Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

Školská jedáleňvedúca školskej jedálne: Ing. Kučerová Jana

hlavná kuchárka: Gažíková Anna

kuchárka: Slováková Dana

kuchárka: Šelingová Beáta

pomocná sila v kuchyni: Kováčová Emília

priemerný počet stravníkov: 168
 

poplatok: 

1. stupeň – 19,00 €  zálohovo mesačne
2. stupeň – 20,20 €  zálohovo mesačne
 

poplatok za úhradu: bankovým prevodom do 15. dňa v mesiaci

                                                                                                        Práca v školskej jedálni

Organizácia stravovania


• Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre žiakov a zamestnancov školy.
• Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
• Školská jedáleň môže poskytnúť svoje služby žiakom a zamestnancom školy aj v čase prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
• Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov stanovených všeobecno záväzným nariadením obce č.5/2008 schválených uznesením č.17/2008-C/2, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov nasledovne: stravníci od 6 do 11 rokov 0,95 €, stravníci od 11 do 15 rokov 1,01€.
• Pre žiaka, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží príslušné doklady, je poskytovaný príspevok na stravu.
• Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec školy vo výške 1,12 € a iná fyzická osoba vo výške  2,20€
• Príspevok sa platí zálohovo mesačne do 15-teho  príslušného kalendárneho mesiaca bankovým prevodom na účet školskej jedálne pri ZŠ
• Strava sa vydáva v čase od 11.30 do 13.45 h.

 

 

 

                                                    Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni 


 


upresniť

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

Jedálny lístok
25.06. -29.06.2018

Súbor na stiahnutie Jedálny lístok.xls (24 kB)
Súbor na stiahnutie Jedálny lístok.pdf (121.6 kB)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
31.08.2017
13.11.2017
29.01.2018
16.04.2018
25.06.2018
02.07.2018Jesenné
30.10.2017-31.10.2017
Vianočné
23.12.2017-05.01.2018
Polročné
02.02.2018
Jarné
19.02.2018-23.02.2018
Veľkonočné
29.03.2018-03.04.2018
Letné
02.07.2018-31.08.2018

Súbor na stiahnutie Prázdniny 2017-2018.doc (36.5 kB)
Súbor na stiahnutie Prázdniny 2017-2018.pdf (92.4 kB)

Záujmové krúžky začali pracovať od 02.10.2017

Súbor na stiahnutie Krúžky 2017-2018.doc (76 kB)
Súbor na stiahnutie Krúžky 2017-2018.pdf (126.4 kB)

1625512

Úvodná stránka