Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4/2014 Maliarske práce 2 100,50 s DPH 197/2014 10.09.2014 Holba Vojtech, maliarske a natieračske práce, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Objednávka 60 Učebnice 605,00 s DPH 15.06.2020 Littera, M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Faktúra 91 Výukový portál pre školy 96,00 s DPH 322/2012 05.10.2012 DATABOX, Tr. 1. mája 59, 460 01 Liberec Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 111 Vybavenie školskej jedálne 1 344,00 s DPH 131/2016 12.05.2016 LR Gastro, Sklárska 117, 020 61 Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 135 Potraviny 28,06 s DPH 136/2015 30.04.2015 LR Gastro, Sklárska 117, 020 61 Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 215 Oprava plynového zariadenia v ŠJ 44,70 s DPH 19/2015 22.01.2015 Hulák František, Obrancov mieru 1096, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 613 Kurz kuriča - aktualizácia 50,00 s DPH 62/2013 08.03.2013 Hulák František, Obrancov mieru 1096, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 757 Potraviny 45,42 s DPH 138/2012 08.06.2012 ZOPOS TRADE, Štefánikova 813, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 849 Potraviny 43,45 s DPH 148/2012 26.06.2012 ZOPOS TRADE, Štefánikova 813, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Objednávka 858 Knihy 0,00 s DPH 05.06.2018 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 979 Knihy 315,00 s DPH 20.06.2018 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 1038 Kalendáre 62,60 s DPH 23.11.2018 Vydavateľstvo Nová Práca, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Faktúra 1317 Škola v prírode 3 600,00 s DPH 165/2017 19.05.2017 OTO SYSTEM, Nimnica 91/2 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Objednávka 1975 Toaletný papier 20,70 s DPH 24.11.2015 MARK bal, Skladová 2, Trnava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 2646 Toaletný papier 20,70 s DPH 20.09.2016 MARK bal, Skladová 2, Trnava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 2879 Toaletný papier 20,70 s DPH 06.12.2016 MARK bal, Skladová 2, Trnava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 2886 Hygienické prostriedky - Koronavírus 0,00 s DPH 22.02.2021 JTF partnership, Majerská 178, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 2989 Učebné pomôcky 166,08 s DPH 09.10.2015 FISHER Slovakia, Mäsiarska 13, Levoča Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 3014 Učebné pomôcky 40,22 s DPH 14.10.2015 FISHER Slovakia, Mäsiarska 13, Levoča Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Faktúra 3020 Hygienické prostriedky - Koronavírus 1 585,13 s DPH 162/2020 26.06.2020 Obec, Námestie slobody 32, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5932