Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla:

Toto webové sídlo www.zsledrovne.edupage.org prevádzkuje Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 

Prevádzkovateľ

 Základná škola Eduarda Schreibera

Ul. Schreiberova 372

020 61  Lednické Rovne

IČO: 31202462

 

Technický prevádzkovateľ

Applied Software Consultants, s.r.o.

Námestie Slobody 11,

811 06 Bratislava, Slovakia, EU

tel. (+421) 2 - 442 52580

tel. (+421) 2 - 444 50535

info@asc.sk

www.ascagenda.com

 

Email školy

Riaditeľka školy: riaditel@zslednickerovne.sk
 

Všeobecné informácie: info@zslednickerovne.sk
Podateľňa: podatelna@zslednickerovne.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: info@zslednickerovne.sk

 Kompetencie

Škola je rozpočtovou organizáciou. Patrí do zdriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne. V právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene. Ako správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce.

Poskytuje základné vzdelávanie a výchovu pre viac ako 400 detí vo veku od 6 do 15 rokov v zmysle Zriaďovacej listiny zo dňa 1. 7. 2002 v znení jej dodatkov. Vzdelávanie zabezpečuje takmer 30 pedagógov. Ponúka rôzne voľnočasové aktivity. Zameriava sa i na skvalitňovania medziľudských vzťahov, integrované vzdelávanie, prevenciu pred závislosťami rozličného typu, ozdravovacie pobyty, výlety, exkurzie.

 

Časový rozvrh vyučovacích hodín

1. HODINA               7.40 - 8.25
    PRESTÁVKA       8.25 - 8.30
2. HODINA               8.30 - 9.15
    PRESTÁVKA    9.15 - 9.30
3. HODINA               9.30 - 10.15
    PRESTÁVKA     10.15 - 10.25
4. HODINA             10.25 - 11.10
    PRESTÁVKA          11.10 - 11.20
5. HODINA              11.20 - 12.05
    PRESTÁVKA 12.05 - 12.10
6. HODINA               12.10 - 12.55
    PRESTÁVKA  12.55 - 13.30
7. HODINA              13.30 - 14.15
    PRESTÁVKA 14.15 - 14.20
8. HODINA    14.20 - 15.05

                                                      

Konzultačné hodiny vedenia školy pre verejnosť

riaditeľka školy pondelok  - piatok   8:00 — 15:00    
výchovný poradca - štvrtok                    8:00 — 15:00  
pedagogickí a odborní zamestnanci - pondelok 8:00 — 15:00

 

-stretnutie s vedením školy je možné dohodnúť aj individuálne - telefonicky alebo mailom na adrese riaditel@zslednickerovne.sk

-stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy si môžete dohodnúť mailom na individuálnych adresách zamestnancov  - priezvisko.meno@zslednickerovne.sk

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria