Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 19/2013 Kolektívna zmluva na rok 2014 0,00 s DPH 19/2013 17.12.2013 Základná organizácia OZ pri ZŠ Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 17.12.2013
Zmluva 6/2021 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 07.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 16.12.2021
Zmluva 5/2016 Finančná podpora pre školské ovocie 0,00 s DPH máj.16 17.03.2016 Sobotovičová Katarína, 925 54 Šalgočka 61 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 17.03.2016
Zmluva 4/2016 Dodávka školského ovocia 0,00 s DPH apr.16 17.03.2016 Sobotovičová Katarína, 925 54 Šalgočka 61 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 17.03.2016
Zmluva 3/2016 Prenájom ihriska 0,00 s DPH mar.16 07.01.2016 TJ Kvašov - p. Mário Revák, Námestie Slobody 1407/42, 020 01 Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 07.01.2016
Zmluva 2/2016 Potraviny 0,00 s DPH feb.16 01.01.2016 J and B Unique, Vicenzy 2209/8A, Šamorín Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 01.01.2016
Zmluva 1/2016 Nákup potravín 0,00 s DPH jan.16 01.01.2016 SEVITI, Štrková 27/606, 010 08 Žilina Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 01.01.2016
Zmluva 25/2015 Kolektívna zmluva na rok 2016 0,00 s DPH 25/2015 15.12.2015 ZO OZ pri ZŠ Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 15.12.2015
Zmluva 24/2015 Prenájom telocvične 0,00 s DPH 24/2015 18.12.2015 Jozef Janček, 020 64 Zubák č. 307 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 18.12.2015
Zmluva 23/2015 Prenájom telocvične 0,00 s DPH 23/2015 20.11.2015 Tomáš Kupka, Púchov, Moravská 1635/23 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 20.11.2015
Zmluva 22/2015 Prenájom ihriska 0,00 s DPH 22/2015 10.11.2015 Michal Kozák, TJ Dolná Breznica č. 154 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 10.11.2015
Zmluva 21/2015 Prenájom telocvične 0,00 s DPH 21/2015 10.11.2015 Michal Kozák, TJ Dolná Breznica č. 154 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 10.11.2015
Zmluva 2/2022 Rámcová kúpna zmluva /Potraviny/ s DPH 01.02.2022 Frape catering s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 30.03.2022
Zmluva 1/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov + dodatok s DPH 02.03.2022 Simona Vanková Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 30.03.2022
Zmluva 8/2021 Kolektívna zmluva na rok 2022 s DPH 07.12.2021 Základná organizácia odborového zväzu pri ZŠ Led.Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 17.12.2021
Zmluva 7/2021 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu /ŠJ/ s DPH 07.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 16.12.2021
Zmluva 1/2011 Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE pri vyučovaní témy DOPRAVNÝ RÝCHLOKURZ 99,00 s DPH jan.11 17.03.2011 Nadácia Knihy školám Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 17.03.2011
Zmluva 6/2016 Prenájom ihriska 0,00 s DPH jún.16 03.06.2016 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 03.06.2016
Zmluva 20/2012 Oprava povrchu multifunkčného ihriska 14 161.18 s DPH 20/2012 12.06.2012 MARO, Podhradská cesta 2 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 12.06.2012
Zmluva 10/2012 Prenájom telocvične 0,00 s DPH okt.12 19.04.2012 Rastislav Barka Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 19.04.2012
zobrazené záznamy: 1-20/5932