Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2024 Zborovňa kopmlet - rok 2024 339,26 s DPH VK/09/02/048 09.01.2024 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 18.01.2024 15.02.2024
Faktúra 182/2022 Vstupenky - kultúrna aktivita 756,00 s DPH 18/2022 24.05.2022 Divadlo Nová scéna Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 24.05.2022 22.06.2022
Faktúra 174/2022 Elektrina 870,19 s DPH 9747187 13.05.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 19.05.2022 21.06.2022
Faktúra 150/2022 Prednášky pre žiakov 250,60 s DPH 03.05.2022 MP Education, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 16.05.2022 21.06.2022
Faktúra 169/2022 Voda 97,02 s DPH 3772014 11.05.2022 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 25.05.2022 22.06.2022
Faktúra 181/2022 Učebnice 1 410,40 s DPH 17/2022 20.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 25.05.2022 22.06.2022
Faktúra 170/2022 Toner 84,80 s DPH 16/2022 18.05.2022 Prodata plus, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 25.05.2022 22.06.2022
Faktúra 175/2022 vema - mesačná údržba 47,70 s DPH 4/2019 19.05.2022 Bc. ANTON FROHN Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 25.05.2022 22.06.2022
Faktúra 161/2022 Škola v prírode - záloha 3 418,00 s DPH 6/2022 09.05.2022 RHL spol. s r. o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 11.05.2022 22.06.2022
Faktúra 171/2022 Učebnice 3 351,35 s DPH 16.05.2022 AITEC, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 19.05.2022 21.06.2022
Faktúra 195/2022 Cewe fotokniha 59,28 s DPH 02.06.2022 CEWE a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 03.06.2022 29.06.2022
Faktúra 185/2022 Učebnice 383,50 s DPH 19/2022 26.05.2022 preskoly.sk s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 06.06.2022 29.06.2022
Faktúra 198/2022 Servisná prehliadka - konvektomat 51,60 s DPH 02.06.2022 GASTROLUX, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 08.06.2022 29.06.2022
Faktúra 210/2022 Potraviny 1 739,04 s DPH 2/2020 10.06.2022 Obim s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 13.06.2022 14.07.2022
Faktúra 208/2022 Potraviny 161,35 s DPH 19/2019 10.06.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 17.06.2022 14.07.2022
Faktúra 219/2022 Potraviny 280,43 s DPH 22/2019 15.06.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 17.06.2022 14.07.2022
Faktúra 173/2022 Zelená škola 410,40 s DPH 13.05.2022 Miroslava Angyalová Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 19.05.2022 21.06.2022
Faktúra 172/2022 Telekomunikačné služby 3,12 s DPH 3/2017 13.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 19.05.2022 21.06.2022
Faktúra 191/2022 Potraviny 126,12 s DPH 22/2019 01.06.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 08.06.2022 14.07.2022
Faktúra 167/2022 Bezdrôtový set + 4 mikrofóny 252,39 s DPH 15/2022 10.05.2022 MUZIKER, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 13.05.2022 20.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5787