Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 234820460 Potraviny 70,61 s DPH 385/2018 12.12.2018 INMEDIA, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 20140161 Toner 18,00 s DPH 145/2014 20.06.2014 Munus, Súhradka 191, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 140639 Potraviny 352,24 s DPH 160/2014 30.06.2014 Bartošek, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 20140370 Potraviny 14,42 s DPH 159/2014 30.06.2014 Ledrov Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 20142136 Potraviny 504,91 s DPH 158/2014 27.06.2014 OBIM, M.R.Štefánika 1067, Dubnica nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2014/048 Potraviny 393,84 s DPH 157/2014 27.06.2014 Majanová Mária, Pruské Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Objednávka 48/2013 Oprava wifi siete 0,00 s DPH 18.09.2013 SOMI Consulting, Lazovná 69, Banská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
Faktúra 9140001196 ASC agenda - aktualizácia 349,00 s DPH 153/2014 02.07.2014 ASC, Svoradova 7/1, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 141313481 Učebné pomôcky 644,80 s DPH 147/2014 20.06.2014 STIEFEL EUROCART, Ružinovská 1/a, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 21400338 Potraviny 16,93 s DPH 152/2014 20.06.2014 Ledrov Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 140572 Potraviny 453,82 s DPH 151/2014 13.06.2014 Bartošek, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 10951962 Potraviny 35,04 s DPH 150/2014 09.06.2014 ZELMIX, Hviezdoslavova 281, Žiar nad Hronom Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 4104100 Potraviny 153,64 s DPH 149/2014 05.06.2014 Demifood Nové Mesto n/V. Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 10951804 Potraviny 11,10 s DPH 148/2014 02.06.2014 ZELMIX, Hviezdoslavova 281, Žiar nad Hronom Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 14100459 Kancelársky papier 151,20 s DPH 146/2014 23.06.2014 MEGGY, Staničná 26, Jelenec Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 10172012 Čistiace prostriedky 41,24 s DPH 143/2014 05.06.2014 JTF partnership, Majerská 178, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2014055 Školenie 30,00 s DPH 162/2014 30.06.2014 S.I.P., Komenského 5252/34, Piešťany Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2014/41 Potraviny 283,38 s DPH 139/2014 30.06.2014 Majanová Mária, Pruské Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 140519 Potraviny 478,41 s DPH 138/2014 30.05.2014 Bartošek, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 20141716 Potraviny 440,58 s DPH 137/2014 30.05.2014 OBIM, M.R.Štefánika 1067, Dubnica nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
zobrazené záznamy: 1-20/5171