Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7286901696 Plyn - ŠJ 191,00 s DPH jún.11 01.01.2011 SPP Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9747187094 Elektrika 1 256,06 s DPH 32/2011 07.02.2011 SSE Žilina PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20110066 Toner 18,00 s DPH 50/2011 25.02.2011 MUNUS Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 36/2011 Práce na ekon.systéme 53,11 s DPH 68/2011 24.02.2011 Tibor Roháč Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20110107 Oprava rozmnož.stroja 72,59 s DPH 58/2011 24.02.2011 Prodata Púchov PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra feb.11 Montáž osvetlenia 538,70 s DPH 56/2011 01.03.2011 Čmelektro Púchov PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 110800062 Archívne boxy 579,60 s DPH 70/2011 08.03.2011 OfficeLand PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7266953538 Plyn 2 989,00 s DPH 29/2011 02.02.2011 SPP Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 019/11 Meranie emisií 636,00 s DPH 37/2011 08.02.2011 AEE-URAP Trenčín PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20110095 (Bez popisu) 0,00 s DPH 30.11.-0001 PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2011002 Servis počítačov 520,00 s DPH 31/2011 02.02.2011 J and J comp Kvášov PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 720110472 Aktualizácia program 436,00 s DPH 45/2011 14.02.2011 VEMA Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9371050017 Poistenie školy 345,55 s DPH feb.11 05.01.2011 Allianz Košice PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 11115 BiO roztok do odpadu 300,00 s DPH 44/2011 08.02.2011 Petr Mrázek, Zásmuky PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7266953420 Plyn ŠJ 185,00 s DPH 28/2011 02.02.2011 SPP Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra jún.11 Oprava ventilu vody 94,20 s DPH 26/2011 02.02.2011 Trenčan, inštal.práce, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 201102465 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 59/2011 02.03.2011 Komenský Košice PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20110095 Toner 18,00 s DPH 73/2011 09.04.2011 MUNUS Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2112000566 Voda 86,33 s DPH 42/2011 10.02.2011 Pov.vodár.spoloč. Považská Bystrica PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 6300165683 Plyn 2 535,00 s DPH 60/2011 01.03.2011 SPP Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5910