Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 18/2019 Školský nábytok 408,00 s DPH 18/2019 22.10.2019 Rodičovské združenie pri Základnej škole Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 22.07.2027
Faktúra 123/2024 Telekomunikačné služby 85,12 s DPH 1014375704 09.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 18.04.2024 28.05.2024
Faktúra 110/2024 Ochrana osob.údajov 84,00 s DPH FZOW19012 03.04.2024 wanet s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 15.04.2024 28.05.2024
Faktúra 114/2024 Potraviny 1 293,51 s DPH 6/2022 04.04.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 04.04.2024 24.05.2024
Faktúra 121/2024 Potraviny 574,47 s DPH 13/2023 09.04.2024 ATC-JR, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 15.04.2024 24.05.2024
Faktúra 120/2024 Potraviny 359,04 s DPH 10/2021 09.04.2024 QUALITED s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 15.04.2024 24.05.2024
Faktúra 122/2024 Potraviny 791,47 s DPH 8/2022 09.04.2024 BARTOSEK s.r.o., Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 15.04.2024 24.05.2024
Faktúra 113/2024 Potraviny 653,86 s DPH 7/2022 04.04.2024 Obim s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 08.04.2024 24.05.2024
Faktúra 111/2024 Potraviny 879,85 s DPH 7/2022 04.04.2024 Obim s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 08.04.2024 24.05.2024
Faktúra 112/2024 Potraviny 946,94 s DPH 7/2022 04.04.2024 Obim s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 08.04.2024 24.05.2024
Faktúra 108/2024 Potraviny 63,60 s DPH 5/2022 27.03.2024 LEDROV s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 03.04.2024 24.05.2024
Faktúra 137/2024 Potraviny 1 669,23 s DPH 6/2022 25.04.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 25.04.2024 24.05.2024
Faktúra 133/2024 Potraviny 186,29 s DPH 13/2023 22.04.2024 ATC-JR, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 29.04.2024 24.05.2024
Faktúra 134/2024 Potraviny 213,83 s DPH 12/2022 22.04.2024 EUROVOPA s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 29.04.2024 24.05.2024
Faktúra 132/2024 Potraviny 1 039,16 s DPH 20/2023 22.04.2024 AG FOODS SK s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 25.04.2024 24.05.2024
Faktúra 135/2024 Potraviny 913,23 s DPH 8/2022 22.04.2024 BARTOSEK s.r.o., Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 25.04.2024 24.05.2024
Faktúra 131/2024 Potraviny 232,54 s DPH 13/2023 22.04.2024 ATC-JR, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 25.04.2024 24.05.2024
Faktúra 107/2024 Potraviny 363,53 s DPH 10/2021 27.03.2024 QUALITED s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 03.04.2024 24.05.2024
Faktúra 83/2024 Voda 131,24 s DPH 3772014 11.03.2024 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 19.03.2024 16.05.2024
Faktúra 94/2024 vema - mesačná údržba 47,70 s DPH 4/2019 21.03.2024 Bc. ANTON FROHN Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 26.03.2024 16.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5910