Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Ľuba Potočná Po Rozvrh
Riaditeľka
potocna.luba@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Eleonóra Bezáková Bz Rozvrh
Zástupkyňa
bezakova.eleonora@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Alena Kanderková Kd Rozvrh
Zástupkyňa
kanderkova.alena@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Kristína Babišová Bb Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
babisova.kristina@zslednickerovne.sk
 
 
Ing. Mária Backová Bc Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Kabinet: Jazykové laboratórium
backova.maria@zslednickerovne.sk
 
 
Katarína Barková Bk Asistentka učiteľa
barkova.katarina@zslednickerovne.sk
 
 
Katarína Bartošová Vychovávateľka
bartosova.katarina@zslednickerovne.sk
 
 
RNDr. Mária Behrová Bh Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Učebňa fyziky
behrova.maria@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Dagmar Benčová Rozvrh
Učiteľka
bencova.dagmar@zslednickerovne.sk
 
 
Ing. Vladislav Bortel Bo Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: Učebňa informatiky II
bortel.vladislav@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Andrea Brozáková Bv Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
brozakova.andrea@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Dušan Cina Cn Rozvrh
Učiteľ
cina.dusan@zslednickerovne.sk
 
 
Ing. Silvia Červená Čv Asistentka učiteľa
cervena.silvia@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Zuzana Dobrodenková Dv Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Kabinet: Telocvičňa
dobrodenkova.zuzana@zslednickerovne.sk
 
 
Mária Drestová Dt Asistentka učiteľa
drestova.maria@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Miroslava Dubová Du Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Kabinet: Učebňa Informatiky I
dubova.miroslava@zslednickerovne.sk
 
 
Bc. Andrea Fandrová Fd Vychovávateľka
fandrova.andrea@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Stanislava Gašparíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
gasparikova.stanislava@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Lenka Herchlová Hv Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Kabinet: Knižnica
herchlova.lenka@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Oľga Hoštáková Vychovávateľka
hostakova.olga@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Marica Chaloupková Cha Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Kabinet: Učebňa anglického jazyka
chaloupkova.marica@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Miroslav Janás Js Rozvrh
Učiteľ
janas.miro@gmail.com
 
 
Zdenka Jurgová Jg Asistentka učiteľa
jurgova.zdenka@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Marcela Juríčková Ju Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
jurickova.marcela@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Katarína Katrincová Ka Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
katrincova.katarina@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Martina Kováčová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
kovacova.martina@zslednickerovne.sk
 
 
Ing. Beata Kubáňová Ku Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Kabinet: Učebňa chémie
kubanova.beata@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Alena Kvasnicová Kv Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Kabinet: Učebňa hudobnej výchovy
kvasnicova.alena@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Mária Loduhová Lo Rozvrh
Učiteľka
loduhova.maria@zslednickerovne.sk
 
 
PaedDr. Adriana Mádrová Md Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
madrova.adriana@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Dominika Makynová Mk školská psychologička
makynova.dominika@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Gabriela Maleková Ml špeciálna pedagogička
malekova.gabriela@zslednickerovne.sk
 
 
Simoneta Mašlaňová Asistentka učiteľa
maslanova.simoneta@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Tatiana Mináriková Mn Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Kabinet: Učebňa biológie
minarikova.tatiana@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Miriam Moravčíková Mo Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Kabinet: Knižnica
moravcikova.miriam@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Michaela Paganíková Pg Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
paganikova.michaela@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Lucia Pavlovičová Pv Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
pavlovicova.lucia@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Petra Pazdernatá Pz Vychovávateľka
pazdernata.petra@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Alena Polakovičová Pk Vychovávateľka
polakovicova.alena@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Barbora Staňová St Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
danihelova.barbora@zslednickerovne.sk
 
 
Ing. Antónia Turiaková Tu Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Kabinet: Svet práce
turiakova.antonia@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Mária Valíčková Va Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
valickova.maria@zslednickerovne.sk
 
 
Mgr. Eva Viselková Vi Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
viselkova.eva@zslednickerovne.sk

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2023

Voľné miesta na našej škole

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria