Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

 

.

Víta Vás Základná škola Eduarda Schreibera 

v Lednických Rovniach

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Naša škola sa v školskom roku 2016/2017 zapojila do medzinárodného programu

ZELENÁ ŠKOLA.

„Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.“

„Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.“

Žiaci sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v rôznych oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať.

 

Naše aktivity v mesiaci december

 

V okresnom kole 4. ročníka výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" na tému "Záchranár civilnej ochrany - môj kamarát" získali žiaci školy za svoje práce pekné umiestnenia.
 

I. kategória

2. miesto- L. Jureňová 4.B

3. miesto - A. Gažová 4.B

II. kategória

1. miesto - K. Cúciková 8.A.

Do celoštátneho kola postupuje práca K. Cúcikovej. Vecnými cenami boli odmenení aj ďalší žiaci zapojení do súťaže : R. Hrutka 4.B, N. Bučková 4.B, T. Chutková 4.B.
 

 

V pondelok 05.12.2016 Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi - čertom a anjelmi navštívili všetkých žiakov základnej školy. Mikuláš žiakom za ich pekné privítanie v podobe básničiek, pesničiek, recitácií... odovzdal mikulášske balíčky.

 

 

Mikuláš zavítal dňa 05.12.2016 nielen do základnej školy, ale i do našej obce. V pondelok podvečer sme spoločne na námestí v Lednických Rovniach aj s pánom starostom rozsvietili vianočný stromček, pozreli sme si pekný kultúrny program, ktorý pripravili pre všetkých žiaci našej školy, tešili sme sa s nádherného ohňostroja a Mikuláš porozdával dobrým deťom darčeky...

 

 

V rámci vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy pripravili dňa 06.12.2016 pani učiteľky žiakom spestrenie v podobe " Mikulášskej prekážkovej dráhy", na ktorej si žiaci rozvíjali svoje schopnosti, obratnosť, vytrvalosť cez slalomovú dráhu, pri gymnastických prvkoch: preskoku cez kozu, kotúli vpred, švédskych debnách, rebrinách...

 

 

Utorkové popoludnie dňa 06.12.2016 v našej školskej telocvični patrilo už tradične každoročne konanej "Mikulášskej vybíjanej". Mikulášske čiapky a dobrá nálada boli samozrejme podmienkou účasti  žiakov v súťaži.  Najlepší hráči i všetci účastníci súťaže boli odmenení sladkou odmenou.

 

 

 

Žiaci 1. ročníka školy sa dňa 07.12.2016 zúčastnili tvorivých dielní v SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach, ktoré sa konali v rámci Dňa otvorených dverí SOŠ. Prváčikovia maľovali na sklo, kreslili, videli výrobu šperkov, ba dokonca si sami vyrábali ozdobný náramok...

 

 

Naše aktivity v mesiaci november

 

V priestoroch školskej knižnice sa dňa 02.11.2016 uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si zmerali svoje vedomosti a zručnosti nielen pri práci s textom, ale aj pri transformácii textu na určený slohový útvar a predviedli i svoje rečnícke schopnosti. Vzhľadom na to, že žiaci boli skutočne vynikajúci, sa pani učiteľky slovenského jazyka a literatúry rozhodli udeliť až dve prvé miesta.

Výsledné umiestnenie žiakov v súťaži:

1. miesto - L. Geregová 8.A, T. Pilný 9.B

2. miesto - D. Pilný 9.A

 

 

Dňa 03.11.2016 sa žiaci 8. a 9. ročníka školy zúčastnili zaujímavej besedy organizovanej Považským osvetovým strediskom v Pov. Bystrici pod názvom " Život ma nenudí! ".

 

 

Stolnotenisový turnaj žiakov a žiačok školy sa konal dňa 04.11.2016. Chlapci i dievčatá vo vzájomných súbojoch predviedli svoje stolnotenisové zručnosti.

Najlepšie výsledky  v súťaži žiakov získali:

1. miesto - L. Výbošťok 9.B

2. miesto - S. Pastorek 9.B

3. miesto - B. Vrábel 7.A

4. miesto - D. Vajdík 7.A

 

Víťazné umiestnenie v súťaži žiačok:

1. miesto - S. Turská 9.A

2. miesto - V. Novosadová 6.A

3. miesto - E. Bezáková 8.B

4. miesto - A. Slížová 9.A

Najlepší žiaci a žiačky postupujú zároveň do okresného kola súťaže v stolnom tenise.

 

 

Dňa 10.11.2016 sa družstvo žiakov školy v zložení: L. Výbošťok 9.B, S. Pastorek 9.B, B. Vrábel 7.A, P. Vajdík 7.A zapojilo do okresného kola športovej súťaže v stolnom tenise žiakov základných škôl. V silnej konkurencii naši chlapci obstáli najlepšie a získali 1. miesto.

 

 

Okresného kola súťaže v stolnom tenise žiačok základných škôl sa dňa 11.11.2016 zúčastnilo aj družstvo žiačok školy v zložení: S. Turská 9.A, A. Slížová 9.A, E. Bezáková 8.B, V. Novosádová 6.A. Naše dievčatá sa v súťaži umiestnili na 5. mieste.

 

 

Utorkové popoludnie dňa 15.11.2016 v našej školskej telocvični patrilo školskému kolu športovej súťaže vo vybíjanej žiačok. Najlepšími hráčkami v súťaži boli: K. Gregušková 8.B, K. Kozáčková 5.A, K. Kojtalová 5.A, P. Ciesarová 5.B, Ž. Rácová 5.B, T. Miškechová 6.A, N. Stankovská 7.A.

 

 

V rámci exkurzie zavítali dňa 15.11.2016 žiaci 5. - 9. ročníka školy do hlavného mesta Rakúska - Viedne, prezreli si historické centrum mesta, zažili neopakovateľnú atmosféru vianočných trhov, navštívili Technické múzeum vo Viedni, ale aj čokoládovňu v mestečku Kittsee.

 

 

Dňa 15.11.2016 sa konalo v CVČ v Púchove okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde našu základnú školu reprezentoval Tomáš Pilný, žiak 9.A triedy.

 

 

Po prvých stretnutiach s písmenkami, slovami a vetami sa naši prváci po prvom štvrťroku dňa 25.11.2016 stretli s pánom starostom Mgr. Mariánom Horečným. V priestoroch základnej školy boli uvítacím listom slávnostne pasovaní za aktívnych žiakov našej školy. Poďakovaním od žiakov bola kytica pesničiek a básničiek, ktoré si spolu s pani učiteľkami pripravili.

 

 

Dňa 25.11.2016 sa žiaci 9. ročníka školy v rámci aktivít k voľbe povolania zúčastnili v Trenčíne 18. ročníka výstavy stredných škôl pod názvom " Stredoškolák - hrdina remesla". Žiaci mohli vidieť prezentácie jednotlivých stredných škôl, ukážky manuálnych zručností žiakov a zapojili sa i do súťaží pripravených pre žiakov základných škôl ako napr. zdobenie medovníkov, skladanie servítok, vytvorenie účesu...

 

 

 

Naše aktivity v mesiaci október

 

 

Žiaci z nemeckej partnerskej školy vo Schweinfurte boli opäť našimi hosťami v dňoch 05.-12.10.2016. Počas svojho výmenného pobytu na Slovensku absolvovali spolu so svojimi slovenskými kamarátmi bohatý program, súťaže, exkurzie. Vzájomne sa zdokonaľovali v komunikácii v nemeckom, anglickom jazyku. Nemeckí žiaci spoznali nielen našu školu, ale i obec a  jej okolie. Navštívili naše hlavné mesto Bratislavu, Žilinu, Rajeckú Lesnú, Čičmany, Strečno...

 

 

V dňoch 10.10. - 14.10.2016 sa naša škola zapojila do IV. ročníka aktivít pod spoločným názvom ,,Hovorme o jedle“. Cieľom projektu bolo viesť deti k správnym stravovacím návykom, oboznámiť ich s pôvodom potravín, chovom dobytka, pestovaním poľnohospodárskych plodín a ich spracovaním vo výrobných podnikoch. Žiaci a učitelia vymysleli a zrealizovali rôzne aktivity k nasledovným stanoveným denným témam: ,,Prečo jem slovenské potraviny: chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny“, ,,Zelenina, ovocie, orechy v našich sadoch“, ,,Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek, chutné maľovanie“, ,,Recyklácia odpadov z obalov potravín – starým veciam nová šanca“, ,,Mäso, hydina, ryby, vajcia“.

 

 

 

Dňa 13.10.2016 sa konalo v telocvični školské kolo športovej súťaže vo florbale žiakov a žiačok. Najlepšími hráčmi boli: F. Páleš 9.A, L. Výbošťok 9.B, najlepšou hráčkou M. Sabolová 9.A. Naj hráči nás budú reprezentovať spolu so svojimi  spoluhráčmi v obvodnom kole tejto súťaže.

 

 

Do predkola športovej súťaže vo florbale žiakov sa družstvo školy zapojilo dňa 14.10.2016. Naši chlapci si po vzájomných zápasoch v súťaži vybojovali 1. miesto a postup do vyššieho kola súťaže.

 

 

Účastníkmi okresného kola športovej súťaže vo florbale žiačok základných škôl bolo dňa 17.10.2016 aj družstvo dievčat školy. Naše žiačky v tejto súťaži obsadili 3. miesto.

 

 

Okresné kolo súťaže v bedmintone žiakov a predkolo súťaže v bedmintone žiačok sa organizovalo v Športovom centre v Púchove dňa 20.10.2016. Do súťaže sa zapojilo aj naše družstvo dievčat v zložení  V. Novosadová 6.A, S. Balážová 9.B a družstvo chlapcov v zložení L. Výbošťok 9.B, J. Egly 9.B. Naši žiaci si vysúťažili  v silnej konkurencii v hre s majstrami SR pekné 3. miesto a naše žiačky 4. miesto.

 

 

Dňa 21.10.2016 sa družstvo žiakov školy  zúčastnilo okresného kola športovej súťaže vo florbale žiakov základných škôl. Naše družstvo v súťaži získalo 2. miesto.

 

 

Pod názvom „Milujeme vedu“ sa žiaci 7. ročníka školy zúčastnili dňa 21.10.2016 exkurzie v spoločnosti RONA, a.s. V praxi si pozreli krásnu a zložitú výrobu úžitkového skla v našej obci. Získané poznatky im budú možno vhodnou motiváciou pri výbere svojho budúceho povolania.

 

V pondelok 24.10.2016 sme sa zapojili do 12. ročníka celoslovenského projektu venovaného Medzinárodnému dňu školských knižníc pod názvom "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice". V tento deň sa aktivita našich  žiakov zamerala vo všetkých triedach na hodinách slovenského jazyka a literatúry na tvorbu vlastných príbehov. Z príbehov sme na záver vyučovania zviazali spoločnú knihu.

 

 

 

Naše aktivity v mesiaci september

 

V pondelok 05.09.2016 sme spoločne slávnostne otvorili nový školský rok 2016/2017. Osobitne sme privítali v základnej škole našich nových žiakov - prváčikov. Dúfame, že tento školský rok bude nielen pre nich, ale aj pre všetkých žiakov školy úspešný.

 

 

V rámci ochrany života a zdravia osôb( OZO) absolvovali žiaci druhého stupňa školy dňa 06.09.2016 teoretickú časť a nasledujúci deň 07.09.2016 i praktickú časť v teréne. Tu si svoje získané vedomosti overili i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažili. Absolvovali rôzne druhy obväzov zranených častí tela, prenos zraneného, hod granátom na cieľ...Nesmeli chýbať ani loptové hry, najmä futbal a samozrejme opekačka.

 

 

Žiaci 8.A triedy sa dňa 14.09.2016 zúčastnili v Centre sociálnych služieb /CSS/ v Lednických Rovniach na "Dni športu". Obyvateľom CSS Lednické Rovne a CSS Púchov pomáhali pri rozličných športových disciplínach ako hádzanie šípok, hod granátom /zemiakom/, hod loptou do koša, súťažení s kolkami...

 

 

Dňa 21.09.2016 sme si i na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň gramotnosti a popoludnie sme venovali jej rozvíjaniu prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít. Pripomenuli sme si, aké dôležité je pre nás v dnešnej dobe rozvíjanie gramotnosti. Práve jej rozvíjaním škola pripravuje žiakov na praktický život, na to, aby vedeli používať svoje vedomosti, poznatky a spôsobilosti v bežných životných situáciách. Žiaci riešili rôzne zaujímavé úlohy, kde si precvičili svoje schopnosti z čitateľskej, jazykovej, matematickej, finančnej, prírodovednej či počítačovej gramotnosti v rámci týchto aktivít: ,,Moja prvá škola“,,Záložka do knihy spája triedy“, ,,Čítame s Osmijankom“, ,,Strom života“,,,Bez práce nie sú koláče“, ,,Recyklohry“.

 

 

Družstvo žiakov a žiačok školy sa dňa 27.09.2016 zapojilo do okresného kola športovej súťaže v cezpoľnom behu žiakov základných škôl. Našu školu v súťaži reprezentovali: N. Jáňová 9.A, J. Trnková 9.B, L. Výbošťok 9.B, P. Pecháček 8.B, J. Martinko 7.C Najlepšie umiestnenie z našich reprezentantov / 3. miesto / získala N. Jáňová 9.A.

 

 

Žiaci 5.-8. ročníka školy navštívili dňa 30.09.2016 v rámci exkurzie zábavno-vzdelávacie centrum Atlantis Center v Leviciach. Absolvovali dva zaujímavé náučné programy: "Cesta do vesmíru" a "Titanic".

 

 

V dňoch 19.-30.09.2016 sa naša škola zapojila do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli". Počas týchto dvoch týždňov prebiehali na škole rozličné aktivity: beseda o zásadách prvej pomoci, súťaž o najrýchlejšiu jazdu na bicykli, jazdu zručnosti, najpomalšiu jazdu na bicykli, zhotovovanie parkoviska pre bicykle, súťaž v slalomovej dráhe na bicykli. Najcyklistickejšou triedou školy sa stala 6.A trieda, naj cyklistami školy  M. Krajčovič 8.A a J. Harmecký 8.A. Celkovo prišlo do školy na bicykli počas trvania projektu  637 žiakov. Niektorí žiaci chodili do školy na bicykli pravidelne, za čo dostali jednotku z telesnej výchovy. Žiaci víťaznej triedy boli odmenení medailami, naj cyklisti získali diplom a zelené tričko Petra Sagana.

 

 

V týždni od 26.9.- 30.9.2016 sa žiaci 3.A, 3.B, 3.C zúčastnili základného plaveckého výcviku na plavárni v Púchove.  Na začiatku absolvovali  žiaci vstupné testy plaveckej zdatnosti, zoznámili sa s vodným prostredím, postupne si osvojili splývavú polohu. Výcvikom sa rozvíjali vôľové vlastnosti žiakov, zvyšovala sa ich vytrvalosť, obratnosť a kondícia. Precvičili si rôzne polohy tela vo vode: stojky, kotúle. Jednoduché súťaže, štafety, hry viedli žiakov k tolerancii a vzájomnej spolupráci. Cieľom plaveckého výcviku bolo zaplávať jedným plaveckým spôsobom technicky správne, čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Za svoju snahu boli žiaci na konci výcviku odmenení pekným diplomom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Školský rok 2016/2017
20       tried
393     žiakov
33       pedagogických zamestnancov
15       nepedagogických zamestnancov


 


upresniť

dnes je: 8.12.2016

meniny má: Marína

podrobný kalendár

Jedálny lístok
05.12. - 09.12.2016

Súbor na stiahnutie Jedálny lístok.xls Jedálny lístok.xls (23 kB)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
02.09.2016
14.11.2016
25.01.2017
10.04.2017
26.06.2017
30.06.2017Jesenné
28.10.2016-31.10.2016
Vianočné
23.12.2016-05.01.2017
Polročné
03.02.2017
Jarné
27.02.2017-03.03.2017
Veľkonočné
13.04.2017-18.04.2017
Letné
03.07.2017-31.08.2017

Záujmové krúžky začali pracovať od 03.10.2016

Zber druhotných surovín

prebieha celý školský rok
-papier


1350291

Úvodná stránka