Zelená škola

Naša základná škola je od školského roka 2016 zapojená do medzinárodného programu

ZELENÁ ŠKOLA

Zelená škola je u nás aj vo svete najväčší ekoprogram. „Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.“

„Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Žiaci sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v rôznych oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať.

Na základe auditu si naša základná škola zvolila tému odpad. V rámci školy postupne uskutočňujeme aktivity podľa schváleného environmentálneho akčného plánu (EAP) zameraného na túto oblasť.

Dňa 17.10.2018 bola naša škola účastníkom 13. ročníka slávnostnej certifikácie programu Zelená škola. V divadle Aréna v Bratislave naša p. riaditeľka spolu s koordinátorkou projektu p. uč. Behrovou  prevzali ocenenie, certifikát i vlajku Zelenej školy. Tieto nám boli udelené na základe dvojročného úsilia školy v rámci spomínaného projektu, v nami zvolenej téme odpad. Naša základná škola tak  bola zaradená medzi školy s kvalitnou proenvironmentálnou výchovou .

Naša škola naďalej pokračuje  v programe  Zelenej školy v nami zvolenej novej téme - Zeleň a ochrana prírody. Prostredníctvom čiastkových cieľov sa spoločne usilujeme o revitalizácia areálu našej školy vytvorením náučno-estetických plôch a uskutočňovaním vlastných aktivít chceme podporiť biodiverzitu  a ochranu zelene a prírody v našej škole, obci, našom okolí...

"Príroda je oproti nám vo výhode,  môže existovať  bez nás,  ale my bez nej nie."

"Skôr ako by sme mali prírode rozkazovať, by sme jej mali načúvať."

"Príroda dala človeku rozum, aby sa jej bránil a srdce, aby sa jej neubránil."

"Človek je dielom prírody, existuje v prírode a len vďaka nej žije. Nemôže sa preto od nej izolovať a to ani v myšlienkach."

 

KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY 2021-2022

 

O ZELENEJ ŠKOLE

 

Článok o našich aktivitách v rámci  Zelenej školy bol uverejnený v Rovňanských novinách

 

ZELENÁ ŠKOLA - NAŠE CIELE

 

AKTIVITY USKUTOČNENÉ V RÁMCI ZELENEJ ŠKOLY

 

Niekoľko fotografií z  našich aktivít ...

  

                              

                        

     

 

 

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria