Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_640 Poskytnutie finančnej podpory z prostriedkov ESF 0,00 s DPH 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_640 28.08.2020 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 29.08.2020
Zmluva ZD12/20191017037002 Zabezpečovanie BOZP 888,00 s DPH ZD12/20191017037002 21.10.2019 MG PZS, Okružná 788/14, 058 01 Poprad Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 21.10.2019
Zmluva 2012/01/31/PT/001 Inštalácia a prevádzka produktu KERBER s modulmi Mail 3 000.00 s DPH 2012/01/31/PT/001 14.02.2012 SOMI Consulting, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 14.02.2012
Objednávka 20OZ060100000651 Vitrína 146,58 s DPH 11.06.2020 Jansen-Display, Přestanov 5 Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Zmluva 20210715037001 Služby civilnej ochrany obyvateľstva 390,00 s DPH 20210715037001 15.07.2021 MG DOKUMENT, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 15.07.2021
Zmluva KZPF/20140401 Zabezpečovanie jedálnych kupónov 0,00 s DPH KZPF/20140401 19.12.2014 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 19.12.2014
Objednávka 412600-483782 Fotokronika 59,28 s DPH 11.05.2021 CEWE, Galvaniho 7/B, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 412570-099514 Fotokniha 96,08 s DPH 22.06.2018 Fotolab Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 15003310/2015 Učebné pomôcky 12,32 s DPH 14.09.2015 AITEC, Slovinská 12, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Zmluva Z201918977_Z (Bez popisu) 39 996.00 s DPH Z201918977_Z 18.06.2019 Williman, SNP, 1426/5, 017 01 Považská Bystrica Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 18.06.2019
Zmluva Z201515297_Z Oprava okien - montáž plastových okien 9 348.50 s DPH Z201515297_Z 09.07.2015 Obnova, Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 09.07.2015
Zmluva Z201515280_Z Dvere interiérové 250,00 s DPH Z201515280_Z 07.07.2015 Unistav, Sv. Cyrila a Metoda 830, Teplička nad Váhom Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 07.07.2015
Zmluva Z201512342_Z Oprava okien - montáž plastových okien 8 370.00 s DPH Z201512342_Z 26.06.2015 KC MULTIPLAST, Pri Rajčianke 24, Žilina Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 26.06.2015
Zmluva 4101456736/2 Dodávka plynu 0,00 s DPH 4101456736/2 23.01.2014 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 23.01.2014
Zmluva 4100033641/2 Dodávka plynu 0,00 s DPH 4100033641/2 23.01.2014 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 23.01.2014
Zmluva 1785/2013/80 Prevod majetku do vlastníctva školy 0,00 s DPH 1785/2013/80 30.09.2013 Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 30.09.2013
Zmluva Z20173353_Z Dodávka a montáž plastových okien 3 934.00 s DPH Z20173353_Z 31.01.2017 Jai group, Pilhov 229, 065 22 Mníšek nad Popradom Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 31.01.2017
Zmluva Z20172035-Z Oprava okien - montáž plastových okien 1 489.80 s DPH Z20172035-Z 23.01.2017 Obnova, Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 23.01.2017
Zmluva Z201644433Z Oprava okien - montáž plastových okien 1 597.39 s DPH Z201644433Z 06.12.2016 EKOPROFIL, A.Bernoláka, Žilina Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 06.12.2016
Zmluva Z201616425Z Učebné pomôcky 519,13 s DPH Z201616425Z 04.07.2016 ITKS, Zelená 29, Nitra Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka ZŠ 04.07.2016
zobrazené záznamy: 1-20/5825