Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Z201515297_Z Oprava okien - montáž plastových okien 9 348.50 s DPH Z201515297_Z 09.07.2015 Obnova, Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 09.07.2015
Zmluva Z201612661Z Oprava okien - montáž plastových okien 9 099.94 s DPH Z201612661Z 27.05.2016 EKOPROFIL, A.Bernoláka, Žilina Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 27.05.2016
Objednávka Z201918977 Oprava okien - výmena plastových okien 39 996,00 s DPH 18.06.2019 Williman, SNP 1426/5, Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Faktúra 2019105 Oprava okien - výmena plastových okien 39 996,00 s DPH 238/2019 Z201918977_Z 29.07.2019 Williman, SNP 1426/5, Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 201838 Oprava plochy areálu ihriska 18 597,60 s DPH 216/2018 aug.18 15.06.2018 Športové Stavby, Nové prúdy 2484/8, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 201823 Oprava bežeckej rovinky a doskočiska 17 973,60 s DPH 165/2018 apr.18 09.05.2018 Športové Stavby, Nové prúdy 2484/8, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Objednávka 80/2019 Vybavenie školskej jedálne 17 289,05 s DPH 03.12.2019 GastroLUX, Bytčianska 72, 010 01 Žilina Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Faktúra 10193969 Vybavenie školskej jedálne 17 289,05 s DPH 415/2019 13.12.2019 GastroLUX, Bytčianska 72, 010 01 Žilina Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2011/020 Oprava plotu 10 250,00 s DPH 264/2011 12.09.2011 Híreš František, Dolná Breznica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2012/007 Oprava strechy telocvične 10 000,00 s DPH 266/2012 07.11.2012 T-STAV, Dolná Breznica 75 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 245/2022 Oprava plotu 9 464,00 s DPH 1/2022 18.07.2022 OptiStav, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 28.07.2022 06.09.2022
Objednávka Z201515297 Oprava okien - montáž plastových okien 9 348,50 s DPH 06.07.2015 Obnovstav, Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Faktúra 2015247 Oprava okien - montáž plastových okien 9 348,50 s DPH 210/2015 Z201415297-Z 28.07.2015 Obnovstav, Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 141010 Oprava okien 9 198,96 s DPH 175/2014 22.07.2014 ELASTIC, Kpt.Nálepku 810, Ilava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 1160237 Oprava okien - montáž plastových okien 9 099,94 s DPH 205/2016 Z201612661-Z 28.07.2016 EKOPROFIL, A.Bernoláka 75/35, Žilina Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Objednávka Z201512342 Oprava okien - montáž plastových okien 8 730,00 s DPH 26.06.2015 KC MULTIPLAST, Pri Rajčianke 24, Žilina Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka Z201613805 Oprava okien - montáž plastových okien 8 449,99 s DPH 02.06.2016 EKOPROFIL, A.Bernoláka 75/35, Žilina Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Faktúra 1160238 Oprava okien - montáž plastových okien 8 449,99 s DPH 206/2016 Z201613805-Z 28.07.2016 EKOPROFIL, A.Bernoláka 75/35, Žilina Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 201500277 Oprava okien - montáž plastových okien 8 370,00 s DPH 206/2015 Z201512342_Z 28.07.2015 KC MULTIPLAST, Pri Rajčianke 24, Žilina Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 127/2023 Oprava elektroinštalácie a osvetlenia 8 195,84 s DPH 10/2023 31.03.2023 Prenosil, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 05.04.2023 02.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5970