• Prihláška na štúdium na našej škole

  Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku presne podľa rodného listu dieťaťa ( aj s diakritikou, bez zdrobnenín) a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu ( adresa trvalého pobytu). 

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Prihlášku si prosím  pozorne skontrolujte a odošlite stlačením tlačidla OK.

   

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje