• PARTNERSKÁ ŠKOLA

    •  

     Cezhraničná spolupráca našej školy.

     Súčasné nároky vzdelávania žiakov na základných školách kladú dôraz nielen na všeobecné vedomosti, ale v nemalej miere i na ovládanie cudzích jazykov. 

     V dnešnom globálnom svete je  nevyhnutnosťou ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a preto naša škola sa už skoro 30 rokov okrem angličtiny a iných jazykov zameriava  aj na jazyk nemecký. Základy a bežnú hovorovú reč je možné zvládnuť edukáciou na hodinách, ale veľmi podstatný a  prínosný je kontakt so živým jazykom. To bol dôvod na hľadanie možností spolupráce so školami v zahraničí. Rok 1998 bol začiatok písania histórie spolupráce a priateľstva so základnou školou  Hauptschule v Oberpullendorfe v Rakúsku. Po úvodnej a zoznamovacej návšteve rakúskych pedagógov na našej škole sa rozbehla úzka spolupráca medzi žiakmi. Výmenou adries a úvodnom zoznamovaní prostredníctvom listov sa pripravil prvý výmenný pobyt našich žiakov na ich škole. Naši žiaci bývali v rodinách u svojich nových priateľov a boli súčasťou vyučovania v škole počas celého 10 dňového turnusu.  Nutnosť komunikovať v nemčine bola prínosná a taktiež zážitky na rôznych podujatiach a výletoch hodnotili obe strany veľmi kladne. Žiaľ, po dvoch turnusoch sa z dôvodu administratívnych prekážok na strane rakúskych zákonov spolupráca ukončila.

     Nový kontakt a spoluprácu nadviazala naša škola s Realschule  v nemeckom Schweinfurte,  ktorá trvá od roku 2013 doteraz. Na výmenných pobytoch sa počas uplynulých rokov vystriedalo mnoho žiakov. Striedajú sa v polročných intervaloch. Na  jeseň nemeckí žiaci na Slovensku, v máji Slováci v Nemecku. Prípravu a realizáciu výmenných pobytov organizovali za výraznej podpory riaditeľky našej školy PhDr. Potočnej, učiteľky jazykov Mgr. Letková, Mgr. Kanderková a  Mgr. Backová.   Nielen jazyková stránka je pri tejto spolupráci dôležitá. Veľmi kladne je zo strany žiakov, pedagógov i rodičov hodnotená možnosť spoznávania miestnej kultúry, pamiatok a najmä reálny, každodenný život v rodinách. Hostiteľská škola okrem účasti na bežnom vyučovaní organizuje výlety, rôzne športové  a kultúrne podujatia. Nemeckí žiaci spolu s našimi navštívia Bratislavu, Žilinu, Čičmany, Rajeckú Lesnú a pri Strečne sa  plavia plťami dolu Váhom. Naši žiaci u nich navštevujú mestá Würzburg,  Aschaffenburg, Rotenburg a iné. Okrem toho počas víkendov organizujú rodiny u ktorých sú žiaci ubytovaní individuálne výlety a rôzne  ďalšie aktivity. Pozitívne pôsobí na žiakov na oboch stranách okrem nových priateľstiev a zážitkov používanie cudzieho jazyka  v reálnom prostredí.

     Žiaľ, od minulého roku pozastavila pandémia túto skvelú možnosť vzájomnej spolupráce, ale na základe telefonátov a mailov s nemeckými priateľmi, máme istotu, že po jej zvládnutí budeme v partnerstve naďalej pokračovať.

      

     • Názov školy: Realschule Wilhelm Sattler
     • MestoSchweinfurt
     • Krajina: Nemecko (Bavorsko)
     • Počet žiakov: 842 v 33 triedach  v  ročníkoch 5. -10.
     • Počet učiteľov: 60
     • Riaditeľ: RSD Georg Harbauer
     • Cudzie jazyky: anglický, francúzsky, ruský
     • Vybavenie školy: športová hala, PC učebňa, učebne fyziky, biológie a chémie, učebňa HV, dielne,  kuchynka, aula

      

       

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje