Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 227/2022 Učebnice 970,34 s DPH 21/2022 23.06.2022 MEGABOOKS SK, spol. s r. o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 30.06.2022
Faktúra 226/2022 Potraviny 222,12 s DPH 22/2019 27.06.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 30.06.2022
Faktúra 225/2022 Potraviny 588,61 s DPH 1/2020 27.06.2022 BARTOSEK s.r.o., Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 30.06.2022
Faktúra 222/2022 Učebnice 161,20 s DPH 16.06.2022 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 30.06.2022
Faktúra 215/2022 Voda 138,06 s DPH 3772014 13.06.2022 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 27.06.2022
Faktúra 223/2022 Potraviny 76,91 s DPH 19/2019 21.06.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 27.06.2022
Faktúra 220/2022 vema - mesačná údržba 47,70 s DPH 4/2019 15.06.2022 Bc. ANTON FROHN Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 24.06.2022
Faktúra 200/2022 registračný poplatok - Zelená škola 130,30 s DPH 03.06.2022 CEEV Živica Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 24.06.2022
Faktúra 224/2022 Potraviny 126,75 s DPH 22/2019 21.06.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 24.06.2022
Faktúra 214/2022 Telekomunikačné služby 79,12 s DPH 1014375704 13.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 22.06.2022
Faktúra 213/2022 Odvoz kuch.odpadu 44,00 s DPH 5/2014 13.06.2022 Silver Mine s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 22.06.2022
Faktúra 204/2022 Potraviny 69,44 s DPH 1/2018 10.06.2022 QUALITED s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 22.06.2022
Faktúra 217/2022 Potraviny 115,08 s DPH 1/2019 15.06.2022 EUROVOPA s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 22.06.2022
Faktúra 216/2022 Elektrina 831,47 s DPH 9747187 13.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 22.06.2022
Faktúra 221/2022 Telekomunikačné služby 3,51 s DPH 3/2017 15.06.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 22.06.2022
Faktúra 218/2022 Potraviny 365,43 s DPH 22/2019 15.06.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 22.06.2022
Faktúra 205/2022 Potraviny 176,60 s DPH 22/2019 15.06.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 17.06.2022
Faktúra 203/2022 Telekomunikačné služby 50,93 s DPH 1014375703 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 17.06.2022
Faktúra 201/2022 aSc Agenda - ročný poplatok 549,00 s DPH 06.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 17.06.2022
Faktúra 184/2022 Učebnice 650,00 s DPH 158294 26.05.2022 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 17.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5035