Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Motto školy

Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.

R. W. Emerson

Naše vyučovanie

  Vitajte na stránkach našej školy

  Zo života školy

  • V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci školy dňa 07.09.2022 teoretickú časť a nasledujúci deň 08.09.2022 i praktickú časť v prírode. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažili.

  • Dňa 08.09.2022 si žiaci z 3.C triedy pripravili aktivity, ktoré boli zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Najskôr sa porozprávali o peniazoch, na čo slúžia, aké rôzne platidlá poznajú. Ukázali si, ako vyzerajú euromince a eurobankovky a pokúsili sa vyrobiť si svoje vlastné peniaze z papiera. Nasledovala hra na obchod, v ktorom si najskôr spoločne vymysleli ceny jednotlivým veciam a potom išli „nakupovať.“ Pri tejto hre sa učili, ako majú používať peniaze, aby boli pripravení, keď budú chodievať sami na nákup.

  • Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8:00 hodine na nádvorí školy.

   Pri nástupe žiakov do školy je rodič povinný odovzdať škole Vyhlásenie o bezpríznakovosti . Vyhlásenie rodič vyplní elektronicky cez Edupage alebo ho odovzdá žiak pri nástupe do školy v papierovej podobe triednemu učiteľovi.

   Vyučovanie dňa 5.9. - 6.9.2022 bude v skrátenom režime, bližšie informácie Vám včas podá triedny učiteľ.

   Predpokladaný záver prvého školského dňa je o 9.30 hod., potom podľa prihlásenej stravy majú žiaci obed, ktorý sa bude vydávať v čase od 10.00 – 12.30 hod., následne žiaci môžu zostať v ŠKD (podľa prihlásenia). Prevádzka ŠKD je do 16.00 hod.

  • LETNÉ PRÁZDNINY:

   01. 07 - 02. 09.2022

   ZAČIATOK VYUČOVANIA PO PRÁZDNINÁCH:

   05. 09. 2022 (PONDELOK)

   prazdniny 1.jpg

   Riaditeľstvo základnej školy a

   všetci zamestnanci

   Vám prajú

   príjemné prežitie letných prázdnin a

   načerpanie síl do nového školského roka.

  • Dňa 30.06.2022 sme spoločne na školskom dvore slávnostne ukončili školský rok 2021/2022. Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi, zaželali im veľa úspechov v ich novej škole. Odmenili sme aktívnych žiakov školy, ktorí nás reprezentovali na rozličných súťažiach a olympiádach, ale aj žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky.

  • V utorok 28.06.2022 navštívili žiaci deviateho ročníka kúpeľné mesto Bojnice, ktoré ponúka svojim návštevníkom množstvo zážitkov. Tie si odniesli aj naši deviataci z najstaršej zoologickej záhrady na Slovensku a Domu ilúzii, ktorý bol naozaj plný ilúzii, optických klamov a rozšírenej reality.

  • Žiaci 5.B triedy sa zúčastnila výletu do Prečína - rodinnej usadlosti Vládske. Oboznámili sa s prostredím ukrytom v tichom údolí Súľovských vrchov, so zvieratami - niektoré mohli hladkať, rozšírili si vedomosti o lese, sokoliarstve. Hrou ,, Kto som?" si žiaci precvičili vedomosti z biológie. Na chrbát žiaka sa pripol obrázok živočícha, ktorý žiak nesmel vidieť a pomocou otázok musel zistiť akým zvieratkom je. Návštevu žiaci ukončili jazdou na koni. Domov sme sa vrátili unavení, ale s kopou zážitkov.

  • Žiaci 1.A triedy v rámci vychádzky do okolia školy navštívili Kaplnku sv. Anny v Dolnej Breznici a lurdskú jaskyňu. Pani učiteľka im porozprávala legendu o grófovi, ktorý sa vracal z Lednického hradu so svojou manželkou a nevidomou dcérkou. Pristavili sa pri prameni vyvierajúcom zo skaly. Ovlažili sa a pani umyla dieťaťu aj tvár. Zrazu dievčatko vykríklo: "Ja vidím!" Vďační rodičia za uzdravenie dcéry dali na tomto mieste postaviť kaplnku a keďže sa to stalo v Deň sviatku sv. Anny, kaplnka bola zasvätená sv. Anne. Deti legenda zaujala. Vychádzku zakončili sladkou odmenou- zmrzlinou.

  • Žiaci druhých ročníkov sa dňa 28.06.2022 zúčastnili výletu do Čičmian a Rajeckej Lesnej. V Čičmanoch navštívili objekty ľudovej architektúry a v Rajeckej Lesnej Slovenský Betlehem. Oboznámili sa so životom ľudí v minulosti a porovnávali so životom ľudí v súčasnosti. Obdivovali krásny pohyblivý Betlehem, kde určovali známe hrady a zámky Slovenska. Cestou autobusom spoznávali krásy našej prírody, pohoria a okolité dedinky a mestá. Výlet sa deťom veľmi páčil.

  Kontakty

  • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
   Ul. Schreiberova 372
   020 61 Lednické Rovne
  • +421 424 693 547 sekretariát
   +421 911 504 411 riaditeľka školy
   +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
   +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
   +421 910 304 455 ekonómka

  Odkazy

  Fotogaléria