Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1712001506 Aktualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH 367/2017 10752012 18.12.2017 SOFT-GL, Belehradská 1, 040 13 Košice z PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7282350789 Plyn 4 558,00 s DPH 433/2011 29.12.2011 SPP Bratislava Základná škola Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9747187105 Elektrika 1 168,93 s DPH 432/2011 29.12.2011 SSE Žilina Základná škola Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 116106 Nákup učebných pomôcok 1 283,20 s DPH 362/2011 28.11.2011 MediaDIDA Olomouc Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7282304998 Plyn 4 276,00 s DPH 367/2011 02.12.2011 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9747187104 Elektrika 1 415,14 s DPH 371/2011 06.12.2011 SSE Žilina Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 110100093 Kancelárske potreby 1 107,55 s DPH 293/2011 11.10.2011 PROVITA SK, Štefánikova 714, Senica Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7272240408 Plyn 2 195,00 s DPH 294/2011 01.10.2011 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 534120245 Všeobecný materiál - magnet.pásky na tabule 52,45 s DPH 165/2012 09.07.2012 MY DVA Slovakia, Lamačská cesta 45, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Révne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 1607021 Učebné pomôcky 304,30 s DPH 182/2016 07.07.2016 Insgraf, P. Pázmaňa 51/19, Šaľa Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7003575943 UP - hodiny do TV 64,00 s DPH 183/2016 08.07.2016 Internet Mall, Pasienkova 12599, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9160001089 aSc agenda aktualizácia 349,00 s DPH 175/2016 23.06.2016 ASC, Svoradova 7/1, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20160228 Odvoz kuchynského odpadu 40,00 s DPH 181/2016 máj.14 04.07.2016 Silver Mine, Kvašov 43 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 08.07.2016 Vypracovanie Registratúrneho poriadku a plánu 160,00 s DPH 180/2016 08.07.2016 Pavol Kapralčík, 018 01 Udiča 134 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7786552710 Telefón 56,70 s DPH 179/2016 1014375703 02.07.2016 Slovak Telekom Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 67/2016 Práce na ek. systéme 53,11 s DPH 178/2016 O ek. systéme 29.06.2016 Tibor Roháč Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 201610267 Toner 88,00 s DPH 177/2016 07.07.2016 Munus, Súhradka 191, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 81/2016 Kontrola hasiacich prístrojov 67,98 s DPH 176/2016 29.06.2016 Dujka Libor, Vieska-Bezdedov 81, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 201610233 Kopírka 482,00 s DPH 154/2016 13.06.2016 Munus, Súhradka 191, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 201610248 Toner 21,00 s DPH 174/2016 21.06.2016 Munus, Súhradka 191, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5787