Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

Vychovávateľ/ka v ŠKD

Úväzok:84 %
Dátum nástupu:1.9.2022
Požiadavky:Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní
• podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zasielať do 30.06.2022 poštou na adresu: ZŠ Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, 020 61 Lednické Rovne alebo elektronicky na e-mail: riaditel@zsledrovne.sk
 

 
Pozícia:

Učiteľ/ka náboženskej výchovy

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2022, druh pracovného pomeru: na dobu určitú, zastupovanie počas dlhodobej PN
Požiadavky:Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, kanonická misia.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní
• podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zasielať do 30.06.2022 poštou na adresu: ZŠ Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, 020 61 Lednické Rovne alebo elektronicky na e-mail: riaditel@zsledrovne.sk
 

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria