Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školská knižnica

 

 

   

Kto, čo, kde, kedy, ako, prečo?

 

 

  

Aby žiaci chodili do knižnice rady, treba im vytvoriť príjemné prostredie. Preto sme interiér knižnice zariadili novým, modernejším nábytkom, aby sem žiaci mohli chodiť i na vyučovacie hodiny, besedy či iné akcie, a aby sa do knižnice rady vracali.

Školská knižnica slúži aj ako učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania, ale aj v mimovyučovacom čase, pri práci krúžkov.

Knižný fond je priebežne dopĺňaný podľa finančných možnosti školy, rodičovského združenia, prípadne za spoluúčasti sponzorov.                                            Výpožičný poriadok

Školskú knižnicu môže navštevovať každý žiak našej školy.
Školská knižnica slúži aj pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy; služby školskej knižnice môžu využívať aj rodičia a ostatná verejnosť v riadnom výpožičnom čase.
Niektoré knihy slúžia iba na štúdium v školskej knižnici.

Vypožičiavanie kníh je bezplatné.
Každý čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu do mesiaca od dátumu výpožičky, výpožičný čas je možné predĺžiť po vzájomnej dohode s knihovníkom.
Vypožičanú knihu si skontroluj, nedostatky nahlás knihovníkovi.
Vypožičanú knihu vráť v takom stave, v akom si si ju požičal.
Poškodenie alebo stratu knihy nahlás knihovníkovi.
Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správaj tak, aby ešte dlho slúžila všetkým používateľom 


 

"Noc s Andersenom 2017"

 

Dnes je večer s Andersenom, 

rozlieha sa hlučným hlasom,

zišli sa tu detičky,

čo rady píšu básničky.

Obliekli si všetci masky,

šantili a tvorili,

úsmevy im žiarili.

Knižnica a škola

ukázali nočné čaro.

„Ale pozor!

Čože sa tam stalo?“

Duch a Batman, Zoro s vílou,

to vám bola zábava,

všetky masky tancovali,

tanec škaredého káčatka.

Rozprávok tam bolo mnoho,

ba aj rybka zlatá.

„Vylovil si? Fajn! 

Odmena ťa čaká.“

 

Nočným parkom blúdili malí Nebojsovia,

hviezdičky im svietili

by príšery a strašidlá sa stratili.

V našej škole poklad čaká,

deťúrence hľadajú

a ten poklad „Čudujte sa svete,“

do ručičky chytajú.

Sú to knihy plné krásy,

tajomstiev a príbehov,

robia z detí veľmi šikovných

 a dobrých čitateľov. 

 

"Najlepšie strávená noc v knižnici"

 

Andersen bol spisovateľ veľký,

písal knihy pre nás -  usilovné včielky.

V chudobnej rodine sa narodil,

aby nám krásne diela vytvoril.

Noc s Andersenom krásna noc je,

keď môžeme noc stráviť v škole.

Vyrábať, čítať, maľovať a poklady hľadať,

masky predvádzať a knihy čítať.

Hrať hry a zabávať sa,

cvičiť a stále usmievať sa.

Zábava tu nechýba,

tak príď a smej sa dosýta.

Duchov báť sa nemusíš,

kamaráti ochránia ťa,

to si píš.

Noc s Andersenom je zážitok veľký,

tak vyskúšaj a uvidíš zázrak noci veľký.

 

R. Gorelková, A. Duchoňová, 6. B

           

 

"Noc s Andersenom "
Stretli sme sa pred zotmením, tu v rovňanskej školičke,
knižky vtedy ticho spali každá v svojej poličke.
Stretli sme sa pirát, cukrík, Eulália - bosorka,
čakali sme na detičky, pred nami je noc veľká.
Strávime ju s Andersenom, neláka nás postieľka.
Súťažili, rýmovali tie šikovné hlavičky 
a na strome rozprávkovom sú už prvé básničky.
Čítali sme ako všetci "o hadici" rozprávku,
potom sme sa pripravili na prechádzku do parku.
Baterky a lampášiky všetci sme si pobrali,
o desiatej večer sme sa my teda von vybrali.
Spievali sme "Keď si šťastný", aby sme sa nebáli,
a aby sme strašidielka od školičky vyhnali.
"Kocúr v čižmách" pokúsil sa uspať naše detičky,
nepomohlo, nezabralo, nastúpili knižôčky.
Čítali sme zo "Zverinca" kapitoliek nemálo,
až kým každé andersenča, až kým sladko nespalo.
A keď jednu na hodinách ukazujú ručičky,
to spinkajú, sny snívajú unavené detičky.
Dúfali sme ...
... ale sa tak nestalo!
To čo potom nastalo, pela-mela slabé slovo,
začali sme nanovo.
"Ja som smädná", "Smiem sa napiť?", "Môžem sa ísť vycikať? 
ozýva sa zo spacákov - niekomu sa nechce spať.
Ešte jednu kapitolu Eulália pridala
i keď z knižky skoro šeptom príbehy už čítala.
Na hodinkách dve nad ránom ukazujú ručičky,
splnili nám náš sen tajný - už pospali detičky.
Nie nadlho, netešte sa už o piatej behali,
džavotali, smiali sa a všetko možné stíhali.
A tak sa noc s Andersenom pretiahla až do dneška,
ustála to, prežila to tá rovňanská zéeška.
Tešíme sa o rok znovu,
na noc rozprávkovú :) 


                                    
                        Súťaž o najzaujímavejšie podujatie

 

                                  školskej knižnice  
                                                

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme chceli pre naše deti usporiadať niečo výnimočné. Našou túžbou je prilákať do knižnice stále viac nových čitateľov, ukázať im ten čarovný svet, ktorý je v knihách ukrytý a čaká len na to, že ho niekto objaví. Želáme si, aby deti siahali po knižkách, aby v nich hľadali nielen vedomosti, ale i oddych a zábavu, aby sa knihy stali ich každodennými spoločníkmi a pomocníkmi. Naším cieľom bolo zapojiť do akcie čo najviac detí, od tých najmenších až po najstarších deviatakov, a tak sme sa rozhodli, že oslávime Medzinárodný deň školských knižníc všetci spolu. Chceli sme žiakom pripomenúť, že knižnica je miesto, kde sa ukrýva veľa krásnych príbehov, rozprávkových hrdinov; miesto, ktoré im ponúka množstvo vedomostí, informácií zo všetkých oblastí života; miesto, kde je možné snívať.
I keď je naša školská knižnica krásna a dosť veľká, všetci by sme sa do nej
nezmestili. A tak si žiaci priniesli z domu svoje obľúbené alebo rozčítané knižky a prvú hodinu strávili vo svojich triedach čítaním, rozhovormi o tom, čo prečítali.
A hoci sme neboli všetci spolu, predsa nás niečo spájalo. Boli to práve knihy, nižky, knižočky, čo ovládli našu školu - knižky plné príbehov, čarovných bytostí, zaujímavostí a záhad, plné vedomostí.
A tak o ôsmej hodine bolo u nás v škole 589 čítajúcich, besedujúcich a baviacich sa žiakov.
A ako to všetko dopadlo? Posúďte sami, či sme práve dnes nedosiahli malé
víťazstvo, keď si deti odnášali domov knižky z knižnice, keď jeden druhému
rozprávali o svojich hrdinoch, keď starší žiaci čítali a rozprávali rozprávky svojim mladším spolužiakom, keď sa deti navzájom odmeňovali potleskom. Myslíme si a názory detí sú dôkazom, že dnešný deň bol dôležitým krokom vo výchove našich čitateľov. Žiaci si uvedomujú potrebu a význam čítania, vedia, že čítanie kníh im pomáha a dnešnú akciu brali ako príjemné spestrenie vyučovania.

 

 
                          „Otvorenie školskej knižnice“ 
                                               december 2008

Vďaka financiám získaným z projektu "Školská knižnica - miesto, kde sa stretáva prítomnosť s minulosťou a vzniká budúcnosť , ktorý bol zameraný na elektronizáciu a revitalizáciu školských knižníc, sme do školskej knižnice zakúpili a nainštalovali prenosný počítač (a tlačiareň) s pripojením na internet a knižničným softvérom. Podarilo sa nám obnoviť a aktualizovať náš knižničný fond zakúpením 98 kníh. Zamerali sme sa na beletriu ale i odbornú literatúru, kúpili sme knihy pre všetky vekové kategórie.

 

 

 

 

                                                                            
                                                                          


                           

 

 


Výpožičná doba:

Pondelok 13:30 – 14:30 

Piatok     13:30 – 14:00


(príp. po dohode s vedúcou školskej knižnice Mgr. L. Herchlovou) 

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Jedálny lístok
16.09. -20.09.2019

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
30.08.2019
18.11.2019
27.01.2020
20.04.2020
25.06.2020
01.07.2020
31.08.2020


Jesenné
30.10.2019-31.10.2019
Vianočné
23.12.2019-07.01.2020
Polročné
03.02.2020
Jarné
24.02.2020-28.02.2020
Veľkonočné
09.04.2020-14.04.2020
Letné
01.07.2020-31.08.2020

Záujmové krúžky začali pracovať od 01.10.2019

ÚvodÚvodná stránka