Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Motto školy

Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.

R. W. Emerson

Naše vyučovanie

  Vitajte na stránkach našej školy

  Zo života školy

  • Dňa 22.03. 2023 si žiaci z 3.C triedy pripomenuli Svetový deň vody. Okrem tematicky zameraných pracovných listov a diskusii o vode si spoločnými silami vyrobili plagát, ktorý zložili zo svojich kvapiek vody. Do každej malej kvapky napísali, prečo je podľa nich voda dôležitá a na záver spoločne poskladali veľkú kvapku. Žiaci boli spokojní, že sa do výroby zapojil úplne každý a spoločnými silami si pri práci pomáhali.

  • Dnes 22.03.2023 si žiaci 1.C triedy pripomenuli Svetový deň vody. Porozprávali o svojich vyhotovených projektoch, ale i o tom, aká je voda vzácna, kde všade sa nachádza a prečo je potrebné, aby sa ňou neplytvalo.

  • Na krúžku Z každého rožka troška žiaci v prvý jarný deň tvorili farebných motýľov zaujímavou technikou.

  • Vážení rodičia,

   ak máte vo Vašej rodine budúceho prváka, alebo prváčku pre šk. rok 2023/24, dávame Vám do pozornosti prihlásenie svojho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy formou elektronickej prihlášky. Je to veľmi jednoduché. Pod týmto textom nájdete odkaz, na ktorý ak kliknete, priamo Vás presmeruje na vyplnenie el. prihlášky pre svoje dieťa. Škola tak Vaše dieťa zaregistruje v svojom systéme. Vyplnením prihlášky vopred nám výrazne uľahčíte administratívne zaťaženie počas zápisu detí. V šk. roku 2023/24 plánujeme otvoriť tri triedy 1. ročníka. Zápis bude prebiehať 24.-25. apríla 2023 v priestoroch základnej školy.

  • Bližšie informácie ku Dňu otvorených dverí v našej základnej škole najdete v priloženom súbore.

  • Dňa 14.03.2023 žiaci 1. ročníka školy navštívili knižnicu v našej obci. Podľa vlastného výberu si pozreli a prečítali knižky spolu s ich pani učiteľkami. Sprevádzala nás pani knihovníčka, ktorá žiakov oboznámila s činnosťou knižnice. Žiakov pozvala, aby navštívili knižnicu aj so svojimi rodičmi počas otváracích hodín, a to v pondelok a v stredu, od 15:00 do 17:00 hodiny.

  • Vážení rodičia,

   aj v tomto kalendárnom roku môžete darovať 2% dane z príjmov fyzických osôb pre našu školu. Môžete tak urobiť prostredníctvom poukázania 2% pre rodičovské združenie pri našej základnej škole.

   Stačí ak vyplníte tlačivo, ktoré je zverejnené na našej webovej stránke v hlavnom menu, v ľavej časti 2% dane, prípadne kliknite na odkaz pod touto správou. Vypísané tlačivo treba odovzdať do 30.04.2023 na Daňový úrad, prípadne ho môžete priniesť na sekretariát školy, poslať po deťoch triednemu učiteľovi. K uvedenému tlačivu je potrebné priložiť i potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ. Budeme radi, ak prispejete týmto spôsobom na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu Vašich detí.

  Kontakty

  • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
   Ul. Schreiberova 372
   020 61 Lednické Rovne
  • +421 424 693 547 sekretariát
   +421 911 504 411 riaditeľka školy
   +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
   +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
   +421 910 304 455 ekonómka

  Odkazy

  Fotogaléria