Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

 

.

Víta Vás Základná škola Eduarda Schreibera 

v Lednických Rovniach

 

          

 

 

LETNÉ PRÁZDNINY:

03.07.  - 31.08.2017

 

 

 

Riaditeľstvo základnej školy a

všetci jej zamestnanci

Vám prajú

príjemné prežitie letných prázdnin a

načerpanie síl do nového školského roka.
 

 

Naše aktivity v mesiaci jún

 

Športové súťaže zručnosti, turistika, vychádzka do prírody, opekačka, školský výlet. Takto rôzne oslávili žiaci jednotlivých tried školy vo štvrtok 01.06.2017 Medzinárodný deň detí. Žiaci si pomaškrtili i na sladkých balíčkoch, ktoré dostali. A teraz konkrétne...

Žiaci prvého a druhého ročníka absolvovali zaujímavé športové súťaže zručnosti v miestnom parku, areáli školy, tretici sa zúčastnili turistickej vychádzky na Háj, štvrtáci do Dolnej Breznice. Zašportovali si  i naši piataci pri Váhu, cieľom žiakov 6.A, 6.B, 7.A  bol výlet na hrad Červený Kameň a do jaskyne Driny. Žiaci 7.B  navštívili krajské mesto Trenčín. Trieda 7.C, 8.A  sa vybrala na výlet do mesta Kežmarok, trieda 8.B sa zúčastnili výstupu na Ostrú horu. Deviataci absolvovali turistickú vychádzku na Štrky a Váh.

 

 

Dňa 01.06.2017 MDD oslávila trieda 8.A a 7.C školským výletom do Kežmarku. Žiaci si prezreli drevený artikulárny kostol zapísaný v UNESCO, evanjelický kostol postavený podľa pôvodného návrhu pre mešitu a na hrade im zahrali divadlo Čarovná flauta. Cestou späť sa im páčila aj zastávka na salaši Krajinka.

 

 

Cieľom školského výletu 6.A triedy bola dňa 01.06.2017 návšteva hradu Červený Kameň, kde si žiaci prezreli tento zaujímavý hrad a dozvedeli sa ako sa tu žilo kedysi. Ďalej žiaci navštívili jaskyňu Driny nachádzajúcu sa  v Smolenickom krase, jedinú sprístupnenú jaskyňu na území Malých Karpát.

 

 

Dňa 06.06.2017 sme sa zúčastnili krajského kola športovej súťaže v atletika žiakov základných škôl, kde sme sa prebojovali z okresného kola. Naši žiaci získali v súťaži takéto umiestnenie:

P. Pecháček 8.B - 9. miesto, beh na 60 m

N. Jáňová 9.A - 11. miesto, beh na 60 m

M. Sabolová 9.A - 14. miesto, vrh guľou

 

 

Exkurziu do Čističky odpadových vôd v našom krajskom meste Trenčín zorganizovalo dňa 13.06.2017 CVČ Včielka Púchov. Zúčastnili sa jej víťazi jednotlivých prírodovedných olympiád. Našu školu zastupovali žiaci: P. Karas 9.A, D. Pilný 9.A, A. Híreš 9.B, M. Híreš 8.B spolu s p. učiteľkou Kubáňovou.

 

 

Dňa 13.-15.06.2017 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej ochrany v blízkosti vodného diela Gabčíkovo. Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov v zložení:  T. Pilný 9.B, S. Pastorek 9.B, J. Trnková 9.B a L. Geregová 8.A. Žiaci si tu preverili svoje schopnosti reagovať na rôzne riziká, ktoré vyplývajú z mimoriadnych udalostí.

 

Žiaci 3. ročníka sa dňa 14.06.2017 zúčastnili školského výletu, na ktorom videli veľa krás Slovenska. Navštívili jaskyňu Driny, rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách a jeho Mohylu na Bradle. Spiatočnú cestu si spestrili zastávkou v Podolí, kde obdivovali miniatúry slovenských hradov, zámkov a kostolov.

 

 

Zástupcovia žiakov jednotlivých ročníkov školy navštívili dňa 29.06.2017 starostu obce Lednické Rovne - Mgr. M. Horečného v jeho úrade.

 

 

V piatok 30.06.2017 sme spolu na školskom dvore slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi, zaželali im veľa úspechov v ich novej škole a odmenili sme žiakov, ktorí  nás reprezentovali na súťažiach v tomto školskom roku.

 

 

 

Naše aktivity v mesiaci máj

 

Dňa 03.05.2017 sa v areáli našej základnej školy konalo zlúčené okresné kolo súťaže "Mladý záchranár civilnej obrany". V súťaži si žiaci overili a precvičili vedomosti i zručnosti vo viacerých disciplínach, napr. v streľbe zo vzduchovej zbrane, poskytovaní prvej pomoci a ošetrovaní zranení, orientácii v prírode, či pri plnení iných praktických i teoretických úloh. Našu školu reprezentovali dve družstvá. Prvé družstvo v zložení: J. Trnková 9.B, L. Geregová 8.A, S. Pastorek 9.B, T. Pilný 9.B získalo 1. miesto a druhé družstvo v zložení: G. Špániková 8.A, P. Gabrišová 9.A, A. Pilný 8.A, M. Híreš 8.B obsadilo 2. miesto. Víťazi budú reprezentovať našu školu na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Gabčíkove. Obom družstvám srdečne gratulujeme!

 

 

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie na Slovensku. Dňa 05.05.2017 sa konala krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy žiakov Trenčianskeho kraja v Bzinciach pod Javorinou – Podjavorinskej Bzince. Naša žiačka A. Gažová 4.B sa umiestnila v súťaži vo veľmi silnej konkurencii na krásnom 3. mieste v prednese prózy, za čo jej srdečne gratulujeme!

 

 

V stredu 10.05.2017 sa uskutočnilo okresné kolo dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne" v priestoroch dopravného ihriska v Považskej Bystrici. Našu školu reprezentovali a 2. miesto obsadili  žiaci 5.A triedy - K. Kozáčková, S. Zacharová, F. Juríček, S. Surovec. Za najlepší dievčenský výkon získala zlatú medailu žiačka nášho družstva Soňa Zacharová. Srdečne blahoželáme!

 

 

Družstvo starších žiakov školy sa dňa 12.05.2017 zúčastnilo okresného kola športovej súťaže v malom futbale žiakov. Po vzájomných zápasoch si naši chlapci v súťaži vybojovali 2. miesto.

 

 

Nedeľné popoludnie dňa 14.05.2017 nám všetkým spríjemnili pri príležitosti Dňa matiek žiaci našej školy spolu so svojimi kamarátmi z materskej školy a základnej umeleckej školy pekným vystúpením v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach. Vypočuli sme si spev, recitáciu, hru na hudobný nástroj, videli tanec, gymnastické prvky...

 

 

V týždni od 17.-24.05.2017 boli žiaci našej školy u svojich kamarátov v  partnerskej škole v meste Schweinfurt v Nemecku. Počas tohto výmenného pobytu sa zdokonalili v komunikácii v anglickom a nemeckom jazyku, spoznali nových priateľov, ich rodiny, zoznámili sa s partnerskou školou, mestom Schweinfurt, jeho okolím, absolvovali rôzne výlety, súťaže....

 

 

Účastníkom okresného kola športovej súťaže v malom futbale žiačok základných škôl bolo dňa 16.05.2017 aj družstvo našej školy. Naše žiačky v tejto súťaži obsadili 4. miesto.

Dňa 18.05.2017 sme sa zapojili do regionálneho kola športovej súťaže v malom futbale žiakov. Družstvo mladších žiakov školy získalo v súťaži 3. miesto.

 

 

Okresné kolo športovej súťaže v atletike žiakov a žiačok základných škôl sa konalo dňa 18.05.2017. Žiaci reprezentujúci našu školu v jednotlivých súťažných atletických disciplínach získali takéto víťazné umiestnenia:

1. miesto - N. Jáňová 9.A, beh na 60 m

1. miesto - M. Sabolová 9.A, hod kriketkou

1. miesto - M. Sabolová 9.A, vrh guľou

1. miesto - P. Pecháček 8.B, beh na 60 m

Žiaci postupujú do krajského kola športovej súťaže.

2. miesto - A. Slížová 9.A, hod kriketkou

2. miesto - M. Jánošík 9.A, skok do výšky

3. miesto - F. Páleš 8.A, beh na 60 m

 

 

V dňoch 15.5. - 19.5 2017 žiaci  štvrtých ročníkov vymenili školské prostredie za nádhernú prírodnú scenériu v malebnej doline Strážovských vrchov s výhľadom na skalný masív Podskalského Roháča. 36 žiakov sa zúčastnilo Školy v prírode Rekreačnom zariadení Podskalie. Celý náš pobyt sa niesol v duchu plnenia úloh Dukátovej cesty. V priebehu týždňa tak žiaci plnili športové a vedomostné úlohy a aktivity v areáli RZ, zaujímavý animačný program. Navštívili sme aj blízku ekofarmu, kde sa pestuje 20 druhov liečivých rastlín, chovajú sa včely, jazdecké kone a hovädzí dobytok, obec Podskalie s jeho dominantou Kostolom sv. Martina. Pre žiakov bola na rozlúčku prichystaná Párty stan s bohatým občerstvením a diskotékou.

 

 

Súťaž Matematický klokan sa na našej škole uskutočnila dňa 20.03.2017. Zúčastnili sa jej žiaci 1.-9. ročníka, celkovo 27 žiakov prvého stupňa a 45 žiakov druhého stupňa. Medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov v Slovenskej republike patria:

T. Ciesar 3.C

E. Šutriepka 3.B

T. Puček 4.B

R. Provazník 5.B

B. Vrábel 7.A

L. Bieliková 9.A

P. Karas 9.A

P. Kuvik 9.B

Titul ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN získal T. Ciesar 3.C. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme k úspechu.

 

 

Dňa 31.05.2017 sa uskutočnil v priestoroch ZŠ výchovný koncert ZUŠ Púchov pre žiakov 1. stupňa základnej školy a žiakov materskej školy. Koncert sa niesol v duchu detektívky, pretože žiaci postupne zisťovali , ako sa tvorí melódia piesne. V závere koncertu si pieseň Po nábreží koník beží spolu aj zaspievali. Účinkujúci boli odmenení veľkým potleskom.

 

 

Súťaž o najlepšieho analytika - chemika školy na rok 2017 sa konala dňa 31.05.2017. Medzi šikovnými chemikmi vynikla dvojica D. Pilný 9.A a M. Pagáč 9.B, ktorá získala 1. miesto a žiaci sa tak stali najlepšími chemikmi na našej škole.

 

 

Naše aktivity v mesiaci apríl

 

Úspešní riešitelia školského kola matematickej olympiády sa dňa 04.04.2017 zúčastnili aj jej okresného kola. Našu školu reprezentovalo 12 žiakov 6.- 8. ročníka.  Úspešnými riešiteľmi olympiády boli:

6. ročník

5. miesto - P. Floriš 6.B

7. ročník

4. miesto - P. Vajdík 7.A

6. miesto - J. Strapková 7.A

8. ročník

2. miesto - T. Tenzer 8.B

2. miesto - K. Cúciková 8.A

 

 

Dňa 06.04.2017 sa konal na našej škole už 27. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017. Je to celoštátna súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne. Víťazi triednych kôl sa prebojovali do školského kola, v ktorom sa darilo:

1. kategória (1.- 3.roč.) :

1.miesto - A. Gažo  3.B

2. miesto - D. Čerňanová 1. B

3. miesto - D. Drahuta 2.B

2. kategória (4.- 6.roč.) :

1.miesto - V. Balážová 4.A

2. miesto - N. Bučková 4.B

3. miesto - A. Gažová 4.B

3. kategória (7.- 9.roč.) :

1.miesto - S. Tesařová 9.A

2. miesto - V. Pihíková 7.C

3. miesto - S. Halásová 9.A

Do okresného kola postúpili A. Gažo, V. Balážová, S. Tesařová. Všetkým srdečne gratulujeme!

 

 

Priaznivci riešenia SUDOKU sa stretli dňa 06.04.2017 v školskom kole súťaže . Zúčastnilo sa ho 15 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky v súťaži dosiahli žiaci, ktorí  nás budú i reprezentovať v okresnom kole SUDOKU:

1. miesto - M. Sabolová 9.A

2. miesto - E. Bezáková 8.B

3. miesto - M. Kellner 6.B

 

 

Veľkonočný stolnotenisový turnaj o majstra, majsterku školy na rok 2017 sa uskutočnil dňa 07. a 10.04.2017. Najskôr súťažili žiaci. Majstrom školy sa po kvalitných a vyrovnaných zápasoch stal Lukáš Výbošťok 9.B.

Víťazné umiestnenie žiakov:

1. miesto - L. Výbošťok 9.B

2. miesto - S. Pastorek 9.B

3. miesto - P. Vajdík 7.A

Majsterkou školy sa stala Eleonóra Bezáková 8.B.

Víťazné umiestnenie žiačok:

1. miesto - E. Bezáková 8.B

2. miesto - S. Turská 9.A

3. miesto - V. Novosadová 6.A

 

 

 

 

Zem naša guľatá, si krásna, si bohatá.

Si k nám tolerantná, štedro sa nám rozdávaš.

Dávaš nám vzduch, vodu, potravu, čo jeme,

všetko, čo k životu potrebujeme.

 

Za to, čo nám dávaš, chrániť ťa musíme,

nad svojím konaním preto premýšľať začíname...

 

V stredu dňa 12.04.2017 z príležitosti Dňa Zeme sa žiaci v dopoludňajších hodinách zapojili do aktivít zameraných  na ochranu životného prostredia a zelene v priestoroch našej obce. Žiaci 1.- 2. ročníka vyzbierali odpadky z miestneho parku, okolie ulíc Májová a Súhradka vyčistili tretiaci, štvrtáci skrášlili Majerskú a Športovú ulicu. Žiaci 5. ročníka vyčistili ulice Púchovská, Jilemnického, Uhrovecká. Šiestaci skrášlili okolie Rovňanskej, Medovej ulice, Hája, Kopánok. Žiaci siedmeho ročníka pozbierali odpadky v časti Pod skalkou a Horenická Hôrka, deviataci urobili krajším Medňanskú cestu, Medné i cestu na Biele hliny.

 

 

Dňa 12.04.2017 sa družstvo starších žiakov školy zapojilo do predkola súťaže v malom futbale. Po vzájomnom športovom zápolení sa naši chlapci umiestnili vo svojej kategórii na 1. mieste a postúpili do vyššieho kola súťaže.

 

 

Naši najmladší žiaci a žiačky sa dňa 20.04.2017 zúčastnili okresného kola športovej súťaže v minifutbale. Družstvo reprezentantov školy obsadilo v súťaži 3. miesto.

 

 

Úspešní riešitelia školského kola súťaže v SUDOKU nás reprezentovali v okresnom kole tejto súťaže, ktorá sa konala dňa 20.04.2017 v CVČ v Púchove.

 

 

V mesiaci marec, apríl 2017 sa žiaci 3.B a 3.C zapojili do projektu "Malá finančná akadémia". Výsledkom projektu bolo mesto "Homit". Okrem hry Naše mesto si žiaci rozvíjali aj svoju kreativitu, vedomosti z finančnej, čitateľskej gramotnosti.

 

 

Dňa 21.04.2017 sa konalo okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska 2017". V silnej konkurencii si v kategórii žiakov 1. - 3. ročníka  vyspieval pekné 3. miesto náš žiak A. Gažo 3.B.

 

 

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 sa v našej škole uskutočnil v dňoch 24.-25.04.2017. Zúčastnilo sa ho 52 budúcich prváčikov, ktorí nám ukázali, čo všetko sa už v škôlke naučili a ako veľmi sa tešia do prvej triedy.

 

 

Mladší žiaci školy sa zúčastnili dňa 26.04.2017 okresného kola súťaže v  malom futbale. Zo súťaže si naši chlapci priniesli 1. miesto a postup do regionálneho kola.

 

 

V rámci aktivít Zelenej školy sa v dňoch 25.-26.04.2017 uskutočnilo podujatie  „Zdravá desiata“. Žiaci Kolégia Zelenej školy pripravili pre mladších spolužiakov 2. A, B triedy prezentáciu zdravých výrobkov spojenú s konzumáciou, zaujímavé kvízy pre žiakov o zdravých potravinách, ovocí, zelenine spolu s vyhodnotením najzdravšej desiaty žiaka v každej triede.

 

 

Dňa 27.04.2017 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády. V silnej konkurencii 44 chemikov kraja sa naši chemici umiestnili na popredných miestach:

2. miesto - D. Pilný 9.A

4. miesto - L. Bieliková 9.A

6. miesto - P. Karas 9.A

 

 

21. ročník Behu oslobodenia obce Lednické Rovne sa konal v piatok 28.04.2017 v športovom areáli našej základnej školy. Zúčastnili sa ho bežci z okolitých základných, stredných škôl, muži, ženy i veteráni. Spolu súťažilo 209 pretekárov v trinástich kategóriách. Víťazom odovzdal starosta obce Mgr. Marián Horečný a riaditeľka školy Mgr. Ľuba Potočná krásne poháre a diplomy, ktoré im budú „Beh“ pripomínať.

 

 

 

V predvečer 1. mája sa stalo už tradíciou stavanie mája v našej obci. Aj naši krojovaní žiaci prispeli k tejto slávnostnej atmosfére kultúrnym programom. V nedeľu  30.04.2017 sme si pripomenuli tradície stavania májov, zahrali a zaspievali tradičné ľudové piesne z nášho kraja. Tejto slávnostnej atmosféry sa zúčastnil aj minister financií Slovenskej republiky p. Peter Kažimír.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Školský rok 2016/2017
  20       tried
391       žiakov
  33       pedagogických zamestnancov
  15       nepedagogických zamestnancov


 


upresniť

dnes je: 23.7.2017

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Jedálny lístok
26.06. - 30.06.2017

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
02.09.2016
14.11.2016
25.01.2017
10.04.2017
26.06.2017
30.06.2017Jesenné
30.10.2017-31.10.2017
Vianočné
23.12.2017-05.01.2018
Polročné
02.02.2018
Jarné
19.02.2018-23.02.2018
Veľkonočné
29.03.2018-03.04.2018
Letné
02.07.2018-31.08.2018

Záujmové krúžky začali pracovať od 03.10.2016

Zber druhotných surovín

prebieha celý školský rok
-papier


1452100

Úvodná stránka