Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1211410808 Potraviny 243,25 s DPH 230/2014 25.09.2014 agfoods Pezinok Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 120093 Potraviny 266,51 s DPH 42/2012 14.02.2012 Bartošek, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 530201836 Potraviny 0,00 s DPH 26/2012 29.01.2012 INMEDIA, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 10323 Potraviny 350,55 s DPH 28/2012 01.02.2012 COOP Jednota, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 120058 Potraviny 565,47 s DPH 37/2012 01.02.2012 Bartošek, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 1100056 Potraviny 39,24 s DPH 38/2012 01.02.2012 Astera, Stromova 5, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 120133 Potraviny 182,10 s DPH 39/2012 06.02.2012 SLOVEX, Rovensko 37, Senica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2101262 Potraviny 192,48 s DPH 40/2012 08.02.2012 Demifood Nové Mesto n/V. Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 1121107808 Potraviny 125,46 s DPH 41/2012 10.02.2012 NOWACO Nové Mesto n/V. Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20120280 Potraviny 22,68 s DPH 43/2012 15.02.2012 OBIM, M.R.Štefánika 1067, Dubnica nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 234200890 Potraviny 190,42 s DPH 25/2012 23.01.2012 INMEDIA, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 016/2012 Vykonané práce na ekonomických systémoch za január 2012 53,11 s DPH 21/2012 23.01.2012 Tibor Roháč Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7262388859 Plyn 4 417,00 s DPH 19/2012 01.02.2012 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7262388757 Plyn - školská jedáleň 207,00 s DPH 20/2012 01.02.2012 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9747187106 Elektrika 1 229,84 s DPH 30/2012 06.02.2012 SSE Žilina Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 8735068357 Telefón 81,81 s DPH 31/2012 03.02.2012 T-Com Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2122000780 Voda 109,42 s DPH 32/2012 10.02.2012 Pov.vodár.spoloč. Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20120023 Toner 25,00 s DPH mar.12 16.01.2012 MUNUS Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2012/009 Potraviny 518,67 s DPH 27/2012 29.01.2012 Majanová Mária, Pruské Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2100789 Potraviny 140,02 s DPH 24/2012 23.01.2012 Demifood Nové Mesto n/V. Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5825