Rada školy

Rada školy, je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského zariadenia.


Zoznam členov Rady školy pri ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne

 

Mgr. Michaela Paganíková -  za pedagogických zamestnancov - predseda

          (michaela.paganikova@zsledrovne.sk)

Mgr. Andrea Brozáková  - za pedagogických zamestnancov 

          (andrea.brozakova@zsledrovne.sk)

Ing. Eva Čížová - za nepedagogických zamestnancov

          (eva.cizova@zsledrovne.sk)

 

Mgr. Mariana Mičková - zástupca rodičov        

Marika Mališová - zástupca rodičov

Mgr. Zuzana Rohlíková - zástupca rodičov

Monika Prezentová - zástupca rodičov

 

Bc. Juraj Mašlaň - zástupca zriaďovateľa

          (jurajmaslan@gmail.com)

Ing. Stanislav Backo - zástupca zriaďovateľa

          (backo@lednickerovne.sk)

Ing. Gabriela Brezániová - zástupca zriaďovateľa

          (brezaniova@lednickerovne.sk)

Milan Chudada - zástupca zriaďovateľa

          (chudada@lednickerovne.sk)

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria