Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 170924460 Zborovňa Komplet 1/2022 - 12/2022 298,08 s DPH máj.22 VK/09/02/048 24.11.2021 KOMENSKY, s.r.o., Košice Základná škola Eduarda Schreibera PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 3107467 Potraviny 628,49 s DPH 210/2013 27.08.2013 Demifood Nové Mesto n/V. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7308000030 Telefón 21,67 s DPH 202/2013 92344120 08.08.2013 Slovak Telekom Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9747187124 Elektrika 587,50 s DPH 203/2013 97471871 08.08.2013 SSE Žilina Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2013052 Produkt KERBER 123,00 s DPH 204/2013 2012/01/31/PT/001 19.08.2013 SOMI Consulting, Lazovná 69, Banská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 143/2013 Práce na ek. systéme 0,00 s DPH 208/2013 25.08.2013 Tibor Roháč Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 1211310671 Potraviny 0,00 s DPH 209/2013 27.08.2013 agfoods Pezinok Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 234308008 Potraviny 485,10 s DPH 211/2013 28.08.2013 INMEDIA, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 234308015 Potraviny 83,08 s DPH 212/2013 28.08.2013 INMEDIA, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2013/35 Oprava podlahy telocvične - lakovanie 3 900,00 s DPH 200/2013 14.08.2013 Bednár Marián, Drevovýroba a montáže, Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 10386 Potraviny 68,00 s DPH 213/2013 30.08.2013 COOP Jednota, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 130792 Oprava únikových dverí 2 923,39 s DPH 205/2013 16.08.2013 ELASTIC, Kpt.Nálepku 810, Ilava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra feb.13 Maliarske a natieračské práce 341,30 s DPH 207/2013 20.08.2013 Holba Vojtech, maliarske a natieračske práce, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 21319225 Pracovné zošity 168,00 s DPH 206/2013 21.08.2013 RAABE Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7222894036 Plyn 714,00 s DPH 214/2013 9104096543 01.09.2013 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7222893944 Plyn ŠJ 39,00 s DPH 215/2013 9100090551 01.09.2013 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 4753757462 Telefón 41,84 s DPH 217/2013 1014375703 03.09.2013 Slovak Telekom Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2130028168 Voda 25,56 s DPH 201/2013 111732004 01.08.2013 Pov.vodár.spoloč. Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7242857038 Plyn ŠJ 19,00 s DPH 199/2013 9100090551 01.08.2013 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 11304256 Chladnička 842,40 s DPH 218/2013 05.09.2013 RM Gastro - JAZ, Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5825