Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 150475 Revízia bleskozvodov 300,00 s DPH 311/2015 09.11.2015 Prenosil, Jilemnického 11, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 20130299 Toner 18,00 s DPH 237/2013 24.09.2013 MUNUS Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 21300351 Potraviny 17,93 s DPH 254/2013 30.09.2013 Ledrov Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 10388 Potraviny 427,70 s DPH 253/2013 30.09.2013 COOP Jednota, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2013/76 Potraviny 318,18 s DPH 251/2013 30.09.2013 Majanová Mária, Dubnica nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 3294025551 Potraviny 90,22 s DPH 250/2013 27.09.2013 RYBA, Južná trieda 54, Košice Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 113194615 Potraviny 21,56 s DPH 249/2013 25.09.2013 Bidvest, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 3108425 Potraviny 70,56 s DPH 248/2013 25.09.2013 Demifood Nové Mesto n/V. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 130612 Potraviny 588,31 s DPH 252/2013 30.09.2013 Bartošek, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 161/2013 Práce na ek. systéme 53,11 s DPH 247/2013 25.09.2013 Tibor Roháč Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 53/09/2013 Učebné pomôcky 356,94 s DPH 242/2013 27.09.2013 Katka-Šport, Ul. Ivana Krasku 488/12, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2013069 Čistiace prostriedky 337,20 s DPH 241/2013 01.10.2013 Erman, Moravská 1880/44, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 20130326 Oprava kamerového systému 136,65 s DPH 240/2013 03.10.2013 Prodata Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 136/09/2013 Revízia športového náradia 59,46 s DPH 239/2013 19.09.2013 Gereg Ľudovít - Servis, I. Krasku 488, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 383/2013 Vlajky 155,04 s DPH 238/2013 23.09.2013 KMK reklama, 020 01 Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 234309203 Potraviny 98,72 s DPH 236/2013 20.09.2013 INMEDIA, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 20132562 Potraviny 532,86 s DPH 256/2013 30.09.2013 OBIM, M.R.Štefánika 1067, Dubnica nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 130570 Potraviny 531,18 s DPH 235/2013 16.09.2013 Bartošek, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2013019 Kancelársky papier 440,08 s DPH 234/2013 23.09.2013 PC data, Stachulák, A.Halašu 841/83, Dolný Kubín Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 130366 Revízia elektroinštalácie 1 360,80 s DPH 232/2013 18.09.2013 Prenosil Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
zobrazené záznamy: 1-20/4994