Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

 

.

Víta Vás Základná škola Eduarda Schreibera 

v Lednických Rovniach

 

          

 

    

AKTIVITY NA SEPTEMBER

05.- 06.09.2017- ochrana života a zdravia, 5. - 9. ročník

26.09.2017- Cezpoľný beh žiakov a žiačok, okresné kolo

26.09.2017- Európsky Deň jazykov, 3. - 9. ročník

26.09.2017- Autoškola pre deti, 1. ročník

26.09.2017- Zdravý životný štýl, 2. ročník

september-november 2017- Záložka do knihy spája školy, 4.- 5. ročník

 

V dňoch od 25. - 29.09.2017 sa naša škola mala zapojiť do aktivity " Do školy na bicykli". Akcia je však presunutá na mesiac máj 2018.

 

Naše aktivity v mesiaci september

 

V pondelok 04.09.2017 sme spoločne slávnostne otvorili nový školský rok 2017/2018. Osobitne sme privítali v základnej škole našich nových žiakov - prvákov. Dúfame, že tento školský rok bude nielen pre nich, ale aj pre všetkých žiakov školy úspešný.

 

 

V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci druhého stupňa dňa 05.09.2017 teoretickú časť a 06.09.2017 i praktickú časť v prírode. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažili. Absolvovali obväzovanie zranených častí tela, prenos zraneného, hod granátom na cieľ...Nesmeli chýbať ani loptové hry, najmä futbal a samozrejme opekačka.

 

 

 

Naše aktivity v mesiaci jún

 

Športové súťaže zručnosti, turistika, vychádzka do prírody, opekačka, školský výlet. Takto rôzne oslávili žiaci jednotlivých tried školy vo štvrtok 01.06.2017 Medzinárodný deň detí. Žiaci si pomaškrtili i na sladkých balíčkoch, ktoré dostali. A teraz konkrétne...

Žiaci prvého a druhého ročníka absolvovali zaujímavé športové súťaže zručnosti v miestnom parku, areáli školy, tretici sa zúčastnili turistickej vychádzky na Háj, štvrtáci do Dolnej Breznice. Zašportovali si  i naši piataci pri Váhu, cieľom žiakov 6.A, 6.B, 7.A  bol výlet na hrad Červený Kameň a do jaskyne Driny. Žiaci 7.B  navštívili krajské mesto Trenčín. Trieda 7.C, 8.A  sa vybrala na výlet do mesta Kežmarok, trieda 8.B sa zúčastnili výstupu na Ostrú horu. Deviataci absolvovali turistickú vychádzku na Štrky a Váh.

 

 

Dňa 01.06.2017 MDD oslávila trieda 8.A a 7.C školským výletom do Kežmarku. Žiaci si prezreli drevený artikulárny kostol zapísaný v UNESCO, evanjelický kostol postavený podľa pôvodného návrhu pre mešitu a na hrade im zahrali divadlo Čarovná flauta. Cestou späť sa im páčila aj zastávka na salaši Krajinka.

 

 

Cieľom školského výletu 6.A triedy bola dňa 01.06.2017 návšteva hradu Červený Kameň, kde si žiaci prezreli tento zaujímavý hrad a dozvedeli sa ako sa tu žilo kedysi. Ďalej žiaci navštívili jaskyňu Driny nachádzajúcu sa  v Smolenickom krase, jedinú sprístupnenú jaskyňu na území Malých Karpát.

 

 

Dňa 06.06.2017 sme sa zúčastnili krajského kola športovej súťaže v atletika žiakov základných škôl, kde sme sa prebojovali z okresného kola. Naši žiaci získali v súťaži takéto umiestnenie:

P. Pecháček 8.B - 9. miesto, beh na 60 m

N. Jáňová 9.A - 11. miesto, beh na 60 m

M. Sabolová 9.A - 14. miesto, vrh guľou

 

 

Exkurziu do Čističky odpadových vôd v našom krajskom meste Trenčín zorganizovalo dňa 13.06.2017 CVČ Včielka Púchov. Zúčastnili sa jej víťazi jednotlivých prírodovedných olympiád. Našu školu zastupovali žiaci: P. Karas 9.A, D. Pilný 9.A, A. Híreš 9.B, M. Híreš 8.B spolu s p. učiteľkou Kubáňovou.

 

 

Dňa 13.-15.06.2017 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej ochrany v blízkosti vodného diela Gabčíkovo. Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov v zložení:  T. Pilný 9.B, S. Pastorek 9.B, J. Trnková 9.B a L. Geregová 8.A. Žiaci si tu preverili svoje schopnosti reagovať na rôzne riziká, ktoré vyplývajú z mimoriadnych udalostí.

 

Žiaci 3. ročníka sa dňa 14.06.2017 zúčastnili školského výletu, na ktorom videli veľa krás Slovenska. Navštívili jaskyňu Driny, rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách a jeho Mohylu na Bradle. Spiatočnú cestu si spestrili zastávkou v Podolí, kde obdivovali miniatúry slovenských hradov, zámkov a kostolov.

 

 

Zástupcovia žiakov jednotlivých ročníkov školy navštívili dňa 29.06.2017 starostu obce Lednické Rovne - Mgr. M. Horečného v jeho úrade.

 

 

V piatok 30.06.2017 sme spolu na školskom dvore slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi, zaželali im veľa úspechov v ich novej škole a odmenili sme žiakov, ktorí  nás reprezentovali na súťažiach v tomto školskom roku.

 

 

 

Naše aktivity v mesiaci máj

 

Dňa 03.05.2017 sa v areáli našej základnej školy konalo zlúčené okresné kolo súťaže "Mladý záchranár civilnej obrany". V súťaži si žiaci overili a precvičili vedomosti i zručnosti vo viacerých disciplínach, napr. v streľbe zo vzduchovej zbrane, poskytovaní prvej pomoci a ošetrovaní zranení, orientácii v prírode, či pri plnení iných praktických i teoretických úloh. Našu školu reprezentovali dve družstvá. Prvé družstvo v zložení: J. Trnková 9.B, L. Geregová 8.A, S. Pastorek 9.B, T. Pilný 9.B získalo 1. miesto a druhé družstvo v zložení: G. Špániková 8.A, P. Gabrišová 9.A, A. Pilný 8.A, M. Híreš 8.B obsadilo 2. miesto. Víťazi budú reprezentovať našu školu na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Gabčíkove. Obom družstvám srdečne gratulujeme!

 

 

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie na Slovensku. Dňa 05.05.2017 sa konala krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy žiakov Trenčianskeho kraja v Bzinciach pod Javorinou – Podjavorinskej Bzince. Naša žiačka A. Gažová 4.B sa umiestnila v súťaži vo veľmi silnej konkurencii na krásnom 3. mieste v prednese prózy, za čo jej srdečne gratulujeme!

 

 

V stredu 10.05.2017 sa uskutočnilo okresné kolo dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne" v priestoroch dopravného ihriska v Považskej Bystrici. Našu školu reprezentovali a 2. miesto obsadili  žiaci 5.A triedy - K. Kozáčková, S. Zacharová, F. Juríček, S. Surovec. Za najlepší dievčenský výkon získala zlatú medailu žiačka nášho družstva Soňa Zacharová. Srdečne blahoželáme!

 

 

Družstvo starších žiakov školy sa dňa 12.05.2017 zúčastnilo okresného kola športovej súťaže v malom futbale žiakov. Po vzájomných zápasoch si naši chlapci v súťaži vybojovali 2. miesto.

 

 

Nedeľné popoludnie dňa 14.05.2017 nám všetkým spríjemnili pri príležitosti Dňa matiek žiaci našej školy spolu so svojimi kamarátmi z materskej školy a základnej umeleckej školy pekným vystúpením v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach. Vypočuli sme si spev, recitáciu, hru na hudobný nástroj, videli tanec, gymnastické prvky...

 

 

V týždni od 17.-24.05.2017 boli žiaci našej školy u svojich kamarátov v  partnerskej škole v meste Schweinfurt v Nemecku. Počas tohto výmenného pobytu sa zdokonalili v komunikácii v anglickom a nemeckom jazyku, spoznali nových priateľov, ich rodiny, zoznámili sa s partnerskou školou, mestom Schweinfurt, jeho okolím, absolvovali rôzne výlety, súťaže....

 

 

Účastníkom okresného kola športovej súťaže v malom futbale žiačok základných škôl bolo dňa 16.05.2017 aj družstvo našej školy. Naše žiačky v tejto súťaži obsadili 4. miesto.

 

Dňa 18.05.2017 sme sa zapojili do regionálneho kola športovej súťaže v malom futbale žiakov. Družstvo mladších žiakov školy získalo v súťaži 3. miesto.

 

 

Okresné kolo športovej súťaže v atletike žiakov a žiačok základných škôl sa konalo dňa 18.05.2017. Žiaci reprezentujúci našu školu v jednotlivých súťažných atletických disciplínach získali takéto víťazné umiestnenia:

1. miesto - N. Jáňová 9.A, beh na 60 m

1. miesto - M. Sabolová 9.A, hod kriketkou

1. miesto - M. Sabolová 9.A, vrh guľou

1. miesto - P. Pecháček 8.B, beh na 60 m

Žiaci postupujú do krajského kola športovej súťaže.

2. miesto - A. Slížová 9.A, hod kriketkou

2. miesto - M. Jánošík 9.A, skok do výšky

3. miesto - F. Páleš 8.A, beh na 60 m

 

 

V dňoch 15.5. - 19.5 2017 žiaci  štvrtých ročníkov vymenili školské prostredie za nádhernú prírodnú scenériu v malebnej doline Strážovských vrchov s výhľadom na skalný masív Podskalského Roháča. 36 žiakov sa zúčastnilo Školy v prírode Rekreačnom zariadení Podskalie. Celý náš pobyt sa niesol v duchu plnenia úloh Dukátovej cesty. V priebehu týždňa tak žiaci plnili športové a vedomostné úlohy a aktivity v areáli RZ, zaujímavý animačný program. Navštívili sme aj blízku ekofarmu, kde sa pestuje 20 druhov liečivých rastlín, chovajú sa včely, jazdecké kone a hovädzí dobytok, obec Podskalie s jeho dominantou Kostolom sv. Martina. Pre žiakov bola na rozlúčku prichystaná Párty stan s bohatým občerstvením a diskotékou.

 

 

Súťaž Matematický klokan sa na našej škole uskutočnila dňa 20.03.2017. Zúčastnili sa jej žiaci 1.-9. ročníka, celkovo 27 žiakov prvého stupňa a 45 žiakov druhého stupňa. Medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov v Slovenskej republike patria:

T. Ciesar 3.C

E. Šutriepka 3.B

T. Puček 4.B

R. Provazník 5.B

B. Vrábel 7.A

L. Bieliková 9.A

P. Karas 9.A

P. Kuvik 9.B

Titul ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN získal T. Ciesar 3.C. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme k úspechu.

 

 

Dňa 31.05.2017 sa uskutočnil v priestoroch ZŠ výchovný koncert ZUŠ Púchov pre žiakov 1. stupňa základnej školy a žiakov materskej školy. Koncert sa niesol v duchu detektívky, pretože žiaci postupne zisťovali , ako sa tvorí melódia piesne. V závere koncertu si pieseň Po nábreží koník beží spolu aj zaspievali. Účinkujúci boli odmenení veľkým potleskom.

 

 

Súťaž o najlepšieho analytika - chemika školy na rok 2017 sa konala dňa 31.05.2017. Medzi šikovnými chemikmi vynikla dvojica D. Pilný 9.A a M. Pagáč 9.B, ktorá získala 1. miesto a žiaci sa tak stali najlepšími chemikmi na našej škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Školský rok 2017/2018
  20       tried
379       žiakov
  33       pedagogických zamestnancov
  15       nepedagogických zamestnancov


 


upresniť

dnes je: 24.9.2017

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

Jedálny lístok
25.09. - 29.09.2017

Súbor na stiahnutie Jedálny lístok.pdf Jedálny lístok.pdf (97 kB)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
31.08.2017
13.11.2017
29.01.2018
16.04.2018
25.06.2018
02.07.2018Jesenné
30.10.2017-31.10.2017
Vianočné
23.12.2017-05.01.2018
Polročné
02.02.2018
Jarné
19.02.2018-23.02.2018
Veľkonočné
29.03.2018-03.04.2018
Letné
02.07.2018-31.08.2018

Záujmové krúžky začali pracovať od 03.10.2016

Zber druhotných surovín

prebieha celý školský rok
-papier


1480833

Úvodná stránka