Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 65/2013 Oprava plynových kotlov 0,00 s DPH 18.12.2013 Tomáš Balcerčík, A.Hlinku, Varín Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
Zmluva 19/2019 Predaj výrobkov - potravín 0,00 s DPH 19/2019 01.10.2019 ALFA-R FOOD, Bancíkovej 1/A, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 9/2019 (Bez popisu) 49,80 s DPH sep.19 13.06.2019 Cucík Andrej, Háj 355/57, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva Z201918977_Z (Bez popisu) 39 996.00 s DPH Z201918977_Z 18.06.2019 Williman, SNP, 1426/5, 017 01 Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 10/2019 Zmluva o nájme 0,00 s DPH okt.19 27.06.2019 Petr Jiří, Majerská 178/11, Lednické Rovner Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 2019/05/BTS Zabezpečovanie BOZP 0,00 s DPH 2019/05/BTS 01.07.2019 POLEŠKO, Dolná Breznica č. 26 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 11/2019 Nákup tovaru - potraviny 0,00 s DPH nov.19 02.09.2019 T-613, Veľkonecpalovská 93, 971 01 Prievidza Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 12/2019 Prenájom viacúčelového ihriska a telocvične 0,00 s DPH dec.19 27.09.2019 Janček Jozef, Zubák č. 367 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 13/2019 Prenájom telocvične 0,00 s DPH 13/2019 03.10.2019 Kucharík Radoslav, Majerská 179/7, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 14/2019 Prenájom telocvične 0,00 s DPH 14/2019 07.10.2019 Ján Daniš - Karate style Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 15/2019 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15/2019 11.10.2019 Krajčovič Jozef, Pribinova 1639/20, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 16/2019 Prenájom telocvične 0,00 s DPH 16/2019 14.10.2019 Mauerová Helena,Lednické Rovne, Háj 323/47 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 17/2019 Prenájom viacúčelového ihriska 0,00 s DPH 17/2019 18.10.2019 Teplan Dalibor , 020 61 Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva ZD12/20191017037002 Zabezpečovanie BOZP 888,00 s DPH ZD12/20191017037002 21.10.2019 MG PZS, Okružná 788/14, 058 01 Poprad Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 18/2019 Školský nábytok 408,00 s DPH 18/2019 22.10.2019 Rodičovské združenie pri Základnej škole Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 20/2019 Dodávka potravinárskeho tovaru 0,00 s DPH 20/2019 01.11.2019 ZELMIX, Dušan Písch, Hviezdoslavova 18/14, Žiar nad Hronom Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 8/2019 Peňažný dar za účasť v RTVS Daj si čas 200,00 s DPH aug.19 05.06.2019 Diploma, Solivarská 2, 821 03 Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 21/2019 (Bez popisu) 0,00 s DPH 21/2019 12.11.2019 Sedláček Tomáš, Lednické Rovne, Súhradka 195 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 22/2019 Predaj výrobkov - potravín 0,00 s DPH 22/2019 01.12.2019 INMEDIA, Námestie SNP 11, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 23/2019 Poskytnutie finančného daru 2 000.00 s DPH 23/2019 17.12.2019 YURA, Púchovská cesta 413, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
zobrazené záznamy: 1-20/4994