Symbolika školy História školy Čo škola ponúka

 

Škola z roku 1935

Eduard Schreiber bol spolumajiteľ sklární, polí a lesov. Narodil sa 25. mája 1876 vo Viedni. Už ako školák hrával na klavír v katolíckom chráme pri kaštieli v Lednických Rovniach. Recitoval poéziu na školských akadémiách, vynikal v rétorike, prednášal a hrával divadlo.

Postupne režíroval a prezentoval sa v hlavných úlohách v shakespearovských a moliérovských komédiách. Bol jedinečný komik. Naučil sa fotografovať a stavať modely strojov. Staval funkčné modely lokomobilov a lokomotív a jednu zo svojich malých lokomotív si postavil neskôr aj v Lednických Rovniach. Po koľajišti v parku kaštieľa ňou vozil bratov a ich priateľov a robil z toho fotodokumentáciu.

Zaviedol chov ušľachtilých koní. V roku 1905 v lesoch, na pílach a v kanceláriách zaviedol telefóny. V lesoch staval úzkokoľajné železnice na zvoz dreva, rozvoz drevorubačov a lesných zamestnancov. Koncom prvého desaťročia dvadsiateho storočia začal filmovať.

Robil si aj filmovú dokumentáciu vo forme letopisov a keď si v roku 1909 kúpil vo Viedni vlastnú kameru Pathé 1101, experimentoval až po nakrúcanie hraných príbehov.

Doteraz poznáme len jeden hraný experiment z jeho tvorby, Únos z roku 1910, kde mu hlavnú úlohu stvárnila jeho obľúbená a krásna neter Frederika Schullerová, s ktorou nakrútil aj groteskné etudy Mimika.

 

História základného vzdelávania v obci Lednické Rovne sa začína už v roku 1828, kedy bola založená prvá jednotriedna katolícka škola. Štátna škola bola vybudovaná v roku 1893. Dal ju postaviť Jozef Schreiber, majiteľ tunajšej sklárne, pre deti svojich robotníkov. Bola to len jednotriedna škola, preto v roku 1914 dal štát postaviť 3-triednu ľudovú školu, ktorá stojí pri sídlisku Uhrovec dodnes. V roku 1935 dala obec vystaviť druhú budovu, ktorej priestory slúžia dodnes pre ZUŠ. V roku 1947/48 bola zriadená v miestnom kaštieli v parku meštianska škola. V týchto priestoroch sa vyučovalo až do roku 1969.
Komplex budov terajšej ZŠ sa začal stavať v roku 1966. Jej výstavba trvala 3 roky, takže 1.septembra 1969 prešli jej bránami prví žiaci.
Základná škola leží na Schreiberovej ulici a pri príležitosti 30. výročia od jej otvorenia jej bol udelený MŠ SR čestný názov Základná škola Eduarda Schreibera. Eduard Schreiber sa venoval filmovaniu a na Slovensku natočil prvý hraný film.

Miestny kaštieľ slúžil od roku 1947 ako meštianska škola

Naša škola včera a dnes

 

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria