• Prístupnosť

    •  

     Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla:

     Toto webové sídlo www.zsledrovne.edupage.org prevádzkuje Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

      

     Prevádzkovateľ

      Základná škola Eduarda Schreibera

     Schreiberova 372/6

     020 61  Lednické Rovne

     IČO: 31202462

      

     Technický prevádzkovateľ

     Applied Software Consultants, s.r.o.

     Námestie Slobody 11,

     811 06 Bratislava, Slovakia, EU

     tel. (+421) 2 - 442 52580

     tel. (+421) 2 - 444 50535

     info@asc.sk

     www.ascagenda.com

      

     Email školy

     Riaditeľka školy: riaditel@zslednickerovne.sk
      

     Všeobecné informácie: info@zslednickerovne.sk
     Podateľňa: podatelna@zslednickerovne.sk
     Informácie o napĺňaní webového sídla: info@zslednickerovne.sk

           Kompetencie

     Škola je rozpočtovou organizáciou. Patrí do zdriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne. V právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene. Ako správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce.

     Poskytuje základné vzdelávanie a výchovu pre viac ako 400 detí vo veku od 6 do 15 rokov v zmysle Zriaďovacej listiny zo dňa 1. 7. 2002 v znení jej dodatkov. Vzdelávanie zabezpečuje takmer 30 pedagógov. Ponúka rôzne voľnočasové aktivity. Zameriava sa i na skvalitňovania medziľudských vzťahov, integrované vzdelávanie, prevenciu pred závislosťami rozličného typu, ozdravovacie pobyty, výlety, exkurzie.

      

     Časový rozvrh vyučovacích hodín

     1. HODINA               7.40 - 8.25
         PRESTÁVKA       8.25 - 8.30
     2. HODINA               8.30 - 9.15
         PRESTÁVKA    9.15 - 9.30
     3. HODINA               9.30 - 10.15
         PRESTÁVKA     10.15 - 10.25
     4. HODINA             10.25 - 11.10
         PRESTÁVKA          11.10 - 11.20
     5. HODINA              11.20 - 12.05
         PRESTÁVKA 12.05 - 12.10
     6. HODINA               12.10 - 12.55
         PRESTÁVKA  12.55 - 13.30
     7. HODINA              13.30 - 14.15
         PRESTÁVKA 14.15 - 14.20
     8. HODINA    14.20 - 15.05

                                                           

     Konzultačné hodiny vedenia školy pre verejnosť

     riaditeľka školy pondelok  - piatok   8:00 — 15:00    
     výchovný poradca - štvrtok                    8:00 — 15:00  
     pedagogickí a odborní zamestnanci - pondelok 8:00 — 15:00

      

     -stretnutie s vedením školy je možné dohodnúť aj individuálne - telefonicky alebo mailom na adrese riaditel@zslednickerovne.sk

     -stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy si môžete dohodnúť mailom na individuálnych adresách zamestnancov  - priezvisko.meno@zslednickerovne.sk

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje