• Školský výlet Piešťany

     • Žiaci 9. A, 9. B a 8. B triedy sa dňa 27.06.2023 zúčastnili na školskom výlete, počas ktorého navštívili Park miniatúr v Podolí, absolvovali plavbu po Sĺňave v Piešťanoch; pokračovali prehliadkou mesta a ukončili návštevou OC. 

     • Zatoč s odpadom - 4. ročník

     • Celoročná súťaž Zatoč s odpadom sa blíži ku koncu a naša posledná výzva bola Raz a dosť. S veľkou chuťou,  ale aj nostalgiou sme sa zapojili do poslednej výzvy. Vrecko – igelitka? Jednoznačne u nás vyhralo vrecko a najlepšie to, čo sme si sami vyrobili, ušili.  Igelitka je krehká, vydrží väčšinou len jedno použitie a potom je z nej odpad. Látková taška, vrecúško  vydrží roky a tiež znesie väčšiu váhu bez pretrhnutia. Obchody dajú ročne do obehu 100 miliárd igelitových tašiek. Väčšina z nich sa použije iba raz na približne 20 minút. Koľko ľudskej práce, energie, prírodných zdrojov, znečistenia... a to všetko kvôli pár minútam. Používať tieto ale aj ďalšie jednorazové obaly nie je (eko)LOGICKÉ.  Veríme, že aj vďaka nám, žiakom štvrtých ročníkov, bude naša Zem krajšia a zdravšia.

     • Aktivity žiakov - 2.B trieda

     • V stredu 28.06.2023 žiaci 2.B triedy mali deň plný práce. Knihy vyčistili, vymenili a pustili sa do čistenia lavíc, skriniek. Práca im šla od ruky. Potom si spoločne zopakovali prebrané učivo pomocou hry. Po práci prišla šťavnatá odmena-melón a všetci sa mohli vyšantiť. Teraz vedia, že  sú dokonale pripravení na prázdniny. Hurá!

     • Tanečná akadémia AB Kids Academy Púchov

     • Žiačky 2. C triedy Kristínka Botolová a Zuzanka Drahutová získali 1. miesto v tanci - tanečná akadémia AB Kids Academy Púchov - stali sa majsterky Európy vo svojej kategórii. Gratulujeme !

     • Englishstar

     • Dňa 27.04.2023 sa na našej škole uskutočnil druhý ročník korešpondenčnej súťaže v anglickom jazyku „Englishstar“. Do súťaže sa zapojilo 16 žiakov a všetci dosiahli vynikajúce výsledky, pričom prvé miesto obsadila Lujza Hantáková z 3.C triedy.

     • Karate – majstrovstvá Slovenska

     • V sobotu 17.06.2023 sa konali v Leviciach majstrovstvá Slovenska v karate. Súťažilo spolu viac ako 30 klubov z celého Slovenska.
      Súťaže sa zúčastnili aj žiaci školy pôsobiaci v klube STYLE KARATE LEDNICKÉ ROVNE. Ďakujeme pretekárom za ich vzorné reprezentovanie.

      Umiestnenie našich žiakov:

      Nela Rohlíková 7.A -⁠ Vicemajsterka Slovenska 2x striebro
      Sofia Šimonffy 7.B -⁠ Vicemajsterka Slovenska 1x striebro, 1x bronz
      Laura Liptáková 4.A -⁠ 4,4. miesto
      Ľubomír Janovec 4.A -⁠ 1x bronz 
      Michal Janovec 2.B -⁠ 4. miesto
       

     • Biologická olympiáda – okresné kolo

     • Aj v tomto školskom roku 2022/2023 sa žiaci školy zapojili do olympiády z biológie. Našu školu reprezentovali  úspešne. V okresnom kole dokázali svoje nadobudnuté vedomosti a v súťaži sa umiestnili nasledovne: 

      v kategórii D

      Martina Drestová 7.B - 7. miesto

      Ema Mikolášová 7.B - 8. miesto

      v kategórii C

      Alžbeta Lokajová, 8.B - 7. miesto

      Sofia Pavlusová, 8.A - 10. miesto

      Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme.

     • Projekty z prvouky – 2.A, 2.C trieda

     • Žiaci z 2.C a 2.A triedy vypracovali veľmi poučné a zaujímavé projekty o rastlinách v rôznom životnom prostredí, ako napr. pri vode, na lúkach a poliach alebo na skalách. Všetky projekty sú vystavené na triednej nástenke. Všetci žiaci boli za svoju prácu odmenení veľkou jednotkou. Skvelá práca, chválime!

     • Školský výlet - usadlosť Vládske – 5. ročník

     • Žiaci 5. ročníka absolvovali 01.06.2023 školský výlet v Prečíne na rodinnej usadlosti Vládske. Spoznali tu dravé vtáky, jazdili na koni, skamarátili sa s poníkmi, psíkmi či veveričkami. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých vecí, overili si v rôznych kvízoch a tvorivých dielňach získané vedomosti z biológie či geografie. Na záver krásneho slnečného dňa si opiekli chutné špekačky.

       

     • Školský výlet Stará Ľubovňa – 7. ročník

     • Medzinárodný deň detí sa v triedach 7.A, 7.B niesol v znamení školského výletu. Vybrali sme sa za spoznávaním histórie severného Spiša.

      Našou prvou zastávkou bol stredoveký hrad v Starej Ľubovni, kde sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavosti z čias, keď Stará Ľubovňa spolu s ďalšími spišskými mestami patrila do zálohu Poľska. Vyšli sme do veže, kde bol väznený kráľ Madagaskaru – Móric Beňovský, spoznali sme život a prácu obyvateľov hradu, videli sme ligotavú krásu korunovačných klenotov. Príjemným prekvapením bola sokoliarska šou, kde nám skúsení sokoliari predviedli prácu s majestátnymi operencami – výrom, sokolmi a dokonca orlom.

      V tesnej blízkosti hradu bola Vojenská expozícia Michala Strenka, ktorá bola našou ďalšou zastávkou. Žiaci sa mohli dozvedieť mnoho z obdobia nielen druhej svetovej vojny a smeli si naživo pozrieť vojenskú techniku zo Slovenska i zo zahraničia.

      Čaro typickej spišskej dediny, kde sa spája kultúra Spišiakov, Goralov a Rusínov, sme spoznávali v skanzene, kde mohli žiaci vidieť, ako žili a pracovali obyčajní ľudia v dedinách.

      Sladkou bodkou výletu bola návšteva čokoládovne Nestville v Hniezdom. Žiaci mali možnosť vyrobiť si vlastnú čokoládovú lízanku, dozvedeli sa veľmi veľa zaujímavostí o vzniku čokolády – od kakaového bôbu až po finálnu maškrtu a nakoniec ochutnali mliečnu a ruby čokoládu.

     • Výtvarná súťaž "Včely, včielky, včeličky"

     • V máji sa naši žiaci zapojili do 9. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže "Včely, včielky, včeličky", ktorú organizuje CVČ Včielka v Púchove. Žiaci tvorili dielka na tému "Včelia kráľovná a jej kráľovstvo".

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje