• Fyzikálna olympiáda – okresné kolo

     • Dňa 13.03.2024 sa uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády, ktorej sa zúčastnili aj žiaci školy. Najúspešnejším bol T. Mičko 9.B , ktorý sa v kategórii E / žiaci 9. roč./ umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola súťaže, A. Lokajová 9.B obsadila 6. miesto, L. Drestová 9.B  13. miesto. V kategórii F / žiaci 8. roč./ sa umiestnila na 1. mieste M. Drestová 8.B a na 2. mieste S. Jančich 8.B. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Futbal – okresné kolo

     • Starší žiaci školy sa dňa 27.03.2024 zúčastnili okresného kola súťaže vo futbale žiakov. Naše družstvo sa umiestnilo na 5. mieste.

     • Veľkonočný stolnotenisový turnaj

     • Dňa 25.03.2024 sa v našej škole uskutočnil veľkonočný stolnotenisový turnaj o majstra a majsterku školy na rok 2024. Majstrom školy sa stal T. Hanták 8.B, 2. miesto obsadil J. Ďurčík 9.A, 3. miesto získal A. Dubový 7.A. Majsterkou školy sa stala A. Lokajová 9.B, 2. miesto si vybojovala V. Branišová 9.B, 3. miesto získala K. Stachová 5.B, 4. miesto L. Gurínová 5.B.

     • Návšteva obecnej knižnice – 1. ročník

     • Aj žiaci prvých ročníkov sa pravidelne zapájajú do aktivít školy a pripomínajú si oslavu medzinárodných dní. Tentokrát sme spojili Marec - mesiac knihy s Dňom vody. Navštívili sme obecnú knižnicu, v ktorej sme si už sami dokázali prečítať mená spisovateľov a názvy kníh. Hľadali sme najkrajšie písmenko a tvorili slabiky, slová a vety. Vyhľadávali sme rozprávkové bytosti, ktoré súvisia s vodou / Zlatá rybka, Vodník Čľupko, Malá morská víla../ Veľmi zaujímavé boli informácie o vode, ktoré sme si prečítali v encyklopédiách / : V ľudskom tele sa voda nachádza aj v kostiach či zuboch, viac ako 70 % z hmotnosti človeka tvorí voda, zvuk je vo vode rýchlejší ako vo vzduchu, väčšina pitnej vody je zamrznutá... P. učiteľky sa snažili podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. V triedach sme pokračovali v aktivitách ku Dňu vody, pripomenuli a nakreslili sme si kolobeh vody, s radosťou , že už poznáme písmená, sme si napísali vety o blízkom potoku Lednica a rieke Váh... Do školy sme prišli v modrom oblečení a domov sme odchádzali veselí, ale aj o niečo múdrejší s piesňou Prší, prší len sa leje.

     • Výchovný koncert žiakov

     • Dňa 21.03.2024 si štvrtkové vyučovanie žiaci školy spríjemnili výchovným koncertom Vojenskej hudby ozbrojených síl Slovenskej republiky Bratislava, ktorý sa uskutočnil v  Dome kultúry v Lednických Rovniach. Zúčastnili sa ho žiaci 1.- 9. ročníka. Zazneli slovenské i zahraničné skladby pod taktovkou dirigenta mjr. Mgr. art. Jozefa Hepnera. S hudobným telesom si zaspievali známi speváci Martin Hutta, Lenka Piešová a Nela Kronauerová. Ako sólistka na trúbke sa prestavila aj žiačka našej školy - Evelin Čížová. Spoluprácu zabezpečoval inšpektor vojenských hudieb pplk. Boris Hokina. 

     • Svetový deň vody

     • Svetový deň vody -  22. marec 2024 si žiaci 1. stupňa školy pripomenuli rôznymi aktivitami v rámci vyučovania a oblečením v "modrom". 

     • Vybíjaná žiačok – okresné kolo

     • V piatok 22.03.2024 sa družstvo žiačok školy zúčastnilo okresného kola športovej súťaže vo vybíjanej žiačok. Naše dievčatá sa v súťaži umiestnili na 3. mieste.

     • Minifutbal – predkolo

     • Dňa 21.03.2024 sa družstvo mladších žiačok a žiakov školy zapojilo do predkola športovej súťaže v minifutbale pod názvom McDonalds cup. Naše družstvo sa na domácej pôde v súťaži umiestnilo na 1. mieste a postúpilo do okresného kola.

     • Remeslo má zlaté dno – 3.B trieda

     • Toto príslovie si žiaci 3.B triedy zopakovali na slovenskom jazyku a najmä vyskúšali. Svoje šikovné ruky, nápaditosť a schopnosť vytvoriť niečo zaujímavé si preverili na hodine pracovného vyučovania. A vznikol nám robot, pomocník.

     • Svetový deň Downovho syndrómu

     • Naši žiaci 1. stupňa školy si dňa 21.03.2024 pripomenuli - Svetový deň Downovho syndrómu a na znak solidarity si všetci obuli každú ponožku inú, pretože "byť iný, je v poriadku".

     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, súťaže v prednese prózy a poézie žiakov, sa konalo dňa 18.03.2024 v Púchove. Aj naša škola mala v súťaži svojich reprezentantov. Žiačka M. Drestová 8.B sa v kategórii próza umiestnila na 3. mieste a  S. Rácová 6.B sa v kategórii poézia umiestnila tiež na 3. mieste.

     • Karate

     • Dňa 16.03.2024 sa uskutočnila v Púchove súťaž v karate, ktorej sa zúčastnili aj žiaci krúžku karate, naši pretekári zo STYLE KARATE LEDNICKÉ ROVNE.

      Umiestnenie žiakov v súťaži: Sebastián Šidla - 2x 2.miesto , Adrián Pavlík - 2. miesto, Sofia Šimonffy 1.,3.miesto, Natália Tanušková - 3.miesto, Martina Drestová - 3x 3. miesto, Timea Skukálková - 3.miesto, Petra Morovianová - 2.miesto, Ľubomír Janovec - 2. miesto, Tamarka Prenosilová - 1.miesto, Elissa Carbone - 1.miesto, Nela Rohlíková - 2x 1. miesto, 1x3.miesto, Stanislav Číž - 1.,2.miesto, Laura Liptáková - 2.,3.miesto, Karolína Bednárová - 3.miesto, Gréta Putalová - 4,6.miesto, Olívia Šestáková - 5,6.miesto, Filip Poliak - 5,7.miesto, Tomáš Šidlo - 4,6.miesto, Matej Gorelka -3.,7.miesto,  Michal Janovec - 3., 4.,5.miesto, Zara Loziňáková - 6.miesto, Matúš Janovec - 4.miesto, Tamarka Kopišová - 5.miesto, Viktória Kušnierová - 6.miesto.

     • Projekt „Hrdinovia FAST“ – aktivity žiakov

     • Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu s názvom „ Hrdinovia FAST“, vďaka ktorému dajú Vaše deti svojím starkým hrdinom hodnotný dar. Je to dar vedomostí, ktoré by im jedného dňa mohli zachrániť život. Cieľom je prostredníctvom zábavných, interaktívnych animovaných materiálov a série aktivít, ktoré majú pedagogický, zábavný a hravý charakter, naučiť deti rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a zavolať prvú pomoc. Projekt prebieha v 5-tich poučných a zábavných týždňoch.

     • Chemická olympiáda – okresné kolo

     • Dňa 14.03.2024 sa na Gymnáziu v Púchove stretli najlepší chemici nášho okresu v okresnom kole chemickej olympiády. Víťazom súťaže sa stal žiak našej školy Tadeáš Mičko 9.B, ktorý v silnej konkurencii obsadil 1. miesto, druhá reprezentantka školy Alžbeta Lokajová 9.B získala pekné 3. miesto.

     • MDŽ - 4.C trieda

     • Žiaci 4.C triedy si vyrobili pozdravy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý každoročne oslavujeme 8. marca.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje