Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Z20159257 Učebnice 693,00 s DPH 28.05.2015 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka Z20159247 Učebnice 693,00 s DPH 28.05.2015 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Faktúra 20110095 (Bez popisu) 0,00 s DPH 30.11.-0001 PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2101503962 Potraviny 188,15 s DPH 274/2021 jan.21 08.09.2021 Základná škola Eduarda Schreibera PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Objednávka Z20159214 Učebnice 125,00 s DPH 28.05.2015 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Faktúra 216/2023 Krájač zeleniny 2 896,80 s DPH 17/2023 29.05.2023 AAA Gastro s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 31.05.2023 19.06.2023
Faktúra 230/2023 Držiak na krájacie disky 84,00 s DPH 05.06.2023 AAA Gastro s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 06.06.2023 25.07.2023
Faktúra 20/2023 Projektorová lampa Epson 102,00 s DPH 19.01.2023 AB COM CZECH, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 19.01.2023 02.03.2023
Objednávka 579/2015 Stojany na bicykle 103,66 s DPH 02.10.2015 ABRIS, V.I.Čapajeva 249/17, Michalovce Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Faktúra 2015477 Stojany na bicykle 131,59 s DPH 275/2015 08.10.2015 ABRIS, V.I.Čapajeva 249/17, Michalovce Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 1508135 Učebnice 545,00 s DPH 167/2015 Z20159257_Z 17.06.2015 AD REM, Mánesovo nám. 6, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Objednávka 80506 Učebnice 298,64 s DPH 27.10.2015 AD REM, Mánesovo nám. 6, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Faktúra 1921902 Učebné pomôcky 51,29 s DPH 290/2019 25.09.2019 AD REM, Mánesovo nám. 6, Bratislava Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 1508133 Učebnice 92,00 s DPH 165/2015 Z20159214_Z 26.06.2015 AD REM, Mánesovo nám. 6, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 1516817 Učebnice 298,64 s DPH 294/2015 28.10.2015 AD REM, Mánesovo nám. 6, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra F1306197 Učebnice 229,06 s DPH 216/2013 03.09.2013 AD REM, Mánesovo nám. 6, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 1508134 Učebnice 569,00 s DPH 166/2015 Z20159247_Z 17.06.2015 AD REM, Mánesovo nám. 6, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2150417 Ochranné pracovné prostriedky 472,92 s DPH 84/2015 30.03.2015 ADET, Orlové 149, 017 01 Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2161317 Ochranné pracovné prostriedky 82,39 s DPH 260/2016 29.09.2016 ADET, Orlové 149, 017 01 Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2160557 Ochranné pracovné prostriedky 657,87 s DPH 110/2016 22.04.2016 ADET, Orlové 149, 017 01 Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5970