Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 62/2015 Oprava odkvapového systéme na telocvični 1 430,00 s DPH 10.12.2015 Losstav, Púchovská 19/18, Streženice Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 42/2015 Toner 0,00 s DPH 27.10.2015 Prodata Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 48/2015 Kuchynský riad 0,00 s DPH 09.11.2015 JTF partnership, Majerská 178, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 47/2015 Materiál na opravu školského ihriska 0,00 s DPH 09.11.2015 Geregová Jarka, Ivana Krasku 488/12, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 46/2015 Revízia bleskozvodov 0,00 s DPH 09.11.2015 Prenosil, Jilemnického 11, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 522/2015 Čistiace prostriedky 0,00 s DPH 09.11.2015 Erman, Moravská 1880/44, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 45/2015 Školské potreby 0,00 s DPH 09.11.2015 Papiernictvo MONA, Ul. 1. mája 870, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka Z201532604 Plynový varný kotol 0,00 s DPH 28.10.2015 ALVEX, Štefánikova 35, Ivanka pri Dunaji Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 43/2015 Učebné pomôcky 0,00 s DPH 29.10.2015 Kostka Rastislav, Moyzesova 1744, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 41/2015 Učebné pomôcky 55,00 s DPH 27.10.2015 Munus, Súhradka 191, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 1975 Toaletný papier 20,70 s DPH 24.11.2015 MARK bal, Skladová 2, Trnava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 80506 Učebnice 298,64 s DPH 27.10.2015 AD REM, Mánesovo nám. 6, Bratislava Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 40/2015 Oprava športového náradia 0,00 s DPH 14.10.2015 Katka-Šport, Ul. Ivana Krasku 488/12, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 39/2015 Kontrola a čistenie komínov 0,00 s DPH 14.10.2015 KOMING, Ing. Viera Janíková, Sládkovičova 983/11, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 38/2015 Toner 0,00 s DPH 14.10.2015 PC data, Stachulák, A.Halašu 841/83, Dolný Kubín Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 3014 Učebné pomôcky 40,22 s DPH 14.10.2015 FISHER Slovakia, Mäsiarska 13, Levoča Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 37/2015 Sieťky na plastové okná do ŠJ 198,48 s DPH 14.10.2015 Obnovstav, Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 469/2015 Čistiace prostriedky 0,00 s DPH 12.10.2015 Erman, Moravská 1880/44, Púchov Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 2989 Učebné pomôcky 166,08 s DPH 09.10.2015 FISHER Slovakia, Mäsiarska 13, Levoča Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka OB15058898 Didaktická technika 448,70 s DPH 23.11.2015 Datacomp s. r. o. Moldavská cesta 49 040 11 Košice Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná riaditeľka školy 04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5787