Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

Čo škola ponúka

 

V rámci školského vzdelávacieho programu škola ponúka:

 

- voliteľný predmet v 4. ročníku - hudobno-dramatická výchova

- voliteľný predmet v 8. ročníku - chémia v pokusoch

- posilnenie predmetov v 1.-9. ročníku - slovenský jazyk a literatúra, matematika,  cudzí jazyk,

  informatika

- prácu v záujmových krúžkoch podľa požiadaviek žiakov

- prezentáciu talentovaných žiakov účasťou na všetkých športových, záujmovo-umeleckých

  súťažiach a predmetových olympiádach

 

- aktivity a spoluprácu školského špeciálneho pedagóga

- aktivity a spoluprácu výchovného poradcu

- školský klub detí

- stravovanie v školskej jedálni

- aktivity na projektoch

- aktivity koordinátora protidrogovej prevencie

- viruálnu žiacku knižnicu, školskú knižnicu s knižničným softvérom

- prezentáciu činnosti školy prostredníctvom webového sídla školy -www.zsledrovne.sk 

- elektronickú žiacku knižku

- výučbu modernými vyučovacími metódami a prostriedkami

- slovné hodnotenie výchovných predmetov na I. stupni

- overenie vedomostí testovacím zariadením

- aktivity a spoluprácu s partnerskou školou v Nemecku

- spoluprácu so základnou umeleckou školou

- aktivity k ochrane zdravia, osobnostného a sociálneho rozvoja, envinromentálnej výchovy
 


 

Škola má:

- vlastné logo školy, vlajku, hymnu, motto

-100% plne kvalifikovaný pedagogický zbor

- odborné učebne chémie, fyziky, informatiky, techniky, telesnej a športovej výchovy,

  videomiestnosť, jazykové laboratórium, hlasovaciu miestnosť, školskú knižnicu, učiteľskú

  knižnicu,  učebne s interaktívnymi tabuľami, učebňu hudobnej výchovy, učebňu sveta práce

- všetky učebne pavilónu "A", "B"  vybavené informačno-komunikačnými technológiami,

  internetom   a keramickými tabuľami

- športový areál s viacúčelovým športovým ihriskom

- samostatne vyčlenené priestory na činnosť školského klubu detí, výchovného poradcu,

  školského špeciálneho pedagóga
 


Škola organizuje:

- výlety, exkurzie

- školu v prírode

- lyžiarsky a  plavecký kurz

- kurz dopravnej výchovy

- výstavy žiackych prác

- návštevy výchovných koncertov

- športovo-kultúrno-spoločenské akcie

- besedy

- Deň otvorených dverí

- karneval

- Deň matiek

- Beh oslobodenia obce

- Deň Zeme

- Mikuláša

  a ďalšie podujatia

 


 


upresniť

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

Jedálny lístok
25.06. -29.06.2018

Súbor na stiahnutie Jedálny lístok.xls (24 kB)
Súbor na stiahnutie Jedálny lístok.pdf (121.6 kB)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
31.08.2017
13.11.2017
29.01.2018
16.04.2018
25.06.2018
02.07.2018Jesenné
30.10.2017-31.10.2017
Vianočné
23.12.2017-05.01.2018
Polročné
02.02.2018
Jarné
19.02.2018-23.02.2018
Veľkonočné
29.03.2018-03.04.2018
Letné
02.07.2018-31.08.2018

Súbor na stiahnutie Prázdniny 2017-2018.doc (36.5 kB)
Súbor na stiahnutie Prázdniny 2017-2018.pdf (92.4 kB)

Záujmové krúžky začali pracovať od 02.10.2017

Súbor na stiahnutie Krúžky 2017-2018.doc (76 kB)
Súbor na stiahnutie Krúžky 2017-2018.pdf (126.4 kB)

1625532

Úvodná stránka