Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 1/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov + dodatok s DPH 02.03.2022 Simona Vanková Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 6/2021 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 07.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 7/2021 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu /ŠJ/ s DPH 07.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 2/2022 Rámcová kúpna zmluva /Potraviny/ s DPH 01.02.2022 Frape catering s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 8/2021 Kolektívna zmluva na rok 2022 s DPH 07.12.2021 Základná organizácia odborového zväzu pri ZŠ Led.Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Faktúra 219005491 Potraviny -27,22 s DPH 125/2019 16.04.2019 RYBA, Južná trieda 54, Košice Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 70001 Potraviny -3,04 s DPH 74/2018 08.03.2018 COOP Jednota, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Objednávka 55/2014 Toner 0,00 s DPH 06.10.2014 Munus, Súhradka 191, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
Zmluva 3/2013 Prenájom školskej jedálne 0,00 s DPH mar.13 08.02.2013 Kováčiková Jozefína Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 4/2013 Prenájom školskej jedálne 0,00 s DPH apr.13 05.04.2013 Slabá Alena Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 5/2013 Prenájom školskej jedálne 0,00 s DPH máj.13 07.04.2013 Urbárska obec Lednické Rovne, Májová 225, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 6/2013 Prenájom školskej jedálne 0,00 s DPH jún.13 12.04.2013 Jana Uričanová, Súhradka 247/21, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Zmluva 19/2019 Predaj výrobkov - potravín 0,00 s DPH 19/2019 01.10.2019 ALFA-R FOOD, Bancíkovej 1/A, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Objednávka 18/2018 Toner 0,00 s DPH 05.04.2018 Munus, Súhradka 191, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
Objednávka 16/2015 Školské tlačivá 0,00 s DPH 05.05.2015 ŠEVT, Cementárenska cesta 16, Banská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
Zmluva 17/2019 Prenájom viacúčelového ihriska 0,00 s DPH 17/2019 18.10.2019 Teplan Dalibor , 020 61 Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Objednávka 17/2018 Čistiace prostriedky 0,00 s DPH 04.04.2018 COOP Jednota, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
Objednávka 18/2015 Čistiace prostriedky 0,00 s DPH 11.05.2015 Erman, Moravská 1880/44, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
Zmluva 9747187 Dodávka elektriny 0,00 s DPH 9747187 18.03.2013 Stredoslovenská energetika Žilina Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ
Objednávka 19/2015 Toner, servis kopírky 0,00 s DPH 12.05.2015 Prodata Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/4994