Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1101500785 Potraviny 40,68 s DPH 49/2011 08.02.2011 ATC-JR Púchov PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 9371050017 Poistenie školy 345,55 s DPH feb.11 05.01.2011 Allianz Košice PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 21100745 Publ. Nové právo v šk.praxi 34,45 s DPH 41/2011 09.02.2011 RAABE Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 21101180 Publ. Poradca RŠ 36,19 s DPH 40/2011 14.02.2011 RAABE Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 17/2011 Práce na ek.systéme 53,11 s DPH 38/2011 26.01.2011 Tibor Roháč Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 201100039 Program DAWINCI 55,37 s DPH 16/2011 24.01.2011 SVOP Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 1112200990 Školské tlačivá 60,44 s DPH 17/2011 31.01.2011 ŠEVT Banská Bystrica PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 9722949158 Telefón 64,30 s DPH 39/2011 04.02.2011 T-Com Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2112000566 Voda 86,33 s DPH 42/2011 10.02.2011 Pov.vodár.spoloč. Považská Bystrica PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 20110160 Kopírovacie služby 90,00 s DPH 43/2011 14.02.2011 FOLLOW ME Dubnica nad Váhom PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra jún.11 Oprava ventilu vody 94,20 s DPH 26/2011 02.02.2011 Trenčan, inštal.práce, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 7266953420 Plyn ŠJ 185,00 s DPH 28/2011 02.02.2011 SPP Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 11115 BiO roztok do odpadu 300,00 s DPH 44/2011 08.02.2011 Petr Mrázek, Zásmuky PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 720110472 Aktualizácia program 436,00 s DPH 45/2011 14.02.2011 VEMA Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 11111009 Časopis ŠKOLA 20,00 s DPH 15/2011 24.01.2011 JurisDat Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 2011002 Servis počítačov 520,00 s DPH 31/2011 02.02.2011 J and J comp Kvášov PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 019/11 Meranie emisií 636,00 s DPH 37/2011 08.02.2011 AEE-URAP Trenčín PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 9747187094 Elektrika 1 256,06 s DPH 32/2011 07.02.2011 SSE Žilina PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 7266953538 Plyn 2 989,00 s DPH 29/2011 02.02.2011 SPP Bratislava PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
Faktúra 110800062 Archívne boxy 579,60 s DPH 70/2011 08.03.2011 OfficeLand PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka 
zobrazené záznamy: 1-20/5171