Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prístupnosť

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla:

Toto webové sídlo www.zsledrovne.sk spravuje Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS MF SR č. 312/2010 Z. z. (vydaný vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008) .

 

Správca obsahu

 Základná škola Eduarda Schreibera

Ul. Schreiberova 372

020 61  Lednické Rovne

IČO: 31202462

 

Technický prevádzkovateľ
WEBYGROUP s.r.o.
Nižovec 2A
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk

 

Kontakty na správcu obsahu
Všeobecné informácie: info@zsledrovne.sk
Podateľňa: podatelna@zsledrovne.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@zsledrovne.sk
Riaditeľka školy: riaditel@zsledrovne.skKompetencie

Škola je rozpočtovou organizáciou. Patrí do zdriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne.        V právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene. Ako správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce.

Poskytuje základné vzdelávanie a výchovu pre viac ako 400 detí vo veku od 6 do 15 rokov v zmysle Zriaďovacej listiny zo dňa 1. 7. 2002 v znení jej dodatkov. Vzdelávanie zabezpečuje takmer 30 pedagógov. Ponúka rôzne voľnočasové aktivity. Zameriava sa i na skvalitňovania medziľudských vzťahov, integrované vzdelávanie, prevenciu pred závislosťami rozličného typu, ozdravovacie pobyty, výlety, exkurzie.

 

Časový rozvrh vyučovacích hodín

1. HODINA               7.40 - 8.25
    PRESTÁVKA       8.25 - 8.30
2. HODINA               8.30 - 9.15
    PRESTÁVKA    9.15 - 9.30
3. HODINA               9.30 - 10.15
    PRESTÁVKA     10.15 - 10.25
4. HODINA             10.25 - 11.10
    PRESTÁVKA          11.10 - 11.20
5. HODINA              11.20 - 12.05
    PRESTÁVKA 12.05 - 12.10
6. HODINA               12.10 - 12.55
    PRESTÁVKA  12.55 - 13.30
7. HODINA              13.30 - 14.15
    PRESTÁVKA 14.15 - 14.20
8. HODINA    14.20 - 15.05

                                                      

Konzultačné hodiny vedenia školy pre verejnosť

riaditeľka školy pondelok  - piatok   8:00 — 15:00    
výchovný poradca - štvrtok                    8:00 — 15:00  
pedagogickí a odborní zamestnanci - pondelok 8:00 — 15:00

 

 

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Jedálny lístok
16.09. -20.09.2019

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
30.08.2019
18.11.2019
27.01.2020
20.04.2020
25.06.2020
01.07.2020
31.08.2020


Jesenné
30.10.2019-31.10.2019
Vianočné
23.12.2019-07.01.2020
Polročné
03.02.2020
Jarné
24.02.2020-28.02.2020
Veľkonočné
09.04.2020-14.04.2020
Letné
01.07.2020-31.08.2020

Záujmové krúžky začali pracovať od 01.10.2019

ÚvodÚvodná stránka