Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 19/2014 Všeobecný materiál 0,00 s DPH 07.05.2014 Stavebné profily, 020 61 Dolná Breznica 257 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 65/2018 Tlačiareň 205,00 s DPH 17.12.2018 IMPULZ, Bernoláka 33/19, Dolné Kočkovce Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 59/2018 Čistiace prostriedky 0,00 s DPH 05.11.2018 KORUNA, Bytčianska 114, Žilina Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 60/2018 Toner 0,00 s DPH 05.11.2018 Munus, Súhradka 191, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 61/2018 Všeobecný materiál 0,00 s DPH 08.11.2018 TORUS THERM, Dolná Breznica 18 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 62/2018 Toner 0,00 s DPH 12.11.2018 Munus, Súhradka 191, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 1038 Kalendáre 62,60 s DPH 23.11.2018 Vydavateľstvo Nová Práca, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 63/2018 Knihy 0,00 s DPH 23.11.2018 Ballux, J.M.Hurbana 1924, Banská Štiavnica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 64/2018 Vybavenie školskej jedálne 0,00 s DPH 11.12.2018 JTF partnership, Majerská 178, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 20182322 Učebné pomôcky 55,09 s DPH 17.12.2018 INFRA Slovakia, J.Hollého 875, Veľké Leváre Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 57/2018 Výmena elektrického bojlera 0,00 s DPH 16.10.2018 Trenčan, inštal.práce, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 11800514 Učebné pomôcky 19,90 s DPH 17.12.2018 Noblegarden, Myslenická 123, Pezinok Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 5674 Učebné pomôcky 178,00 s DPH 18.12.2018 Insgraf, Pazmáňa 51/19, Šaľa Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka NS18122106 Učebné pomôcky 71,30 s DPH 19.12.2018 Nomiland, Magnezitárska 11, Košice Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 66/2018 Čistiace prostriedky 0,00 s DPH 19.12.2018 COOP Jednota, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 67/2018 Čistiace prostriedky 0,00 s DPH 19.12.2018 COOP Jednota, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 68/2018 Aktualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH 19.12.2018 SOFT-GL, Belehradská 1, 040 13 Košice Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 2502213 Všeobecný materiál 1 341,00 s DPH 19.12.2018 STROJE, Zvolenská cesta 14437/191, Banská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka jan.19 Vlajky 263,76 s DPH 24.01.2019 KMK reklama, 020 01 Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 58/2018 Čistiace prostriedky 0,00 s DPH 05.11.2018 KORUNA, Bytčianska 114, Žilina Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5970