• Ing. Antónia Turiaková
   • Ing. Antónia TuriakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.B
   • Mgr. Mária Valíčková
   • Mgr. Mária ValíčkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
   • Mgr. Eva Viselková
   • Mgr. Eva ViselkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje