Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2024 Zborovňa kopmlet - rok 2024 339,26 s DPH VK/09/02/048 09.01.2024 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 18.01.2024 15.02.2024
Faktúra 497/2023 Odvoz kuch.odpadu 55,00 s DPH 18/2023 09.01.2024 Silver Mine PLUS s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 18.01.2024 15.02.2024
Faktúra 500/2023 Elektrina 3 114,20 s DPH 9747187 29.12.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 18.01.2024 15.02.2024
Faktúra 494/2023 Telekomunikačné služby 29,00 s DPH 1014375703 29.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 18.01.2024 15.02.2024
Faktúra 501/2023 Telekomunikačné služby 4,16 s DPH 3/2017 29.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 18.01.2024 15.02.2024
Faktúra 493/2023 Voda 146,84 s DPH 3772014 08.01.2024 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 18.01.2024 15.02.2024
Faktúra 2/2024 KIKI internet 54,06 s DPH 530190-1 08.01.2024 Global Network Systems, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 18.01.2024 15.02.2024
Faktúra 3/2024 Ochrana osob.údajov 84,00 s DPH FZOW19012 09.01.2024 wanet s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 18.01.2024 15.02.2024
Faktúra 4/2024 Kurz prvej pomoci 700,00 s DPH 1/2024 10.01.2024 Emergency Support, o.z. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 18.01.2024 15.02.2024
Faktúra 5/2024 switch + predplatné doprava na rok 33,89 s DPH 17.01.2024 Alza.sk s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 15.01.2024 15.02.2024
Faktúra 45/2024 školenie 180,00 s DPH 24.01.2024 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzením Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 10.01.2024 15.02.2024
Faktúra 32/2024 Plyn - ŠJ 161,00 s DPH 12/2023 02.01.2024 Energie2, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 04.01.2024 15.02.2024
Faktúra 31/2024 PLYN 2 995,00 s DPH 12/2023 02.01.2024 Energie2, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 04.01.2024 15.02.2024
Faktúra 464/2023 Poistenie majetku - 1.Q 357,92 s DPH 9371050017 14.12.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 28.12.2023 13.02.2024
Faktúra 462/2023 Hygienické potreby 1 176,17 s DPH 45/2023 14.12.2023 DAMITO s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 28.12.2023 12.02.2024
Faktúra 479/2023 Kancelárske potreby 974,52 s DPH 50/2023 20.12.2023 AME s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 28.12.2023 12.02.2024
Faktúra 492/2023 Polepy - učebná pomôcka 630,00 s DPH 53/2023 22.12.2023 LJ Production s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 28.12.2023 13.02.2024
Faktúra 472/2023 Športová tabuľa Junior Plus 708,00 s DPH 47/2023 19.12.2023 SONTEK s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 28.12.2023 13.02.2024
Faktúra 485/2023 Tonery 48,00 s DPH 49/2023 20.12.2023 Prodata plus, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 27.12.2023 13.02.2024
Faktúra 486/2023 Tonery 781,44 s DPH 49/2023 20.12.2023 Prodata plus, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 27.12.2023 13.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5787