Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

Rodičovské združenie

 

Rodičovské združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov, zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je registrované v organizácii Slovenskej rady rodičovských združení. Rodičovské združenie vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.

Poslaním rodičovského združenia je:
- spolupracovať s pedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na nich, založené na princípoch humanizmu, vlastenectva a demokracie,
- zabezpečovať ochranu práv žiakov, ktoré sú zakotvené v Deklarácií práv dieťaťa UNESCO s dôrazom na rešpektovanie ich osobnosti,
- podporovať úsilie vedenia školy, pedagogických a odborných zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania,
- zúčastňovať sa na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresom, negatívnymi metódami vo výchove, nadmerným zaťažovaním žiakov, na ochrane zdravia, podporovať ich zdravý telesný a psychický vývin,
- pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní mimoškolskej  výchovy, školských výletov, exkurzií, lyžiarskych kurzov a škôl v prírode.
- spolupracovať pri technickom vybavovaní školy a využívaní audiovizuálnej a výpočtovej techniky,
- rozvíjať družobné styky s ostatnými školami na území SR ako aj v zahraničí,
- spolupracovať s detskými a mládežníckymi organizáciami pri rozvoji záujmovej činnosti.

Termíny rodičovských združení: 


Plenárne:    16. október 2017

Triedne:

16. október 2017

január 2018

apríl  2018

jún 2018

   

 

 

Predseda RZ:

Ing. Renáta Salayová

Pokladník RZ:

Ing. Gabriela Mikulová

Členovia RZ:

Monika Krajčovičová

Ing. Jana Kučerová

Ing. Dana Vráblová

Katarína Balážová

Katarína Harmecká

Dana Papučová

Mgr. Eleonóra Bezáková

 

 
Triedni dôverníci:

 

1.A Milan Mikulčík

1.B Milada Kozáčková

2.A Mgr. Zuzana Rohlíková

2.B Miroslav Tóth

3.A Ing. Gabriela Brezániová

3.B Ing. Tatiana Zacharová

4.A Ing. Miroslava Pavučková

4.B Jana Bělejová

4.C Mgr. Erika Staňová

5.A Ing. Jana Žilinková

5.B Katarína Horečná

6.A Bc. Marcela Juríčková

6.B Petra Barková

7.A Ing. Gabriela Mikulová

7.B Terézia Horevajová

8.A Iveta Potočná

8.B Dana Hlásna

8.C Ing. Renáta Salayová

9.A Andrea Cúciková

9.B Dana Papučová

 

 

 

 

 

Spoločne naplánované  podujatia:

SEPTEMBER - otvorenie školského roka, deň otvorených dverí
OKTÓBER -plenárne a triedne rodičovské združenie
DECEMBER - Mikuláš, Vianočné besiedky
JANUÁR- Karneval, triedne rodičovské združenie
MAREC- Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
APRÍL - Beh oslobodenia obce, triedne rodičovské združenie
MÁJ - Deň matiek
JÚN - Deň detí, triedne rodičovské združenie

Každý pondelok
– poradenský deň pre rodičov – všetci pedagogickí zamestnanci do 15.00 h
Každý štvrtok
- poradenský deň pre rodičov – výchovný poradca do 15.00 h
Každý pondelok
- poradenský deň pre rodičov – školský špeciálny pedagóg do 15.00 h

 

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY

31.08.2017

13.11.2017

29.01.2018

16.04.2018

25.06.2018

02.07.2018

 


 


upresniť

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

Jedálny lístok
25.06. -29.06.2018

Súbor na stiahnutie Jedálny lístok.xls (24 kB)
Súbor na stiahnutie Jedálny lístok.pdf (121.6 kB)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
31.08.2017
13.11.2017
29.01.2018
16.04.2018
25.06.2018
02.07.2018Jesenné
30.10.2017-31.10.2017
Vianočné
23.12.2017-05.01.2018
Polročné
02.02.2018
Jarné
19.02.2018-23.02.2018
Veľkonočné
29.03.2018-03.04.2018
Letné
02.07.2018-31.08.2018

Súbor na stiahnutie Prázdniny 2017-2018.doc (36.5 kB)
Súbor na stiahnutie Prázdniny 2017-2018.pdf (92.4 kB)

Záujmové krúžky začali pracovať od 02.10.2017

Súbor na stiahnutie Krúžky 2017-2018.doc (76 kB)
Súbor na stiahnutie Krúžky 2017-2018.pdf (126.4 kB)

1625518

Úvodná stránka