Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Motto školy

Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.

R. W. Emerson

Naše vyučovanie

  Vitajte na stránkach našej školy

  Zo života školy

  • Mladšie žiačky a žiaci školy sa dňa 19.05.2022 zúčastnili okresného kola športovej súťaže v atletickom štvorboji, kde si zmerali svoje sily v štyroch atletických disciplínach - behu na 60 m, skoku do diaľky, žiaci v behu na 1 000 m, žiačky v behu na 600 m.

  • V rámci vyučovania predmetov geografia a biológia sa dňa 18.05.2022 zúčastnili žiaci 8. ročníka školy exkurzie do Banskej Štiavnice. Navštívili Banku Lásky, jediný trezor lásky na svete vytvorený z veršov básne A. Sládkoviča - Marína, v mineralogickom múzeu si pozreli expozíciu viac ako 400 rôznych druhov minerálov nielen zo Slovenska, ale i z celého sveta. Banské múzeum v prírode bolo tiež veľmi zaujímavé. V baníckom plášti, v prilbe a s lampášom preskúmali žiaci areál šachty Ondrej a štôlne Bartolomej.

  • Žiaci 2. stupňa školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom "Matúšov štetec". Našu školu reprezentovali v súťaži práce týchto žiakov: Sofia Šimonffy 6.B, Sofia Motolová 7.A, Karolína Balážová 8.A, Veronika Pilná 9.B. Všetkých 374 výtvarných prác žiakov z celého Slovenska bolo nádherných a budú preto vystavené v priestoroch Trenčianskeho hradu, kde si ich môže pozrieť aj široká verejnosť.

  • Po dvoch rokoch pauzy sa dňa 10.05.2022 uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska v ZUŠ Púchov. Našim “slávikom” sa opäť darilo, pretože v 1. kategórii sa na 2. mieste umiestnila Mia Chupáčová 1.B a v 2. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Ella Mičková 4.B. Gratulujeme!

  • Srdečne Vás všetkých pozývame na oslavu Dňa matiek.

  • Aj tento školský rok sme sa zapojili do okresného kola biologickej olympiády. V kategórii C nás reprezentovala Ivana Revúca 9.A a Ema Chupáčová 8.A.Obe žiačky boli úspešnými riešiteľkami olympiády, Ivana sa umiestnila v súťaži na 5. mieste, Ema na 6. mieste.

   V kategórii D boli našimi zástupcami Alžbeta Lokajová 7.B a Tadeáš Mičko 7.B. Obaja boli tiež úspešnými riešiteľmi olympiády a v súťaži obsadili 6. a 10. miesto. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

  • Ani v školskom klube detí sme nezabudli na naše mamičky. Pripravili sme pre maminky malé darčeky ku Dňu Matiek. Deti používali pri ich zhotovovaní rôznu techniku a pracovali dôsledne.

  • Žiaci na krúžku Šikovníček vyrobili pre svoje mamičky papierové kytice a magnetky, na ktoré každý nakreslil svoju mamu. Dúfajú, že tieto vlastnoručne vyrobené darčeky ku Dňu matiek potešia ich maminy.

  • Žiaci z 2.C triedy pripravili na hodinách výtvarnej výchovy darčeky pre svoje mamičky. Každej mame nakreslili portrét s jej dobrými vlastnosťami. Okrem toho vyrobili fotorámik s vlastnou fotkou, na ktorej držia pre mamu ružičku.

  • Okresné kolo športovej súťaže v minifutbale žiakov sa konalo dňa 03.05.2022. Družstvo najmladších žiakov našej školy obsadilo v súťaži 5. miesto.

  Kontakty

  • Základná škola Eduarda Schreibera
   Ul. Schreiberova 372
   020 61 Lednické Rovne
  • +421 424 693 547 sekretariát
   +421 911 504 411 riaditeľka školy
   +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
   +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
   +421 910 304 455 ekonómka

  Odkazy

  Fotogaléria