Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2011 Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE pri vyučovaní témy DOPRAVNÝ RÝCHLOKURZ 99,00 s DPH jan.11 17.03.2011 Nadácia Knihy školám Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 17.03.2011
Zmluva 4/2011 Dodávka mliečnych výrobkov 0,00 s DPH apr.11 22.08.2011 RAJO, Studená 35, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 22.08.2011
Zmluva 2/2011 Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE pri vyuč. prírodopisu 286,88 s DPH feb.11 13.09.2011 Nadácia Knihy školám Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 13.09.2011
Zmluva 0139/2011 Správa hnuteľného majetku štátu v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika 0,00 s DPH 0139/2011 23.09.2011 Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 23.09.2011
Zmluva 2/2012 Bezodplatný prevod výpočtovej techniky 16 248.00 s DPH feb.12 25.01.2012 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 25.01.2012
Zmluva 3/2012 Finančný dar pri príležitosti otvorenia prevádzky 350,00 s DPH mar.12 08.02.2012 TESCO STORES SR, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 08.02.2012
Zmluva 2012/01/31/PT/001 Inštalácia a prevádzka produktu KERBER s modulmi Mail 3 000.00 s DPH 2012/01/31/PT/001 14.02.2012 SOMI Consulting, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 14.02.2012
Zmluva 04/215/05/09 Kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 1 440.00 s DPH 04/215/05/09 23.02.2012 Follow me Slovakia, CII 88/35, Dubnica nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 23.02.2012
Zmluva 1/2012 Školské stoličky 1 715.00 s DPH jan.12 15.03.2012 Rodičovské združenie pri Základnej škole Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 15.03.2012
Zmluva 10/2012 Prenájom telocvične 0,00 s DPH okt.12 19.04.2012 Rastislav Barka Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 19.04.2012
Zmluva 5/2012 Telefón 0,00 s DPH máj.12 11.06.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 11.06.2012
Zmluva 20/2012 Oprava povrchu multifunkčného ihriska 14 161.18 s DPH 20/2012 12.06.2012 MARO, Podhradská cesta 2 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 12.06.2012
Zmluva 10752012 Zhotovenie čipového systému v školskej jedálni 1 440.80 s DPH 10752012 20.07.2012 SOFT-GL, Belehradská 1, 040 13 Košice Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 20.07.2012
Zmluva 6/2012 Prenájom telocvične 0,00 s DPH jún.12 01.10.2012 Jozef Bakoš Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 01.10.2012
Zmluva 7/2012 Prenájom telocvične 0,00 s DPH júl.12 01.10.2012 Marián Gurín Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 01.10.2012
Zmluva 8/2012 Prenájom telocvične 0,00 s DPH aug.12 01.10.2012 Marián Zachar Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 01.10.2012
Zmluva 9/2012 Prenájom telocvične 0,00 s DPH sep.12 22.10.2012 Ján Papuča Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 22.10.2012
Zmluva 11/2012 Prenájom telocvične 0,00 s DPH nov.12 23.11.2012 Rudolf Ježo - TJ Dúlov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 23.11.2012
Zmluva 9104096543 Odber plynu 0,00 s DPH 9104096543 20.12.2012 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 20.12.2012
Zmluva 9100090551 Odber plynu 0,00 s DPH 9100090551 20.12.2012 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 20.12.2012
zobrazené záznamy: 1-20/5932