• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Ochrana života a zdravia

  V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci školy dňa 07.09.2022 teoretickú časť a nasledujúci deň 08.09.2022 i praktickú časť v prírode. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažili.

 • Deň finančnej gramotnosti - 3.C trieda

  Dňa 08.09.2022 si žiaci z 3.C triedy pripravili aktivity, ktoré boli zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Najskôr sa porozprávali o peniazoch, na čo slúžia, aké rôzne platidlá poznajú. Ukázali si, ako vyzerajú euromince a eurobankovky a pokúsili sa vyrobiť si svoje vlastné peniaze z papiera. Nasledovala hra na obchod, v ktorom si najskôr spoločne vymysleli ceny jednotlivým veciam a potom išli „nakupovať.“ Pri tejto hre sa učili, ako majú používať peniaze, aby boli pripravení, keď budú chodievať sami na nákup.

 • Slávnostné otvorenie školského roka - 5. september 2022

 • Oznam k začiatku šk. roka 2022/2023

  Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa uskutoční  5. septembra 2022 o 8:00 hodine na nádvorí školy.

  Pri nástupe žiakov do školy je rodič povinný odovzdať škole Vyhlásenie o bezpríznakovosti . Vyhlásenie rodič vyplní elektronicky cez Edupage alebo ho odovzdá žiak pri nástupe do školy v papierovej podobe triednemu učiteľovi.

  Vyučovanie dňa 5.9. - 6.9.2022 bude v skrátenom režime, bližšie informácie Vám včas podá triedny učiteľ.

  Predpokladaný záver prvého školského dňa je o 9.30 hod., potom podľa prihlásenej stravy majú žiaci obed, ktorý sa bude vydávať v čase od 10.00 – 12.30 hod.,  následne žiaci môžu zostať v ŠKD (podľa prihlásenia). Prevádzka ŠKD je do 16.00 hod.

  Od 6. septembra do 9. septembra 2022 majú prváci každý deň 4 vyučovacie hodiny, potom deti zostávajú v ŠKD (podľa prihlásenia). Informácie o poplatku za ŠKD budú rodičom poskytnuté dňa 5.9.2022. Všetky ďalšie informácie dostanú rodičia prvákov v prvý deň školského roka a následne na prvom triednom stretnutí rodičov.

   

   

  Prílohy:

 • Letné prázdniny

  LETNÉ PRÁZDNINY:

  01. 07 - 02. 09.2022

  ZAČIATOK VYUČOVANIA PO PRÁZDNINÁCH:

  05. 09. 2022 (PONDELOK)

  prazdniny 1.jpg

   

  Riaditeľstvo základnej školy a

  všetci  zamestnanci

  Vám prajú

  príjemné prežitie letných prázdnin a

  načerpanie síl do nového školského roka.

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Dňa 30.06.2022 sme spoločne na školskom dvore slávnostne ukončili školský rok 2021/2022. Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi, zaželali im veľa úspechov v ich novej škole. Odmenili sme aktívnych žiakov školy, ktorí  nás reprezentovali na rozličných súťažiach a olympiádach, ale aj žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky.

 • Školský výlet Bojnice - 9.A, 9.B trieda

  V utorok 28.06.2022 navštívili žiaci deviateho ročníka kúpeľné mesto Bojnice, ktoré ponúka svojim návštevníkom množstvo zážitkov. Tie si odniesli aj naši deviataci z najstaršej zoologickej záhrady na Slovensku a Domu ilúzii, ktorý bol naozaj plný ilúzii, optických klamov a rozšírenej reality.

 • Školský výlet - 5.B trieda

  Žiaci 5.B triedy sa zúčastnila výletu do Prečína - rodinnej usadlosti Vládske. Oboznámili sa s prostredím ukrytom v tichom údolí  Súľovských vrchov, so zvieratami - niektoré mohli hladkať, rozšírili si vedomosti o lese, sokoliarstve. Hrou ,, Kto som?" si žiaci precvičili vedomosti z biológie. Na chrbát žiaka sa pripol obrázok živočícha, ktorý žiak nesmel vidieť a pomocou otázok musel zistiť akým zvieratkom je. Návštevu žiaci ukončili jazdou na koni. Domov sme sa vrátili unavení, ale s kopou zážitkov.

 • Školský výlet - 1.A trieda

  Žiaci 1.A triedy v rámci vychádzky do okolia školy navštívili Kaplnku sv. Anny v Dolnej Breznici a lurdskú jaskyňu. Pani učiteľka im porozprávala legendu o grófovi, ktorý sa vracal z Lednického hradu so svojou manželkou a nevidomou dcérkou. Pristavili sa pri prameni vyvierajúcom zo skaly. Ovlažili sa a pani umyla dieťaťu aj tvár. Zrazu dievčatko vykríklo: "Ja vidím!" Vďační rodičia za uzdravenie dcéry dali na tomto mieste postaviť kaplnku a keďže sa to stalo v Deň sviatku sv. Anny, kaplnka bola zasvätená sv. Anne. Deti legenda zaujala. Vychádzku zakončili sladkou odmenou- zmrzlinou.

 • Školský výlet Rajecká Lesná, Čičmany - 2. ročník

  Žiaci druhých ročníkov sa dňa 28.06.2022 zúčastnili výletu do Čičmian a Rajeckej Lesnej. V Čičmanoch navštívili objekty ľudovej architektúry a v Rajeckej Lesnej Slovenský Betlehem. Oboznámili sa so životom ľudí v minulosti a porovnávali so životom ľudí v súčasnosti. Obdivovali krásny pohyblivý Betlehem, kde určovali známe hrady a zámky Slovenska. Cestou autobusom spoznávali krásy našej prírody, pohoria a okolité dedinky a mestá. Výlet sa deťom veľmi páčil.

 • Návšteva farmy - 1.B trieda

  Žiaci 1.B svoj prvácky výlet strávili na farme u Hollanovcov. Spoločne sa postarali o zvieratká, nakŕmili koníka, ovečky, kačky, husi, sliepky. Hladili malé kačiatka, pomaznali sa so psíkmi. Po práci sa vyšantili na šmykľavke a hojdačkách. Na farme pre nich pripravili súťaže a hry. Prváci odchádzali s nadšením a veľkým poďakovaním celej rodine za príjemne strávené chvíle.

 • Školský výlet Orava - 8.A, 8.B trieda

  Dňa 23.06.2022 sa triedy VIII. A a VIII. B zúčastnili na školskom výlete na Orave. Žiaci si najskôr užili plavbu vyhliadkovou loďou na Slanický ostrov umenia, kde je v interiéri kostola a v jeho okolí vystavené tradičné ľudové umenie z minulých storočí. Poobede navštívili Oravský zámok - absolvovať prehliadku znamená vystúpiť po niečo viac ako tristo schodoch, ale pohľad na okolitú krajinu, ale i samotný zámok zhora potom stojí za tú námahu.

   

   

   

 • Čitateľský maratón

  Dňa 24.06.2022 sa 148 žiakov z našej školy zúčastnilo v školskej knižnici na čitateľskom maratóne s názvom „Čítajme si ... 2022“.  Spolu s ďalšími žiakmi z mnohých škôl na Slovensku sme sa pokúsili prekonať rekordy z predchádzajúcich rokov v počte čítajúcich detí.

 • Organizácia vyučovania od 28. júna 2022

  Vyučovanie končí: 1. stupeň:  o 11:15 hod., 2. stupeň: 5. - 6. ročník  o 11:50 hod., 7. - 9. ročník: o 12:10 hod.

   

  Posledné školské dni je trieda so svojím triednym učiteľom, prípadne prideleným učiteľom.

  - čistenie a odovzdávanie učebníc, preberanie učebníc

                

      30. 06. 2022 (štvrtok) o 8:00 hod. na školskom dvore

            - slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022, odovzdávanie vysvedčení v triedach.

        

  OBED: 2. stupeň - 9:30 hod., 1. stupeň - 10:00 hod.

   Prevádzka ŠKD bude do 16:00 hod.

   

  Oznam školskej jedálne

  Oznamujeme všetkým stravníkom, ktorí by sa chceli odhlásiť na  posledné  dni  školského  vyučovania, t. j. na dni od 28. júna do 30. júna 2022, môžu sa odhlásiť iba do utorka 28. júna 2022 do 12:30 hod.

  Po tomto termíne už odhlasovanie obedov nebude možné.

 • Školský výlet Trenčín - 1.C trieda

  V piatok 24.6.2022 bola 1.C trieda na školskom výlete, ktorý dostali deti ako odmenu za úspešné ukončenie prvého ročníka. Deti cestovali vlakom do Trenčína, niektorí sa viezli vlakom prvýkrát v živote a v kine si pozreli vtipnú animovanú rozprávku. Napokon si pochutnali na výbornej zmrzline. Výlet dopadol na jednotku – všetkým sa veľmi páčilo a určite na to budú dlho spomínať.

 • Deň bez tašky - 5.A trieda

  No bag day alebo Deň bez tašky - žiaci 5.A triedy si preverili svoju kreatívnu stránku a namiesto školskej tašky si vyskúšali priniesť učebnice v netradičných predmetoch, ako napríklad v koši na bielizeň či dokonca v kočíku!

 • Športové popoludnie - 1.B trieda

  Žiaci, rodičia a súrodenci žiakov z 1. B triedy sa stretli po vyučovaní v telocvični. Spoločne si zasúťažili, zahrali si futbal a hru "vírus". Prváci ukázali rodičom ako výborne zvládajú opičiu, čiže prekážkovú dráhu. Za športové úsilie rodičia odmenili deti medailami a výborným občerstvením.

 • ENGLISH STAR

  Dňa 05.05.2022 sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže žiakov základných škôl v anglickom jazyku - English Star. Všetci zúčastnení žiaci dosiahli v súťaži krásne výsledky, k čomu im blahoželáme. 

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria