Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rodičovské združenie

 

Rodičovské združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov, zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je registrované v organizácii Slovenskej rady rodičovských združení. Rodičovské združenie vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.

Poslaním rodičovského združenia je:
- spolupracovať s pedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na nich, založené na princípoch humanizmu, vlastenectva a demokracie,
- zabezpečovať ochranu práv žiakov, ktoré sú zakotvené v Deklarácií práv dieťaťa UNESCO s dôrazom na rešpektovanie ich osobnosti,
- podporovať úsilie vedenia školy, pedagogických a odborných zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania,
- zúčastňovať sa na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresom, negatívnymi metódami vo výchove, nadmerným zaťažovaním žiakov, na ochrane zdravia, podporovať ich zdravý telesný a psychický vývin,
- pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní mimoškolskej  výchovy, školských výletov, exkurzií, lyžiarskych kurzov a škôl v prírode.
- spolupracovať pri technickom vybavovaní školy a využívaní audiovizuálnej a výpočtovej techniky,
- rozvíjať družobné styky s ostatnými školami na území SR ako aj v zahraničí,
- spolupracovať s detskými a mládežníckymi organizáciami pri rozvoji záujmovej činnosti.

Termíny rodičovských združení: 


Plenárne:   30. september 2019

Triedne:

september 2019

január 2020

apríl  2020

jún 2020

   

 

 

Predseda RZ:

Ing. Renáta Salayová

Pokladník RZ:

Ing. Gabriela Mikulová

Členovia RZ:

Ing. Eva Čížová

Ing. Jana Kučerová

Ing. Dana Vráblová

Katarína Balážová

Ivana Dorňáková

Eva Körmendyová

Bc. Marcela Juríčková

 

 
Triedni dôverníci:

 

 

1.A

1.B

1.C

2.A Ing. Eva Čížová

2.B Ivana Dorňáková

3.A Milan Mikulčík

3.B Milada Kozáčková

4.A Mgr. Zuzana Rohlíková

4.B Miroslav Tóth

5.A Ing. Gabriela Brezániová

5.B Ing. Tatiana Zacharová

6.A Anna Gažová

6.B Jana Bělejová

7.A Eva Körmendyová

7.B Soňa Tesařová

8.A Bc. Marcela Juríčková

8.B Petra Barková

9.A Ing. Gabriela Mikulová

9.B Terézia Horevajová

 

 

 

 

 

Spoločne naplánované  podujatia:

SEPTEMBER - otvorenie školského roka, deň otvorených dverí
OKTÓBER -plenárne a triedne rodičovské združenie
DECEMBER - Mikuláš, Vianočné besiedky
JANUÁR- Karneval, triedne rodičovské združenie
MAREC- Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
APRÍL - Beh oslobodenia obce, triedne rodičovské združenie
MÁJ - Deň matiek
JÚN - Deň detí, triedne rodičovské združenie

Každý pondelok
– poradenský deň pre rodičov – všetci pedagogickí zamestnanci do 15.00 h
Každý štvrtok
- poradenský deň pre rodičov – výchovný poradca do 15.00 h
Každý pondelok
- poradenský deň pre rodičov – školský špeciálny pedagóg do 15.00 h

 

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY

02.09.2019

18.11.2019

27.01.2020

20.04.2020

25.06.2020

01.07.2020

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Jedálny lístok
16.09. -20.09.2019

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
30.08.2019
18.11.2019
27.01.2020
20.04.2020
25.06.2020
01.07.2020
31.08.2020


Jesenné
30.10.2019-31.10.2019
Vianočné
23.12.2019-07.01.2020
Polročné
03.02.2020
Jarné
24.02.2020-28.02.2020
Veľkonočné
09.04.2020-14.04.2020
Letné
01.07.2020-31.08.2020

Záujmové krúžky začali pracovať od 01.10.2019

ÚvodÚvodná stránka