Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Dubová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Valíčková
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Juríčková
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Staňová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marica Chaloupková
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Katrincová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Viselková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Moravčíková
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Babišová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kvasnicová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Pavlovičová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Brozáková
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Gašparíková
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Backová
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Antónia Turiaková
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Mádrová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Paganíková
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Dobrodenková
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Beata Kubáňová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Herchlová
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Mária Behrová

© aScAgenda 2023.0.1395 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.01.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria