Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150108 Potraviny 559,41 s DPH 35/2015 30.01.2015 Bartošek, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9371050017 Poistenie školy 335,66 s DPH 170/2012 18.07.2012 Allianz Košice Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7267528020 Plyn 339,00 s DPH 168/2012 01.07.2012 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7267527972 Plyn ŠJ 18,00 s DPH 167/2012 01.07.2012 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 121035 Časopis Pán učiteľ"" 18,90 s DPH 166/2012 02.07.2012 MUSICA LITURGICA, Šafránova 5, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2122003224 Voda 169,33 s DPH 164/2012 29.06.2012 Pov.vodár.spoloč. Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 511034634 Poistenie majetku 125,68 s DPH 163/2012 10.07.2012 Allianz Košice Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 534120245 Všeobecný materiál - magnet.pásky na tabule 52,45 s DPH 165/2012 09.07.2012 MY DVA Slovakia, Lamačská cesta 45, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Révne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 1741037472 Telefón 40,13 s DPH 174/2012 03.08.2012 Slovak Telekom Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9120001332 ASC agenda Komplet 349,00 s DPH 161/2012 03.07.2012 ASC, Svoradova 7/1, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20120262 Toner 18,00 s DPH 175/2012 07.08.2012 MUNUS Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra aug.12 Školský nábytok 2 000,00 s DPH 176/2012 06.08.2012 Koyš - Stolárstvo, Hviezdoslavova 8, Ladce Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20120255 Toner 21,00 s DPH 177/2012 07.08.2012 Prodata Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7297521808 Plyn ŠJ 18,00 s DPH 178/2012 01.08.2012 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7297521916 Plyn 339,00 s DPH 179/2012 01.08.2012 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9747187112 Elektrika 555,55 s DPH 180/2012 06.08.2012 SSE Žilina Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 51120141 Učebné pomôcky pre HV 189,00 s DPH 181/2012 08.08.2012 PUBLICOM, Poľnohospodárov 6, Prievidza Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2012007 Servis počítačov 260,00 s DPH 162/2012 11.07.2012 J and J comp Kvášov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9747187111 Elektrika 774,06 s DPH 158/2012 01.07.2012 SSE Žilina Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20120477 Prenájom kopírky 120,00 s DPH 184/2012 14.08.2012 FOLLOW ME Dubnica nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5584