Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 210228 Potraviny 119,45 s DPH 167/2021 mar.21 03.06.2021 štefan Vacula Slovex, Rovensko 37, 905 01 Senica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Zmluva 1785/2013/80 Prevod majetku do vlastníctva školy 0,00 s DPH 1785/2013/80 30.09.2013 Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 30.09.2013
Zmluva 0139/2011 Správa hnuteľného majetku štátu v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika 0,00 s DPH 0139/2011 23.09.2011 Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 23.09.2011
Faktúra 20200062 Potraviny 28,89 s DPH 32/2020 30.01.2020 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20180524 Potraviny 17,93 s DPH 229/2018 18.06.2018 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20210260 Potraviny 12,08 s DPH 77/2021 28/2017 06.04.2021 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20190961 Potraviny 29,52 s DPH 339/2019 15.10.2019 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20201021 Potraviny 16,81 s DPH 328/2020 28/2017 13.11.2020 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20190273 Potraviny 22,81 s DPH 126/2019 01.04.2019 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20190164 Potraviny 20,83 s DPH 62/2019 22.02.2019 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20170700 Potraviny 20,75 s DPH 313/2017 26.10.2017 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20190493 Potraviny 32,62 s DPH 185/2019 30.05.2019 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20200505 Potraviny 14,12 s DPH 149/2020 03.06.2020 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20210404 Potraviny 31,23 s DPH 135/2021 28/2017 17.05.2021 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20191137 Potraviny 30,87 s DPH 424/2019 02.12.2019 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20180255 Potraviny 21,31 s DPH 103/2018 26.03.2018 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20170327 Potraviny 15,19 s DPH 189/2017 05.06.2017 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20210189 Potraviny 14,76 s DPH 63/2021 28/2017 12.03.2021 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20200859 Potraviny 29,52 s DPH 275/2020 28/2017 01.10.2020 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20181076 Potraviny 22,70 s DPH 364/2018 26.11.2018 Štefanec Radoslav, Tuchyňa 17 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5825