Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Motto školy

Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.

R. W. Emerson

Naše vyučovanie

  Vitajte na stránkach našej školy

  Zo života školy

  • LETNÉ PRÁZDNINY:

   01. 07 - 02. 09.2022

   ZAČIATOK VYUČOVANIA PO PRÁZDNINÁCH:

   05. 09. 2022 (PONDELOK)

   prazdniny 1.jpg

   Riaditeľstvo základnej školy a

   všetci zamestnanci

   Vám prajú

   príjemné prežitie letných prázdnin a

   načerpanie síl do nového školského roka.

  • Dňa 30.06.2022 sme spoločne na školskom dvore slávnostne ukončili školský rok 2021/2022. Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi, zaželali im veľa úspechov v ich novej škole. Odmenili sme aktívnych žiakov školy, ktorí nás reprezentovali na rozličných súťažiach a olympiádach, ale aj žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky.

  • V utorok 28.06.2022 navštívili žiaci deviateho ročníka kúpeľné mesto Bojnice, ktoré ponúka svojim návštevníkom množstvo zážitkov. Tie si odniesli aj naši deviataci z najstaršej zoologickej záhrady na Slovensku a Domu ilúzii, ktorý bol naozaj plný ilúzii, optických klamov a rozšírenej reality.

  • Žiaci 5.B triedy sa zúčastnila výletu do Prečína - rodinnej usadlosti Vládske. Oboznámili sa s prostredím ukrytom v tichom údolí Súľovských vrchov, so zvieratami - niektoré mohli hladkať, rozšírili si vedomosti o lese, sokoliarstve. Hrou ,, Kto som?" si žiaci precvičili vedomosti z biológie. Na chrbát žiaka sa pripol obrázok živočícha, ktorý žiak nesmel vidieť a pomocou otázok musel zistiť akým zvieratkom je. Návštevu žiaci ukončili jazdou na koni. Domov sme sa vrátili unavení, ale s kopou zážitkov.

  • Žiaci 1.A triedy v rámci vychádzky do okolia školy navštívili Kaplnku sv. Anny v Dolnej Breznici a lurdskú jaskyňu. Pani učiteľka im porozprávala legendu o grófovi, ktorý sa vracal z Lednického hradu so svojou manželkou a nevidomou dcérkou. Pristavili sa pri prameni vyvierajúcom zo skaly. Ovlažili sa a pani umyla dieťaťu aj tvár. Zrazu dievčatko vykríklo: "Ja vidím!" Vďační rodičia za uzdravenie dcéry dali na tomto mieste postaviť kaplnku a keďže sa to stalo v Deň sviatku sv. Anny, kaplnka bola zasvätená sv. Anne. Deti legenda zaujala. Vychádzku zakončili sladkou odmenou- zmrzlinou.

  • Žiaci druhých ročníkov sa dňa 28.06.2022 zúčastnili výletu do Čičmian a Rajeckej Lesnej. V Čičmanoch navštívili objekty ľudovej architektúry a v Rajeckej Lesnej Slovenský Betlehem. Oboznámili sa so životom ľudí v minulosti a porovnávali so životom ľudí v súčasnosti. Obdivovali krásny pohyblivý Betlehem, kde určovali známe hrady a zámky Slovenska. Cestou autobusom spoznávali krásy našej prírody, pohoria a okolité dedinky a mestá. Výlet sa deťom veľmi páčil.

  • Žiaci 1.B svoj prvácky výlet strávili na farme u Hollanovcov. Spoločne sa postarali o zvieratká, nakŕmili koníka, ovečky, kačky, husi, sliepky. Hladili malé kačiatka, pomaznali sa so psíkmi. Po práci sa vyšantili na šmykľavke a hojdačkách. Na farme pre nich pripravili súťaže a hry. Prváci odchádzali s nadšením a veľkým poďakovaním celej rodine za príjemne strávené chvíle.

  • Dňa 23.06.2022 sa triedy VIII. A a VIII. B zúčastnili na školskom výlete na Orave. Žiaci si najskôr užili plavbu vyhliadkovou loďou na Slanický ostrov umenia, kde je v interiéri kostola a v jeho okolí vystavené tradičné ľudové umenie z minulých storočí. Poobede navštívili Oravský zámok - absolvovať prehliadku znamená vystúpiť po niečo viac ako tristo schodoch, ale pohľad na okolitú krajinu, ale i samotný zámok zhora potom stojí za tú námahu.

  • Dňa 24.06.2022 sa 148 žiakov z našej školy zúčastnilo v školskej knižnici na čitateľskom maratóne s názvom „Čítajme si ... 2022“. Spolu s ďalšími žiakmi z mnohých škôl na Slovensku sme sa pokúsili prekonať rekordy z predchádzajúcich rokov v počte čítajúcich detí.

  • Vyučovanie končí: 1. stupeň: o 11:15 hod., 2. stupeň: 5. - 6. ročník o 11:50 hod., 7. - 9. ročník: o 12:10 hod.

   Posledné školské dni je trieda so svojím triednym učiteľom, prípadne prideleným učiteľom.

   - čistenie a odovzdávanie učebníc, preberanie učebníc

   30. 06. 2022 (štvrtok) o 8:00 hod. na školskom dvore

   - slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022, odovzdávanie vysvedčení v triedach.

   OBED: 2. stupeň - 9:30 hod., 1. stupeň - 10:00 hod.

   Prevádzka ŠKD bude do 16:00 hod.

  Kontakty

  • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
   Ul. Schreiberova 372
   020 61 Lednické Rovne
  • +421 424 693 547 sekretariát
   +421 911 504 411 riaditeľka školy
   +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
   +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
   +421 910 304 455 ekonómka

  Odkazy

  Fotogaléria