• Medzinárodný deň školských knižníc

     • Dňa 23.10.2023 sme v škole, tak ako každý rok, oslávili Medzinárodný deň školských knižníc. Pripravili sme výstavku, prostredníctvom ktorej sme chceli priblížiť knižnicu všetkým (najmä prváčikom a tým, ktorí pokladajú knižnicu za istý druh stredovekej mučiarne) a prezentovať, čo všetko môžu v knižnici nájsť.
      Mladší žiaci prichádzali počas dňa do knižnice, spolu čítali, kreslili, tvorili, súťažili a pod. Niektoré z tried, ktoré  sa do knižnice nedostali, navštívili s pripravenými aktivitami starší žiaci. 

     • Olympiáda zo SJL

     • Dňa 17.10.2023 sa v našej škole uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Na školskom kole sa zúčastnilo 24 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Žiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri práci s textom a riešení testových úloh. Všetkým súťažiacim žiakom ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.
      Víťazkou školského kola OSJL je Annamária Stachová 9.A, ktorá ako úspešná riešiteľka postúpila do okresného kola súťaže.

     • Plavecký výcvik - 3.ročník

     • V dňoch od 16.-20.010.2023 absolvovali žiaci 3. ročníka plavecký výcvik na Mestskej krytej plavárni v Púchove. Pod dohľadom skúsených tréneriek sa zoznamovali s vodou a rozvíjali svoje plavecké zručnostiKaždému sa podarilo splniť cieľ – odbúrať strach z vody a zaplávať jedným plaveckým štýlom, čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Domov si tak hrdo všetci účastníci odniesli "mokré" vysvedčenie.

     • Pasovanie prvákov

     • V piatok 20.10.2023 sa žiaci 1. ročníka stretli so starostom obce. V priestoroch základnej školy boli slávnostne pasovaní za aktívnych žiakov našej školy. Všetci prváci si hrdo odnášali v ruke uvítací list a malý darček. Poďakovaním od žiakov bolo pekné vystúpenie plné pesničiek, básničiek a recitácie, ktoré si spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami pripravili.

     • Tanečná show

     • Vo štvrtok 19.10.2023 sme v školskej telocvični privítali tanečnú školu - "Choreofactory." Predviedla nám svoju tanečnú show a ukázala, že tancovať môže každý.

     • Exkurzia Martinove sady

     • Dňa 17.10.2023 navštívili zástupcovia žiackeho kolégia Zelenej školy Eko farmu „Martinove sady“ v Horenickej Hôrke. Prezreli si pestované rastliny, stromy v sade, produkty vyrábané na farme, ale aj zvieratká chované na farme. Od majiteľa sa žiaci dozvedeli rozličné zaujímavé informácie, nielen o živote včiel a čmeliakov.

     • Svetový deň zdravej výživy

     • Dňa 16. októbra sme si pripomenuli Deň zdravej výživy. Svetový deň výživy nám chce priblížiť, že jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania a vyzýva nás k zdravému životnému štýlu. Dnešná populácia žije príliš rýchlo a pri stravovaní robí chyby, to je dôvod, prečo je dôležité sa tejto téme venovať.

     • Stolný tenis – školské kolo

     • Dňa 13.10.2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v stolnom tenise žiakov a žiačok školy.

      Výsledné umiestnenie:

      Žiaci:

      1. miesto - J. Ďurčík 9.A

      2. miesto - T. Hanták 8.B

      3. miesto - M. Szekely 8.B

      4. miesto - D. Trenčan 9.B

      Žiačky:

      1. miesto - A. Lokajová 9.B

      2. miesto - V . Branišová 9.B

      3. miesto - A.M. Stachová 9.A

      4. miesto - S. Motolová 9.A

     • Malý futbal žiakov - predkolo

     • Dňa 06.10.2023 sa družstvo mladších žiakov školy zapojilo do predkola športovej súťaže vo futbale. Naši chlapci v súťaži obsadili 2. miesto.

     • Úspech žiačok školy

     • Žiačky našej školy Dominika Myšáková (4.A) a Timea Skukálková (4.C) sa zúčastnili majstrovstiev sveta v chorvátskom Zadare. Tanečná skupina mažoretiek "Nelly," ktorej sú súčasťou, získali krásne prvé miesto a stali sa tak majsterkami sveta vo svojej kategórii. 

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje