Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 170924460 Zborovňa Komplet 1/2022 - 12/2022 298,08 s DPH máj.22 VK/09/02/048 24.11.2021 KOMENSKY, s.r.o., Košice Základná škola Eduarda Schreibera PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 4107195 Potraviny 131,32 s DPH 272/2014 27.11.2014 Demifood Nové Mesto n/V. Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 4294039464 Potraviny 100,38 s DPH 283/2014 07.11.2014 RYBA, Južná trieda 54, Košice Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 1211410961 Potraviny 35,98 s DPH 282/2014 06.11.2014 agfoods Pezinok Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 234409502 Potraviny 81,50 s DPH 281/2014 03.11.2014 INMEDIA, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 1211400345 Potraviny 62,77 s DPH 280/2014 04.11.2014 agfoods Pezinok Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 20143540 Potraviny 569,58 s DPH 277/2014 01.11.2014 OBIM, M.R.Štefánika 1067, Dubnica nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2014068 Čistiace prostriedky 46,99 s DPH 270/2014 14.11.2014 Erman, Moravská 1880/44, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 70924460 Virtuálna knižnica 198,72 s DPH 269/2014 UK/09/02/048 13.11.2014 Komenský Košice Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra aug.14 Maliarske práce 729,20 s DPH 268/2014 18.11.2014 Holba Vojtech, maliarske a natieračske práce, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 016/2014 Oprava strechy na jedálni 4 961,36 s DPH 267/2014 28.11.2014 ENES, opravy striech Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 10427 Potraviny 394,50 s DPH 276/2014 01.11.2014 COOP Jednota, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 10953473 Potraviny 48,60 s DPH 275/2014 01.11.2014 ZELMIX, Hviezdoslavova 281, Žiar nad Hronom Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2014/66 Potraviny 209,04 s DPH 274/2014 01.11.2014 Majanová Mária, Pruské Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 141087 Potraviny 319,52 s DPH 273/2014 01.11.2014 Bartošek, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 114217717 Potraviny 59,76 s DPH 271/2014 27.10.2014 Bidvest, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 234409992 Potraviny 64,37 s DPH 285/2014 12.11.2014 INMEDIA, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2014076 Produkt KERBER 207,00 s DPH 256/2014 2012/01/31/PT/001 29.10.2014 SOMI Consulting, Lazovná 69, Banská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 188/2014 Práce na ek. systéme 53,11 s DPH 261/2014 o ek. systéme 27.10.2014 Tibor Roháč Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 20140276 Nastavenie e-mailu 12,00 s DPH 260/2014 27.10.2014 Munus, Súhradka 191, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
zobrazené záznamy: 1-20/4994