Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 182021 Oprava kanalizácie 120,00 s DPH sep.21 27.01.2021 Korbel Lukáš, Rovňanská 176/8, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 8180364289 Plyn ŠJ 190,00 s DPH sep.20 9100090551 10.01.2020 SPP Bratislava Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 511034634 Poistenie majetku 130,44 s DPH sep.18 511034634 10.01.2018 Allianz Košice Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7263755442 Plyn 3 432,00 s DPH sep.17 9104096543 12.01.2017 SPP Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 17010 Oprava prasknutého potrubia v kotolni 60,00 s DPH sep.17 11.01.2017 TB SERVIS, Uhrovecká 309, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2015107 Čistiace prostriedky 67,66 s DPH sep.16 18/2014 21.12.2015 Erman, Moravská 1880/44, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 114247312 Potraviny 95,76 s DPH sep.15 12.01.2015 Bidvest, Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2014007 Produkt KERBER 123,00 s DPH sep.14 2012/01/31/PT/001 10.01.2014 SOMI Consulting, Lazovná 69, Banská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 7300056222 Telefón 19,16 s DPH sep.13 08.01.2013 Slovak Telekom Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 511034634 Poistenie majetku školy 125,68 s DPH sep.12 10.01.2012 Allianz Košice Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 201100721 Doména 256,32 s DPH sep.11 11.01.2011 WEBY GROUP Zvolen PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 01.01.2021 Revízia športového náradia 170,00 s DPH okt.21 30.01.2021 Gereg Ľudovít - Servis, I. Krasku 488, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 19008 Oprava plynového zariadenie v ŠJ 48,00 s DPH okt.19 17.01.2019 TB SERVIS, Uhrovecká 309, Lednické Rovne Základná škola PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20170627 Odvoz kuchynského odpadu 32,00 s DPH okt.18 máj.14 01.01.2018 Silver Mine, Kvašov 43 Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 2015108 Čistiace prostriedky 157,89 s DPH okt.16 18/2014 23.12.2015 Erman, Moravská 1880/44, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 234500338 Potraviny 106,97 s DPH okt.15 14.01.2015 INMEDIA, Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 201401019 Doména 256,32 s DPH okt.14 122196000 09.01.2014 WEBY GROUP Zvolen Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 511034634 Poistenie majetku 125,68 s DPH okt.13 10.01.2013 Allianz Košice Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 9371050017 Poistenie školy 339,79 s DPH okt.12 13.01.2012 Allianz Košice Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
Faktúra 20110042 Kopírovacie služby 90,00 s DPH okt.11 14.01.2011 FOLLOW ME Dubnica nad Váhom PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka  04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5686