Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Motto školy

Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.

R. W. Emerson

Naše vyučovanie

  Vitajte na stránkach našej školy

  Zo života školy

  • Žiaci 2.- 4. ročníka školy si dňa 30.11.2022 overovali svoje vedomosti v riešení zaujímavých úloh z matematiky, vlastivedy, prírodovedy a iných oblastí spoločenského života v celoslovenskej súťaži pod názvom "Všetkovedko".

  • Dňa 28.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Žiaci, ktorí dosiahnu v tomto kole najlepšie výsledky nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže.

  • Družstvo žiačok školy v zložení: L. Palkovičová 5.A, S. Vetková 9.B, T. Geregová 9.B sa dňa 25.11.2022 zúčastnilo regionálneho kola súťaže v stolnom tenise žiačok, ktoré sa konalo v Považskej Bystrici. Naše dievčatá si v súťaži vybojovali 1. miesto a postúpili tak do krajského kola.

  • Žiaci 7. A triedy si v rámci Občianskej náuky vypracovali projekt, kde sa snažili kresbou, maľbou, prípadne kolážou vyjadriť najcharakteristickejšie črty svojich spolužiakov. Musíme uznať, že niektorí naozaj vystihli tú hlavnú charakteristickú črtu, či výraz tváre svojho spolužiaka. Za tento projekt boli žiaci odmenení jednotkou.

  • Okresného kola súťaže v stolnom tenise žiačok sa dňa 16.11.2022 zúčastnilo aj družstvo žiačok školy v zložení: L. Palkovičová 5.A, A. Lokajová 8.B, S. Vetková 9.B, T. Geregová 9.B. Naše dievčatá si v súťaži vybojovali 1. miesto a postup do vyššieho kola súťaže.

  • Žiaci z krúžku usilovne pracovali na konštrukcii šarkanov. Potom si ich podľa vlastných predstáv ozdobili a s pomocou pani učiteľky pripevnili na špagátik. Komu bude lietať šarkan skutočne vysoko? Dozvieme sa nabudúce.

  • Družstvo žiakov školy v zložení: M. Duchoň 9.B, M. Székely 7.B, A. Chudada 8.B, T. Hanták 7.B sa zapojilo dňa 15.11.2022 do okresného kola súťaže v stolnom tenise žiakov. Naši reprezentanti sa v súťaži umiestnili na 4. mieste.

  • Dňa 14.11.2022 sa naši deviataci zúčastnili prednášky spojenej s besedou s bývalým žiakom školy p. Martinom Juríčkom o jeho absolvovanej cyklotúre. Zo Slovenska cez Česko, Poľsko až do prístavného mesta Gdaňsk prešiel na bicykli 1 000 km. Martin pútavým spôsobom opísal žiakom z absolvovanej cesty nielen svoje zážitky, postrehy, dojmy, ale podal im aj nové informácie z oblasti dejepisu, geografie, náboženstva.

  Kontakty

  • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
   Ul. Schreiberova 372
   020 61 Lednické Rovne
  • +421 424 693 547 sekretariát
   +421 911 504 411 riaditeľka školy
   +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
   +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
   +421 910 304 455 ekonómka

  Odkazy

  Fotogaléria