Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Ľuba Potočná Po Rozvrh
Riaditeľka
luba.potocna@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Eleonóra Bezáková Bz Rozvrh
Zástupkyňa
eleonora.bezakova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Alena Kanderková Kd Rozvrh
Zástupkyňa
alena.kanderkova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Kristína Babišová Bb Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
kristina.babisova@zsledrovne.sk
 
 
Ing. Mária Backová Bc Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Kabinet: Jazykové laboratórium
maria.backova@zsledrovne.sk
 
 
Katarína Barková Bk Asistentka učiteľa
katarina.barkova@zsledrovne.sk
 
 
Katarína Bartošová Vychovávateľka
katarina.bartosova@zsledrovne.sk
 
 
RNDr. Mária Behrová Bh Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Kabinet: Učebňa fyziky
maria.behrova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Dagmar Benčová Rozvrh
Učiteľka
dagmar.bencova@zsledrovne.sk
 
 
Ing. Vladislav Bortel Bo Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: Učebňa informatiky II
vladislav.bortel@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Andrea Brozáková Bv Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
andrea.brozakova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Dušan Cina Cn Rozvrh
Učiteľ
dusan.cina@zsledrovne.sk
 
 
Ing. Silvia Červená Čv Asistentka učiteľa
silvia.cervena@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Zuzana Dobrodenková Dv Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Kabinet: Telocvičňa
zuzana.dobrodenkova@zsledrovne.sk
 
 
Mária Drestová Dt Asistentka učiteľa
maria.drestova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Miroslava Dubová Du Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Kabinet: Učebňa Informatiky I
miroslava.dubova@zsledrovne.sk
 
 
Bc. Andrea Fandrová Fd Vychovávateľka
andrea.fandrova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Stanislava Gašparíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Kabinet: Učebňa biológie
stanislava.gasparikova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Lenka Herchlová Hv Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Kabinet: Knižnica
lenka.herchlova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Oľga Hoštáková Vychovávateľka
olga.hostakova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Marica Chaloupková Cha Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Kabinet: Učebňa anglického jazyka
marica.chaloupkova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Miroslav Janás Js Rozvrh
Učiteľ
janas.miro@gmail.com
 
 
Zdenka Jurgová Jg Asistentka učiteľa
zdenkajurgova410@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Juríčková Ju Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
marcela.jurickova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Katarína Katrincová Ka Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
katarina.katrincova@zsledrovne.sk
 
 
Ing. Beata Kubáňová Ku Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
Kabinet: Učebňa chémie
beata.kubanova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Alena Kvasnicová Kv Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Kabinet: Učebňa hudobnej výchovy
alena.kvasnicova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Mária Loduhová Lo Rozvrh
Učiteľka
maria.loduhova@zsledrovne.sk
 
 
PaedDr. Adriana Mádrová Md Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
adriana.madrova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Dominika Makynová Mk školská psychologička
dominika.makynova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Gabriela Maleková Ml špeciálna pedagogička
gabriela.malekova@zsledrovne.sk
 
 
Simoneta Mašlaňová Asistentka učiteľa
simoneta.maslanova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Miriam Moravčíková Mo Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Kabinet: Knižnica
miriam.moravcikova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Michaela Paganíková Pg Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
michaela.paganikova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Lucia Pavlovičová Pv Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
lucia.pavlovicova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Petra Pazdernatá Pz Vychovávateľka
petra.pazdernata@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Barbora Staňová St Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
barbora.danihelova@zsledrovne.sk
 
 
Ing. Antónia Turiaková Tu Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Kabinet: Svet práce
antonia.turiakova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Mária Valíčková Va Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
maria.valickova@zsledrovne.sk
 
 
Mgr. Eva Viselková Vi Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
eva.viselkova@zsledrovne.sk
 
 
Mariana Wohlschlágerová Wo Vychovávateľka
marianna.wohlschlagerova@zsledrovne.sk

© aScAgenda 2023.0.1395 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.01.2023

Voľné miesta na našej škole

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria