Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 365/2022 Listy bianco 127,56 s DPH 02.11.2022 ŠEVT a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 03.11.2022 01.12.2022
Faktúra 363/2022 Revízia komína 46,20 s DPH 25.10.2022 Miroslav Zuzík-murárske, klampiarske a kominárske práce Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 02.11.2022 01.12.2022
Faktúra 364/2022 Balíček Zborovňa komplet 298,08 s DPH VK/09/02/048 02.11.2022 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 02.11.2022 01.12.2022
Faktúra 358/2022 Potraviny 899,88 s DPH 8/2022 25.10.2022 BARTOSEK s.r.o., Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 27.10.2022 22.11.2022
Faktúra 362/2022 Zdravotný dohľad 888,00 s DPH ZD12/20191017037002 24.10.2022 MG PZS, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 27.10.2022 24.11.2022
Faktúra 342/2022 Voda 151,44 s DPH 3772014 13.10.2022 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 27.10.2022 24.11.2022
Faktúra 352/2022 Zmäkčovač vody - ŠJ 124,80 s DPH 19.10.2022 GASTROLUX, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 27.10.2022 24.11.2022
Faktúra 351/2022 WiFi router 30,00 s DPH 17.10.2022 Global Network Systems, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 27.10.2022 24.11.2022
Faktúra 356/2022 Potraviny 116,84 s DPH 6/2022 25.10.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 27.10.2022 23.11.2022
Faktúra 355/2022 Potraviny 127,98 s DPH 10/2021 25.10.2022 QUALITED s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 27.10.2022 22.11.2022
Faktúra 350/2022 Potraviny 153,94 s DPH 12/2017 14.10.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 27.10.2022 22.11.2022
Faktúra 344/2022 vema - mesačná údržba 47,70 s DPH 4/2019 13.10.2022 Bc. ANTON FROHN Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 24.10.2022 24.11.2022
Faktúra 348/2022 Potraviny 156,42 s DPH 13/2022 14.10.2022 PPM LOGISTIC s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 24.10.2022 23.11.2022
Faktúra 346/2022 Potraviny 238,56 s DPH 6/2022 14.10.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 20.10.2022 23.11.2022
Faktúra 347/2022 Potraviny 80,71 s DPH 6/2022 14.10.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 20.10.2022 23.11.2022
Faktúra 319/2022 Potraviny 259,95 s DPH 12/2017 03.10.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 20.10.2022 23.11.2022
Faktúra 339/2022 Testovacie hárky 70,00 s DPH 10.10.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 20.10.2022 23.11.2022
Faktúra 322/2022 PLYN 1 866,00 s DPH 9104096543 04.10.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 20.10.2022 23.11.2022
Faktúra 343/2022 Telekomunikačné služby 3,12 s DPH 3/2017 13.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 20.10.2022 23.11.2022
Faktúra 340/2022 Odvoz kuch.odpadu 44,00 s DPH 5/2014 10.10.2022 Silver Mine s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 20.10.2022 23.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5174