Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1712001506 Aktualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH 367/2017 10752012 18.12.2017 SOFT-GL, Belehradská 1, 040 13 Košice z PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7282350789 Plyn 4 558,00 s DPH 433/2011 29.12.2011 SPP Bratislava Základná škola Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9747187105 Elektrika 1 168,93 s DPH 432/2011 29.12.2011 SSE Žilina Základná škola Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 116106 Nákup učebných pomôcok 1 283,20 s DPH 362/2011 28.11.2011 MediaDIDA Olomouc Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7282304998 Plyn 4 276,00 s DPH 367/2011 02.12.2011 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9747187104 Elektrika 1 415,14 s DPH 371/2011 06.12.2011 SSE Žilina Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7272240408 Plyn 2 195,00 s DPH 294/2011 01.10.2011 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 110100093 Kancelárske potreby 1 107,55 s DPH 293/2011 11.10.2011 PROVITA SK, Štefánikova 714, Senica Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 534120245 Všeobecný materiál - magnet.pásky na tabule 52,45 s DPH 165/2012 09.07.2012 MY DVA Slovakia, Lamačská cesta 45, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Révne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 129/2015 Práce na ek. systéme 53,11 s DPH 257/2015 O ek. systéme 26.09.2015 Tibor Roháč Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20150094 Aktualizácia produktu KERBER 207,00 s DPH 258/2015 2012/01/01/PT/001 02.10.2015 SOMI Consulting, Lazovná 69, Banská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9747187150 Elektrika 710,75 s DPH 259/2015 97471871 05.10.2015 SSE Žilina Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7308299783 Plyn 1 265,00 s DPH 255/2015 9104096543 01.10.2015 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 3778203693 Telefón 79,75 s DPH 260/2015 1014375703 03.10.2015 Slovak Telekom Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2150037941 Voda 123,90 s DPH 261/2015 3772014 09.10.2015 Pov.vodár.spoloč. Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20150249 Odvoz kuchynského odpadu 32,00 s DPH 262/2015 máj.14 08.10.2015 Silver Mine, Kvašov 43 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 234508716 Potraviny 102,22 s DPH 263/2015 25.09.2015 INMEDIA, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2015/58 Potraviny 461,77 s DPH 264/2015 28.09.2015 Majanová Mária, Pruské Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 150004723 Potraviny 46,62 s DPH 265/2015 29.09.2015 SNIEŽIK, 951 24 Čab 269 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 10962674 Potraviny 87,91 s DPH 266/2015 30.09.2015 ZELMIX, Hviezdoslavova 281, Žiar nad Hronom Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5174