Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 8/2019 Peňažný dar za účasť v RTVS Daj si čas 200,00 s DPH aug.19 05.06.2019 Diploma, Solivarská 2, 821 03 Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 05.06.2019
Zmluva 14/2018 Prenájom viacúčelového ihriska 99,60 s DPH 14/2018 26.06.2018 Cucík Andrej Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 26.06.2018
Zmluva 16042018 Oprava bežeckej rovinky a doskočksa 17 973.60 s DPH 16042018 16.04.2018 Športové stavby, Nové Prúdy 2484/8, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 16.04.2018
Zmluva 27/2018 Kolektívna zmluva 0,00 s DPH 27/2018 13.12.2017 ZO OZ pri ZŠ Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 13.12.2017
Zmluva 5/2018 GDPR aSc Agenda - ochrana osobných údajov 0,00 s DPH máj.18 22.05.2018 aSc Applied Software, Svoradova 7, 811 03 Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 22.05.2018
Zmluva 6/2018 GDPR - ochrana osobných údajov 0,00 s DPH jún.18 24.05.2018 WEBY GROUP, Nižovec 2a, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 24.05.2018
Zmluva 7/2018 GDPR - ochrana osobných údajov 0,00 s DPH júl.18 25.05.2018 KOMENSKY, Park mládeže 1, Košice Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 25.05.2018
Zmluva 25052018 Oprava povrchu multifunkčného ihriska 18 597.60 s DPH 25052018 25.05.2018 Športové stavby, Nové Prúdy 2484/8, Trenčín Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 25.05.2018
Zmluva 9/2018 Program Školské ovocie na školský rok 2018/2019 0,00 s DPH sep.18 30.05.2018 Zdravo a Chutne, 925 54 Šalgočka 61 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 30.05.2018
Zmluva 10/2018 Program Školské ovocie na školský rok 2018/2019 - finančná pomoc 0,00 s DPH okt.18 30.05.2018 Zdravo a Chutne, 925 54 Šalgočka 61 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 30.05.2018
Zmluva 11/2018 Program Školské ovocie na školský rok 2018/2019 - zabezpečenie reklamy 0,00 s DPH nov.18 30.05.2018 Zdravo a Chutne, 925 54 Šalgočka 61 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 30.05.2018
Zmluva 12/2018 Prenájom viacúčelového ihriska 99,60 s DPH dec.18 14.05.2018 Tarkovský Jaroslav, Lednické Rovne, Majerská 178 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 14.05.2018
Zmluva 13/2018 Školský nábytok 1 820.00 s DPH 13/2018 25.05.2018 Rodičovské združenie pri Základnej škole Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 25.05.2018
Zmluva 15/2018 Prenájom telocvične 0,00 s DPH 15/2018 24.09.2018 Porubský Daniel Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 24.09.2018
Zmluva 1/2018 Nákup potravín 0,00 s DPH jan.18 01.01.2018 QUALITED, Vajanského 25/3158, Galanta Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 01.01.2018
Zmluva 16/2018 Prenájom telocvične 0,00 s DPH 16/2018 04.10.2018 Kucharík Radoslav, Majerská 179/7, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 04.10.2018
Zmluva 17/2018 Prenájom viacúčelového ihriska a telocvične 0,00 s DPH 17/2018 09.10.2018 Jurga Peter, Dolná Breznica č. 281 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 09.10.2018
Zmluva 18/2018 Prenájom telocvične 0,00 s DPH 18/2018 12.10.2018 Krajčovič Jozef, Pribinova 1639/20, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 12.10.2018
Zmluva 19/2018 Prenájom telocvične 0,00 s DPH 19/2018 09.11.2018 Janček Jozef, Zubák č. 367 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 09.11.2018
Zmluva 20/2018 GDPR Kapralčík Pavol - ochrana osobných údajov 0,00 s DPH 20/2018 22.11.2018 Kapralčík Pavol, 018 01 Udiča 134 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 22.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/5787