Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

Školská jedáleňvedúca školskej jedálne: Ing. Kučerová Jana

hlavná kuchárka: Gažíková Anna

kuchárka: Slováková Dana

kuchárka: Šelingová Beáta

pomocná sila v kuchyni: Kováčová Emília

priemerný počet stravníkov: 202
 

poplatok: 

1. stupeň – 20,20 €  zálohovo mesačne
2. stupeň – 21,80 €  zálohovo mesačne
 

poplatok za úhradu: bankovým prevodom do 15. dňa v mesiaci

122-2299_IMG.JPG

                                                                                                        Práca v školskej jedálni

Organizácia stravovania


• Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre žiakov a zamestnancov školy.
• Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
• Školská jedáleň môže poskytnúť svoje služby žiakom a zamestnancom školy aj v čase prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
• Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov stanovených všeobecno záväzným nariadením obce č.5/2008 schválených uznesením č.17/2008-C/2, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov nasledovne: stravníci od 6 do 11 rokov 1,01 €, stravníci od 11 do 15 rokov 1,09 €.
• Pre žiaka, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží príslušné doklady, je poskytovaný príspevok na stravu.
• Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec školy vo výške 1,19 € a iná fyzická osoba vo výške  2,50€
• Príspevok sa platí zálohovo mesačne do 15-teho  príslušného kalendárneho mesiaca bankovým prevodom na účet školskej jedálne pri ZŠ
• Strava sa vydáva v čase od 11.30 do 13.45 h.

 

 

 

122-2297_IMG.JPG

                                                    Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni 


 


upresniť

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

podrobný kalendár

Jedálny lístok
20.05. -24.05.2019

Súbor na stiahnutie Jedálny lístok..pdf (49.6 kB)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
03.09.2018
19.11.2018
28.01.2019
15.04.2019
24.06.2019
01.07.2019Jesenné
31.10.2018-02.11.2018
Vianočné
27.12.2018-07.01.2019
Polročné
01.02.2019
Jarné
04.03.2019-08.03.2019
Veľkonočné
18.04.2019-23.04.2019
Letné
01.07.2019-31.08.2019

Prázdniny 2018-2019 Prázdniny 2018-2019.doc (41 kB)
Prázdniny 2018-2019 Prázdniny 2018-2019.pdf (92.7 kB)

Záujmové krúžky začali pracovať od 01.10.2018

Súbor na stiahnutie Krúžky 2018-2019.doc (70 kB)
Súbor na stiahnutie Krúžky 2018-2019.pdf (123.7 kB)

1771348

Úvodná stránka