Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 170924460 Zborovňa Komplet 1/2022 - 12/2022 298,08 s DPH máj.22 VK/09/02/048 24.11.2021 KOMENSKY, s.r.o., Košice Základná škola Eduarda Schreibera PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 234502880 Potraviny 133,11 s DPH 89/2015 25.03.2015 INMEDIA, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 9747187144 Elektrika 962,14 s DPH 101/2015 97471871 08.04.2015 SSE Žilina Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2150005232 Voda 127,42 s DPH 100/2015 3772014 01.04.2015 Pov.vodár.spoloč. Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2015032 Aktualizácia produktu KERBER 207,00 s DPH 99/2015 2012/01/01/PT/001 09.04.2015 SOMI Consulting, Lazovná 69, Banská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 20150110 Toner 16,00 s DPH 98/2015 10.04.2015 Munus, Súhradka 191, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 7308191323 Plyn 1 313,00 s DPH 97/2015 9104096543 01.04.2015 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 7308191238 Plyn ŠJ 102,00 s DPH 96/2015 9100090551 01.04.2015 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 1096868 Potraviny 33,00 s DPH 95/2015 31.03.2015 ZELMIX, Hviezdoslavova 281, Žiar nad Hronom Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 201501179 Potraviny 558,78 s DPH 94/2015 31.03.2015 OBIM, M.R.Štefánika 1067, Dubnica nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 150400 Potraviny 639,76 s DPH 93/2015 31.03.2015 Bartošek, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 10443 Potraviny 200,52 s DPH 92/2015 31.03.2015 COOP Jednota, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2015/2 Potraviny 333,93 s DPH 91/2015 30.03.2015 Majanová Mária, Pruské Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 15110162 Potraviny 202,37 s DPH 90/2015 27.03.2015 SEVITI, Štrková 27/606, 010 09 Žilina Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 57/2015 Práce na ek. systéme 53,11 s DPH 88/2015 O ek. systéme 02.04.2015 Tibor Roháč Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 7502941898 Telefón 14,95 s DPH 103/2015 92344120 08.04.2015 Slovak Telekom Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2772422309 Telefón 70,40 s DPH 87/2015 1014375703 03.04.2015 Slovak Telekom Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 1500050 Kamery 984,31 s DPH 86/2015 08.04.2015 VYBES, Pavol Hrnčirík, Schiffelova 13, Holíč Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 201502647 Doména - zmena grafiky 22,80 s DPH 85/2015 122196000 30.03.2015 WEBY GROUP Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2150417 Ochranné pracovné prostriedky 472,92 s DPH 84/2015 30.03.2015 ADET, Orlové 149, 017 01 Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
zobrazené záznamy: 1-20/4994