnenia našich žiakov v súťaži:

8. miesto - A. Pilný 9.A

11. miesto - M. Zachar 9.B

12. miesto - D. Golbincová 9.B

 

SAM_6314.JPG

 

Dňa 27.04.2018 sa družstvo žiačok školy zapojilo do okresného kola súťaže vo  futbale žiačok základných škôl. Naše dievčatá sa v tejto športovej súťaži umiestnili  na 4. mieste.

fd.jpg

 

21. ročník Behu oslobodenia obce Lednické Rovne sa konal v pondelok 30.04.2018 v športovom areáli našej základnej školy. Zúčastnili sa ho bežci z okolitých základných, stredných škôl, muži, ženy i veteráni. Spolu súťažilo 198 pretekárov v trinástich kategóriách. Najlepším bežcom odovzdal starosta obce Mgr. Marian Horečný a riaditeľka školy Mgr. Ľuba Potočná víťazné poháre a diplomy, ktoré im budú „Beh“ pripomínať.

Celkové vyhodnotenie súťaže nájdete v spodnej časti webovej stránky v priloženom súbore.

 

bo 051.jpgbo 061.jpg

bo 095.jpgbo 097.jpg

 

Naše aktivity v mesiaci marec

 

Dňa 13.03.2018 sa družstvo žiačok školy zapojilo do okresného kola súťaže v basketbale. Po vzájomnom športovom zápolení sa naše dievčatá v súťaži umiestnili  na 3. mieste.

 

bas1.jpg

 

Okresné kolo matematickej súťaže pod názvom "Pytagoriáda" sa uskutočnilo v dňoch 13. -14.03.2018. Zúčastnili sa ho úspešní riešitelia 3. - 8. ročníka základných škôl. V kategórii P4 získala žiačka školy E. Mierná 4.C 1. miesto, žiak T. Ciesar 4.C 2. miesto. V kategórii P6 1. miesto obsadil opäť náš žiak R. Provazník 6.B. Všetkým srdečne blahoželáme k peknému umiestneniu.

 

SAM_6252.JPG

 

Družstvo žiakov školy sa zúčastnilo dňa 15.03.2018 okresného kola športovej súťaže v basketbale. V tejto športovej súťaži si aj naši chlapci vybojovali  3. miesto.

 

bask.jpgbask 2.jpg

 

Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 15.03.2018 v Púchove. Našu školu reprezentovali žiačky Ivana Revúca 5.A a Karolína Cúciková 9.A. Ivanka sa v súťaži umiestnila na 2. mieste v II. kategórii v prednese prózy. Obidvom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a Ivanke blahoželáme.

 

hk.jpg

 

Dňa 16.03.2018 sa konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v kategórii mladších žiakov. Za našu školu sa súťaže zúčastnili žiaci Boris Belej 4.C a Adam Gažo 4.B. Adamko získal v kategórii próza 2. miesto. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a Adamovi blahoželáme.

 

hkk.jpghkk1.jpg

 

Žiaci školského klubu detí sa v mesiaci marec 2018 stali na chvíľu malými kuchármi. Naučili sa pripravovať palacinky s čokoládou. Pri pohľade na pripravené suroviny sa im zbiehali slinky. Hoci príprava bola jednoduchá, zapamätať si toľko surovín im dalo námahu. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a na palacinkách si všetci pochutili.

 

p2.jpgp3.jpg

 

Dňa 16.03.2018 sa uskutočnil 59. ročník okresného kola fyzikálnej olympiády. Žiaci našej školy J. Strapková 8.A , M. Zachar 9.B dosiahli vo svojich kategóriách veľmi pekné umiestnenie a obsadili 1. miesto a 3. miesto. Srdečne im gratulujeme k úspechu a víťazke aj k postupu do krajského kola olympiády.

 

SAM_6212.JPGSAM_6214.JPG

 

Dňa 22.03.2018 sme sa zapojili do okresného kola biblickej olympiády. Družstvo žiačok školy si v súťaži vybojovalo 3. miesto.

 

SAM_6224.JPG

 

Dňa 23.03.2018 sa konalo na našej škole okresné kolo chemickej olympiády. V silnej konkurencii 20 najlepších chemikov okresu naši žiaci suverénne obsadili všetky popredné miesta.

1. miesto - M. Zachar 9.B

2. miesto - L. Žilinková 9.A

3. miesto - D. Golbincová 9.B

4. miesto - A. Pilný 9.A

 

SAM_6257.JPGche.jpeg

 

Dňa 23.03.2017 sme sa zapojili do celoslovenského podujatia „Noc s Andersenom“. Nezabudnuteľný večerný program plný originality a kreativity prežili žiaci 3.- 5. ročníka v priestoroch školy a školskej knižnice. Po privítaní sa žiaci „ubytovali“ v triedach pri knižnici a začalo súťaženie, vymýšľanie, čítanie, tvorenie, básnenie, divadielkovanie, svetielkovanie a hlavne dlllllllho žiadne spanie :) A už sa tešíme na budúci rok :)

 

a1.jpga2.jpg

 

Účastníkom krajského kola športovej súťaže vo futsale žiakov bolo dňa 26.03.2018 aj družstvo žiakov školy. V silnej konkurencii sa naši chlapci umiestnili na 2. mieste.

 

fus.jpgfus1.jpg

 

V rámci vyučovania predmetov technika, práca s materiálom zhotovovali dňa 26.03.2018 žiaci 5. - 9. ročníka školy prekrásne veľkonočné dekorácie. Pri svojej práci využili rozličné materiály. A že sa im ich výtvory podarili, veď posúďte sami...

 

SAM_6210.JPGSAM_6202.JPG

 

Dňa 27.03.2018 navštívili našu školu predškoláci z miestnej materskej škôlky. V rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal na škole a bol určený práve im, si budúci prváčikovia prezreli triedy, školskú knižnicu, jedáleň, školský klub detí, zúčastnili sa na vyučovaní a bližšie sa zoznámili so školským prostredím.

 

d1.jpgd3.jpg

 

Veľkonočný stolnotenisový turnaj o majstra, majsterku školy na rok 2018 sa uskutočnil dňa  27.03.2018. Najskôr súťažili žiaci. Majstrom školy sa po kvalitných a vyrovnaných zápasoch stal Patrik Vajdík 8.A.

Víťazné umiestnenie žiakov:

1. miesto - P. Vajdík 8.A

2. miesto - B. Vrábel 8.A

3. miesto - A. Turiak 7.A

Majsterkou školy sa stala Dominika Gašparová 8.A.

Víťazné umiestnenie žiačok:

1. miesto - D. Gašparová 8.A

2. miesto - V. Novosadová 7.A

3. miesto - Š. Poljaková 6.A

 

SAM_6221.JPGSAM_6223.JPG

 

V stredu 28.03.2018 si žiaci školy spríjemnili svoje vyučovanie pred veľkonočnými prázdninami výchovným koncertom v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach. Koncert bol zameraný na kyberšikanu žiakov. Spojila sa zábava s pesničkami, super nálada a spontánne učenie sa.

 

vých.konc. 002.jpgv1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Školský rok 2017/2018
  20       tried
378       žiakov
  33       pedagogických zamestnancov
  15       nepedagogických zamestnancov


 


upresniť

dnes je: 26.5.2018

meniny má: Dušan

podrobný kalendár

Jedálny lístok
28.05. - 01.06.2018

Súbor na stiahnutie Jedálny lístok.xls (23.5 kB)
Súbor na stiahnutie Jedálny lístok.pdf (121.8 kB)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
31.08.2017
13.11.2017
29.01.2018
16.04.2018
25.06.2018
02.07.2018Jesenné
30.10.2017-31.10.2017
Vianočné
23.12.2017-05.01.2018
Polročné
02.02.2018
Jarné
19.02.2018-23.02.2018
Veľkonočné
29.03.2018-03.04.2018
Letné
02.07.2018-31.08.2018

Súbor na stiahnutie Prázdniny 2017-2018.doc (36.5 kB)
Súbor na stiahnutie Prázdniny 2017-2018.pdf (92.4 kB)

Záujmové krúžky začali pracovať od 02.10.2017

Súbor na stiahnutie Krúžky 2017-2018.doc (76 kB)
Súbor na stiahnutie Krúžky 2017-2018.pdf (126.4 kB)

1593777

Úvodná stránka