Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 9/2020 Poskytnutie finančného daru 2 000.00 s DPH sep.20 23.12.2020 YURA, Púchovská cesta 413, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 23.12.2020
Zmluva 9/2019 (Bez popisu) 49,80 s DPH sep.19 13.06.2019 Cucík Andrej, Háj 355/57, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 13.06.2019
Zmluva 9/2018 Program Školské ovocie na školský rok 2018/2019 0,00 s DPH sep.18 30.05.2018 Zdravo a Chutne, 925 54 Šalgočka 61 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 30.05.2018
Zmluva 9/2017 Poskytnutie finančnej podpory k programu Školské ovocie 0,00 s DPH sep.17 19.06.2017 Zdravo a Chutne, 925 54 Šalgočka 61 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 19.06.2017
Zmluva 9/2016 Prenájom telocvične 0,00 s DPH sep.16 29.09.2016 Barka Radoslav - TJ Hradčan Lednica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 29.09.2016
Zmluva 9/2015 Prenájom telocvične a ihriska 0,00 s DPH sep.15 04.09.2015 Jozef Krajčovič, Pribinova 1639/20, 020 01 Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 04.09.2015
Zmluva 9/2014 Prenájom telocvične 0,00 s DPH sep.14 30.09.2014 Ing. Michal Lacko, Komenského 1643/15, 020 01 Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 30.09.2014
Zmluva 9/2013 Prenájom nebytových priestorov 0,00 s DPH sep.13 25.06.2013 Základná umelecká škola, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 25.06.2013
Zmluva 9/2012 Prenájom telocvične 0,00 s DPH sep.12 22.10.2012 Ján Papuča Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 22.10.2012
Zmluva 10/2019 Zmluva o nájme 0,00 s DPH okt.19 27.06.2019 Petr Jiří, Majerská 178/11, Lednické Rovner Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 27.06.2019
Zmluva 10/2018 Program Školské ovocie na školský rok 2018/2019 - finančná pomoc 0,00 s DPH okt.18 30.05.2018 Zdravo a Chutne, 925 54 Šalgočka 61 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 30.05.2018
Zmluva 10/2017 Zabezpečenie reklamy obchodného mena zadávateľa 0,00 s DPH okt.17 19.06.2017 Zdravo a Chutne, 925 54 Šalgočka 61 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 19.06.2017
Zmluva 10/2016 Prenájom telocvične a ihriska 0,00 s DPH okt.16 04.10.2016 Peter Jurga, 020 61 Dolná Breznica 281 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 04.10.2016
Zmluva 10/2015 Prenájom telocvične 0,00 s DPH okt.15 04.09.2015 Barka Radoslav - TJ Hradčan Lednica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 04.09.2015
Zmluva 10/2014 Prenájom ihriska 0,00 s DPH okt.14 01.10.2014 Miroslav Podolan, Súhradka 248/25, 020 61 Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 01.10.2014
Zmluva 10/2013 Prenájom telocvične a ihriska 0,00 s DPH okt.13 13.09.2013 Zachar Marián, Staré dvory 73/5, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 13.09.2013
Zmluva 10/2012 Prenájom telocvične 0,00 s DPH okt.12 19.04.2012 Rastislav Barka Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 19.04.2012
Faktúra 103/2014 Práce na ek. systéme 53,11 s DPH 129/2014 o ek. systéme 26.05.2014 Tibor Roháč Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 154/2014 Práce na ek. systéme 53,11 s DPH 189/2014 o ek. systéme 28.08.2014 Tibor Roháč Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 171/2014 Práce na ek. systéme 53,11 s DPH 218/2014 o ek. systéme 29.09.2014 Tibor Roháč Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5910