• Svetový deň vody – 3.B trieda

  Aj žiaci 3.B triedy sa zapojili do aktivít pri príležitosti Svetového dňa vody. Rozprávali sa o význame vody, čítali si o vode a vypracovávali rozličné úlohy, počítali vodné úlohy, spracovávali projekty. 

 • Deň vody - 2.A trieda

 • Deň vody - 3.C trieda

  Dňa 22.03. 2023 si žiaci z 3.C triedy pripomenuli Svetový deň vody. Okrem tematicky zameraných pracovných listov a diskusii o vode si spoločnými silami vyrobili plagát, ktorý zložili zo svojich kvapiek vody. Do každej malej kvapky napísali, prečo je podľa nich voda dôležitá a na záver spoločne poskladali veľkú kvapku. Žiaci boli spokojní, že sa do výroby zapojil úplne každý a spoločnými silami si pri práci pomáhali.

 • Deň vody - 1.C trieda

  Dnes 22.03.2023 si žiaci 1.C triedy pripomenuli Svetový deň vody. Porozprávali o svojich vyhotovených projektoch, ale i o tom, aká je voda vzácna, kde všade sa nachádza a prečo je potrebné, aby sa ňou neplytvalo.

 • Farebné motýle - krúžok Z každého rožku trošku

  Na krúžku Z každého rožka troška žiaci v prvý jarný deň tvorili farebných motýľov zaujímavou technikou. 

 • Lego krúžok - aktivity žiakov

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia,

  ak máte vo Vašej rodine budúceho prváka, alebo prváčku pre šk. rok 2023/24, dávame Vám do pozornosti prihlásenie svojho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy formou elektronickej prihlášky. Je to veľmi jednoduché. Pod týmto textom nájdete odkaz, na ktorý ak kliknete, priamo Vás presmeruje na vyplnenie el. prihlášky pre svoje dieťa. Škola tak Vaše dieťa zaregistruje v svojom systéme. Vyplnením prihlášky vopred nám výrazne uľahčíte administratívne zaťaženie počas zápisu detí. V šk. roku 2023/24 plánujeme otvoriť tri triedy 1. ročníka.  Zápis bude prebiehať 24.-25. apríla 2023 v priestoroch základnej školy.

  Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

 • Pozvánka na Deň otvorených dverí

  Bližšie informácie  ku Dňu otvorených dverí v našej základnej škole najdete v priloženom súbore.

 • Minizáhradky - aktivity žiakov ŠKD

 • Návšteva obecnej knižnice - 1. ročník

  Dňa 14.03.2023 žiaci 1. ročníka školy navštívili knižnicu v našej obci. Podľa vlastného výberu si pozreli a prečítali knižky spolu s ich pani učiteľkami. Sprevádzala nás pani knihovníčka, ktorá žiakov oboznámila s činnosťou knižnice. Žiakov pozvala, aby navštívili knižnicu aj so svojimi rodičmi počas otváracích hodín, a to v pondelok a v stredu, od 15:00 do 17:00 hodiny.

 • 2% môžete darovať pre Vaše deti

  Vážení rodičia,

  aj v tomto kalendárnom roku môžete darovať 2% dane z príjmov fyzických osôb pre našu školu. Môžete tak urobiť prostredníctvom poukázania 2% pre rodičovské združenie pri našej základnej škole.

  Stačí ak vyplníte tlačivo, ktoré je zverejnené na našej webovej stránke v hlavnom menu, v ľavej časti  2% dane, prípadne kliknite na odkaz pod touto správou. Vypísané tlačivo treba odovzdať do 30.04.2023 na Daňový úrad, prípadne ho môžete priniesť na sekretariát školy, poslať po deťoch triednemu učiteľovi. K uvedenému tlačivu je potrebné priložiť i potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ. Budeme radi, ak prispejete týmto spôsobom na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu Vašich detí.

  Ďakujeme.

 • ZUŠ - pozvánka na výstavu

 • Kvetinové košíčky - 2.B trieda

  Žiaci 2.B triedy nezabudli na Medzinárodný deň žien a v rámci výtvarnej výchovy vyrobili krásne kvetinové košíčky.

 • Návšteva školskej knižnice - 1.C trieda

  Dňa 09.03.2023 si žiaci 1.C triedy pripomenuli marec - mesiac knihy návštevou školskej knižnice. Počas aktivity  si prváci prečítali zopár úryvkov z kníh, ktoré si žiaci vybrali podľa svojho záujmu. 

 • Výtvarná súťaž

  Vo februári sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže "Maskot Slovenského olympijského a športového múzea". Ich úlohou bolo vytvoriť návrh podoby maskota “OLYHO”, ktorý bude reprezentovať Slovenské olympijské a športové múzeum v Bratislave.

 • Projekty o zvieratách - 2.A trieda

   Na hodine prvouky druháci odprezentovali svoje projekty o rôznych zvieratách.

 • MDŽ - 2.A trieda

  Ani žiaci 2.A triedy nezabudli na Medzinárodný deň žien a vyrobili si malé darčeky pre potešenie. 

 • MDŽ - tvorba žiakov ŠKD

 • MDŽ – 2. C trieda

  K dnešnému sviatku žien vyrobili žiaci 2.C triedy takéto krásne pozdravy. Všetkým žienkam želáme nádherný a pohodový deň! 

 • Projekty žiakov – 2. C trieda

  Žiaci 2.C triedy počas jarných prázdnin vypracovali zaujímavé a veľmi poučné projekty z prvouky, v rámci tematického celku  - Spoznávame živočíchy, z ktorých sa mnohí môžu dozvedieť veľa nových informácií, ako je napr., dĺžka života živočíchov, čím sa živia alebo kde žijú. Projekty sú vystavené na nástenke na chodbe, kde si ich ostatní žiaci môžu pozrieť a prečítať. Žiaci boli za svoju prácu odmenení jednotkou!

strana:

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria