Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Učebnice

Učebnice

  

O učebniciach pre ZŠ

Vedúci učebnicového fondu: 1. – 9. ročník Mgr. Chaloupková Marica 
                                       
 

Žiaci základnej školy v septembri každoročne dostávajú na bezplatné používanie arzenál základných učebníc, ktoré na konci školského roka vrátia do „depozitára“ školy. Učebnice pre základné školy hradí Ministerstvo školstva. Tieto učebnice majú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva a sú zaradené do učebnicového fondu. Rôzne doplnkové učebné texty, ktoré nie sú v zozname financovia učebníc MŠ sú v ponuke rôznych vydavateľských subjektov. Ide o bohatú škálu doplnkových učebných textov v podobe pracovných zošitov, testov, o zbierky úloh a cvičení pre žiakov. Majú tzv. odporúčajúcu doložku MŠ a v prípade záujmu ich nefinancuje MŠ.
Objednávací list MŠ dostávajú základné školy osobitne každoročne k septembru. Pre I. stupeň základných škôl je koncipovaný podľa ročníkov, pre II. stupeň podľa predmetov. Rozposlanie objednávacích listov a zhromažďovanie objednávok zabezpečuje distribučná agentúra AD REM. V objednávacom liste sú uvedené všetky platné knižné učebné pomôcky – učebnice, pracovné zošity, zbierky úloh... Školy si objednávajú učebnice podľa aktuálneho počtu žiakov na nasledujúci školský rok, teda prakticky s ročných predstihom. Nákup je limitovaný objemom finančných prostriedkov, ktoré sú v rozpočte určené na nákup učebníc v danom roku.
Ak zosumarizované požiadavky škôl na učebnice prevyšujú finančné možnosti rezortu školstva na dané obdobie, MŠ pristúpi k úpravám.
Najčastejšie máme maximálne dve schválené a hradené učebnice na nejaký predmet. Učiteľ sa môže rozhodnúť pre ľubovoľnú z nich, obidve varianty učebníc sú rovnocenné, musia rešpektovať platné osnovy, štandard a ich ciele sú rovnaké. Sú odlišné v spôsobe spracovania, možno v metódach, ktoré ponúkajú, vytvorili ich rôzny autori a vydali rôzni vydavatelia. Ale obe alternatívy sú rovnocenné.
Minimálna použiteľnosť učebníc je 4 roky. Po tejto dobe je možné učebnice opäť objednať. Štyri roky je ale veľmi dlhá doba najmä pri každodennom používaní učebníc a preto je vhodná otázka: „Ako sa starať o učebnice?“ V prvom rade je potrebné pochopiť, že učebnica bude tento rok pomáhať mne, ale v budúcom roku ju dostane ďalší žiak.

Informácie v tejto oblasti pre žiakov, učiteľov, rodičov, podáva vedúca učebnicového fondu na škole.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Jedálny lístok
16.09. -20.09.2019

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
30.08.2019
18.11.2019
27.01.2020
20.04.2020
25.06.2020
01.07.2020
31.08.2020


Jesenné
30.10.2019-31.10.2019
Vianočné
23.12.2019-07.01.2020
Polročné
03.02.2020
Jarné
24.02.2020-28.02.2020
Veľkonočné
09.04.2020-14.04.2020
Letné
01.07.2020-31.08.2020

Záujmové krúžky začali pracovať od 01.10.2019

ÚvodÚvodná stránka