Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Motto školy

Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.

R. W. Emerson

Naše vyučovanie

  Vitajte na stránkach našej školy

  Zo života školy

  • V rámci Environmentálnej výchovy sa v tomto školskom roku zapojili triedy 4.A a 4.B do projektu Zatoč s odpadom, https://www.ewobox.sk. V septembri žiaci plnili prvú výzvu . Našli spolu favoritku na umývanie riadu. A čo to je? Štvrtáci si posvietili na hubky, ktorými umývame riad. Z čoho sú vyrobené, koľko nám slúžia a kde končia? Na trhu dnes nájdeme rôzne viac alebo menej environmentálne vhodné náhrady. Možno to bude LUFA - vieme si ju dopestovať sami, je veľmi hygienická, dlho vydrží a nakoniec ju pridáme do kompostu, z ktorého dopestujeme novú. Predídeme tak odpadu z cca 20 klasických hubiek ročne.

  • Náš indiánsky deň s písmenkom "i".

  • V dňoch od 26.-30.09.2022 absolvovali žiaci 3. ročníka plavecký výcvik na Mestskej krytej plavárni v Púchove. Plavecký kurz prebiehal pod vedením kvalifikovaných tréneriek. Na začiatku sa tretiaci zoznámili s vodným prostredím formou zábavy s vodnými pomôckami a následne boli rozdelení podľa výkonov do skupín. Hravou formou skúšali rôzne spôsoby dýchania. Učili sa rôzne plavecké štýly. Počas zábavných aktivity vo vode si žiaci oddýchli, príjemne sa odreagovali, zabavili. Na záver výcviku žiaci predviedli, čo všetko sa naučili. Každému sa podarilo splniť cieľ – odbúrať strach z vody a zaplávať jedným plaveckým štýlom, čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Domov si tak hrdo všetci účastníci odniesli "mokré" vysvedčenie.

  • Svetový deň mlieka na školách, pripadajúci na poslednú stredu v septembri, ktorý zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo si pripomenuli i žiaci 2.A triedy. Cieľom je podnietiť deti k väčšej spotrebe mliečnych výrobkov, popri mlieku i jogurtov a syrov, čo im napomôže osvojiť si lepšie stravovacie návyky. Žiaci 2.A triedy si vytvorili nástenku, vypracovali pracovné listy a osviežili sa i chutným mliečkom.

  • Školská akcia " Do školy na bycikli" sa v našej základnej škole uskutoční v týždni od 03.-07.10.2022. V prípade nepriaznivého počasia sa posunie o týždeň neskôr ( 10.-14.10.2022).

  • 26. september 2022 sa opäť niesol v našej škole v znamení Európskeho dňa jazykov, počas ktorého si žiaci mohli otestovať svoje vedomosti z cudzích jazykov formou online kvízov, rovnako si vedomosti doplniť o zaujímavé poznatky, či zahrať si rozličné spoločenské hry.

  • V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci školy dňa 07.09.2022 teoretickú časť a nasledujúci deň 08.09.2022 i praktickú časť v prírode. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažili.

  • Dňa 08.09.2022 si žiaci z 3.C triedy pripravili aktivity, ktoré boli zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Najskôr sa porozprávali o peniazoch, na čo slúžia, aké rôzne platidlá poznajú. Ukázali si, ako vyzerajú euromince a eurobankovky a pokúsili sa vyrobiť si svoje vlastné peniaze z papiera. Nasledovala hra na obchod, v ktorom si najskôr spoločne vymysleli ceny jednotlivým veciam a potom išli „nakupovať.“ Pri tejto hre sa učili, ako majú používať peniaze, aby boli pripravení, keď budú chodievať sami na nákup.

  • Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8:00 hodine na nádvorí školy.

   Pri nástupe žiakov do školy je rodič povinný odovzdať škole Vyhlásenie o bezpríznakovosti . Vyhlásenie rodič vyplní elektronicky cez Edupage alebo ho odovzdá žiak pri nástupe do školy v papierovej podobe triednemu učiteľovi.

   Vyučovanie dňa 5.9. - 6.9.2022 bude v skrátenom režime, bližšie informácie Vám včas podá triedny učiteľ.

   Predpokladaný záver prvého školského dňa je o 9.30 hod., potom podľa prihlásenej stravy majú žiaci obed, ktorý sa bude vydávať v čase od 10.00 – 12.30 hod., následne žiaci môžu zostať v ŠKD (podľa prihlásenia). Prevádzka ŠKD je do 16.00 hod.

  Kontakty

  • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
   Ul. Schreiberova 372
   020 61 Lednické Rovne
  • +421 424 693 547 sekretariát
   +421 911 504 411 riaditeľka školy
   +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
   +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
   +421 910 304 455 ekonómka

  Odkazy

  Fotogaléria