Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 1/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov + dodatok s DPH 02.03.2022 Simona Vanková Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 8/2021 Kolektívna zmluva na rok 2022 s DPH 07.12.2021 Základná organizácia odborového zväzu pri ZŠ Led.Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 2/2022 Rámcová kúpna zmluva /Potraviny/ s DPH 01.02.2022 Frape catering s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 7/2021 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu /ŠJ/ s DPH 07.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 6/2021 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 07.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 20/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 06.11.2022 Simona Vanková - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Faktúra 260/2022 Telekomunikačné služby s DPH 1014375703 09.08.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 09.08.2022
Zmluva 19/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.11.2022 Martin Novosad - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 17/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.10.2022 Igor Žársky - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 14/2022 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve s DPH 30.08.2022 Základná organizácia odborového zväzu pri ZŠ Led.Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 15/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.10.2022 Igor Žársky - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Zmluva 16/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.10.2022 Helena Mauerová - nájomca Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ
Faktúra 219005491 Potraviny -27,22 s DPH 125/2019 16.04.2019 RYBA, Južná trieda 54, Košice Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 70001 Potraviny -3,04 s DPH 74/2018 08.03.2018 COOP Jednota, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Objednávka 28/2014 Nábytok 0,00 s DPH 27.05.2014 Koyš - Stolárstvo, Hviezdoslavova 8, Ladce Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
Objednávka 29/2014 Čistiace prostriedky 0,00 s DPH 30.05.2014 JTF partnership, Majerská 178, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
Objednávka 27/2014 Všeobecný materiál 0,00 s DPH 27.05.2014 VITAL, 914 42 Horné Sŕnie 389 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
Objednávka 23/2014 Učebné pomôcky 0,00 s DPH 23.05.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
Objednávka 26/2014 Knihy AJ 0,00 s DPH 23.05.2014 Littera, M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
Objednávka 25/2014 Cement 0,00 s DPH 23.05.2014 Stavebné profily, 020 61 Dolná Breznica 257 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/5171