Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školská jedáleňvedúca školskej jedálne: Ing. Kučerová Jana

kuchárka: Gažíková Anna

kuchárka: Slováková Dana

kuchárka: Šelingová Beáta

kuchárka: Cocherová Anna

pomocná sila v kuchyni: Kováčová Emília

priemerný počet stravníkov: 202
 

Nedotovaná strava pre žiakov  - poplatok: 

1. stupeň – 1,01 €  / deň
2. stupeň – 1,09 € / deň

úhrada finančnej zábezpeky 30,00 € : jednorázovo bankovým prevodom do 20.08.

122-2299_IMG.JPG

                                                                                                        Práca v školskej jedálni

Organizácia stravovania


•   Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre žiakov a zamestnancov školy.


• Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.


• Školská jedáleň môže poskytnúť svoje služby žiakom a zamestnancom školy aj v čase prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.


• Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec školy vo výške 1,19 € a iná fyzická osoba vo výške  2,50 €.


• Príspevok zamestnancov sa platí zálohovo mesačne do 15-teho  príslušného kalendárneho mesiaca bankovým prevodom na účet školskej jedálne pri ZŠ.


• Strava sa vydáva v čase od 11.15 do 13.45 hod.

 

 

 

122-2297_IMG.JPG

                                                    Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Jedálny lístok
16.09. -20.09.2019

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
30.08.2019
18.11.2019
27.01.2020
20.04.2020
25.06.2020
01.07.2020
31.08.2020


Jesenné
30.10.2019-31.10.2019
Vianočné
23.12.2019-07.01.2020
Polročné
03.02.2020
Jarné
24.02.2020-28.02.2020
Veľkonočné
09.04.2020-14.04.2020
Letné
01.07.2020-31.08.2020

Záujmové krúžky začali pracovať od 01.10.2019

ÚvodÚvodná stránka