• Rada školy

    • Rada školy, je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského zariadenia.


     Zoznam členov Rady školy pri ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne

      

     Mgr. Michaela Paganíková -  za pedagogických zamestnancov - predseda

               (paganikova.michaela.@zslednickerovne.sk)

     Mgr. Andrea Brozáková  - za pedagogických zamestnancov 

               (brozakova.andrea@zslednickerovne.sk)

     Ing. Eva Čížová - za nepedagogických zamestnancov

               (cizova.eva@zslednickerovne.sk)

      

     Mgr. Mariana Mičková - zástupca rodičov        

     Ing. Eva Provazníková - zástupca rodičov

     Mgr. Zuzana Rohlíková - zástupca rodičov

     Monika Prezentová - zástupca rodičov

      

     Bc. Juraj Mašlaň - zástupca zriaďovateľa

               (jurajmaslan@gmail.com)

     Ing. Stanislav Backo - zástupca zriaďovateľa

               (backo@lednickerovne.sk)

     Ing. Gabriela Brezániová - zástupca zriaďovateľa

               (brezaniova@lednickerovne.sk)

     Milan Chudada - zástupca zriaďovateľa

               (chudada@lednickerovne.sk)

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje