• Výchovný koncert – 1., 2. ročník

     • V rámci spolupráce ZUŠ Púchov a ZŠ Eduarda Schreibera sa žiaci 1. a 2. Ročníka zúčastnili výchovného koncertu pod názvom ORCHESTER v Divadle v Púchove. Výchovný koncert mal kultúrno-vzdelávací charakter. Predstavili sa nám nielen učitelia ZUŠ, ale aj žiaci, ktorí nám zahrali na rôznych hudobných nástrojoch, ktoré  môžu byť súčasťou  orchestra. Boli nám predstavené hudobné nástroje od praveku až po súčasnosť. Prestavili sa nám najskôr jednotlivé nástrojové skupiny, a postupne bol vyskladaný celý orchester. ZUŠ v Púchove navštevujú aj žiaci našej ZŠ, a tak mali v obecenstve veľkú podporu. Všetkým interpretom patrí za ich výkony veľké gratulujem a poďakovanie !

     • Svetový deň včiel – 3.A trieda

     • Svetový deň včiel 20. máj 2024 sme si pripomenuli  aj v 3.A triede. Pomocou pracovných listov si žiaci zopakovali učivo o spoločenstve včiel a vyrobili si spolu čelenky so včielkami. 

     • Slávik Slovenska – okresné kolo

     • Dňa 15.05.2024 sme sa zapojili do okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovensko. Žiaci reprezentujúci našu školu sa v tejto súťaži umiestili nasledovne:

      I. kategória:

      2. miesto - Ela Krpelanová 2.B

      II. kategória:

      3. miesto - Andrej Pecho 5.A 

     • Minifutbal – krajské kolo

     • Družstvo najmladších žiakov školy sa dňa 14.05.2024 zúčastnilo krajského kola športovej súťaže v minifutbale pod názvom McDonalds cup. Naši reprezentanti sa v súťaži umiestnili na 7. mieste.

     • Atletika – okresné kolo

     • Okresné kolo športovej súťaže v atletike žiakov a žiačok základných škôl sa konalo dňa 14.05.2024 v Púchove. Naši športovci sa zapojili do rôznych atletických športových disciplín.

     • DEŇ MATIEK – 2. ročník

     • Žiaci druhého ročníka, pri príležitosti Dňa matiek, navštívili poštu, aby svojim mamičkám osobne odoslali listy a pohľadnice k ich sviatku. 

     • DEŇ MATIEK

     • Nedeľné popoludnie dňa 12.05.2024 nám všetkým spríjemnili pri príležitosti Dňa matiek žiaci našej školy spolu so svojimi kamarátmi z materskej školy a základnej umeleckej školy pekným vystúpením v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach. Vypočuli sme si spev, recitáciu, hru na hudobné nástroje, videli tanec, gymnastické prvky...

     • Ochrana života a zdravia

     • V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci školy v dňoch 09.-10.05.2024 teoretickú a následne aj praktickú časť. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili v prírode aj prakticky, pričom si spolu navzájom i zasúťažili. Absolvovali obväzovanie rôznych zranených častí tela, prenos zraneného, orientáciu v teréne, štafetový beh, hod granátom na cieľ a množstvo iných zaujímavých aktivít. Samozrejme nechýbali ani rozličné športové hry.

     • Úspech našej žiačky

     • V dňoch 03.-05.05.2024 sa v Púchove uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe. Žiačka 4.B triedy Lenka Müllerová sa v kategórii NELLY umiestnila na 1. mieste. Blahoželáme.

     • Beh oslobodenia obce Lednické Rovne

     • Každoročne konaný Beh oslobodenia obce Lednické Rovne sa uskutočnil v utorok 30.04.2024 v športovom areáli našej základnej školy. Zúčastnili sa ho bežci z okolitých základných, stredných škôl, muži, ženy i veteráni. Spolu súťažilo 320 pretekárov v trinástich kategóriách. Najlepším bežcom odovzdal starosta obce Mgr. Marian Horečný a riaditeľka školy PhDr. Ľuba Potočná víťazné poháre a diplomy, ktoré im budú „Beh“ pripomínať.

     • Škola v prírode – 4. ročník

     • V termíne 15.- 19.04.2024 sa zúčastnilo 44 žiakov 4. ročníka Školy v prírode v Hlbokom – Bojniciach. Ubytovaní boli v hoteli s krásnou okolitou prírodou a veľkým športovým areálom. V okolí ubytovania si štvrtáci prezreli atraktívne domčeky na stromoch, ktoré ich veľmi zaujali. Neoddeliteľnou súčasťou pobytu bola turistická prechádzka a návšteva ZOO Bojnice, kde spoznávali rôzne druhy zvierat.

      V popoludňajších hodinách mali žiaci zabezpečený animačný program, kde sa naučili veľa nových zaujímavých hier, súťažili v rôznych netradičných disciplínach, mali tvorivé dielničky, kde si vytvárali taštičky, lampióny a iné. Celý týždeň zakončili spoločnou opekačkou a nočným pochodom s vyrobenými lampiónmi.

      V deň odchodu by nikto nebol povedal, aké nezabudnuteľné chvíle počas týždňa spolu zažijú a budú na ne dlho spomínať.

     • Deň Zeme

     • V pondelok - 22.4. sme si pripomenuli Deň Zeme. Žiaci 5.A triedy sa v tento deň dozvedeli informácie o planéte Zem. Viedli diskusiu na hodine geografie o zdrojoch energie, znečistení životného prostredia, potravinách a dôležitosti separácie odpadu.

     • „ Spoločne za čistú obec “

     • V rámci Dňa Zeme sa žiaci 1.- 9. ročníka školy zapojili v stredu 27.03.2024 do aktivity  „ Spoločne za čistú obec “. Zúčastnili sa čistenia jednotlivých častí našej obce, čím pomohli  nielen prírode, ale prispeli aj k zlepšeniu životného prostredia a naplneniu aktivít programu Zelenej školy.

     • Minifutbal – okresné kolo

     • Družstvo najmladších žiakov školy sa dňa 19.04.2024 zúčastnilo okresného kola športovej súťaže v minifutbale pod názvom McDonalds cup. Naši reprezentanti si v súťaži vybojovali 1. miesto a postup do vyššieho kola súťaže.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje