Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Jazykové laboratórium Ing. Mária Backová
  Knižnica Mgr. Lenka Herchlová
Mgr. Miriam Moravčíková
  Svet práce Rozvrh
Ing. Antónia Turiaková
  Telocvičňa Rozvrh
Mgr. Zuzana Dobrodenková
  Učebňa anglického jazyka Rozvrh
Mgr. Marica Chaloupková
  Učebňa biológie Rozvrh
Mgr. Tatiana Mináriková
  Učebňa fyziky Rozvrh
RNDr. Mária Behrová
  Učebňa hudobnej výchovy Mgr. Alena Kvasnicová
  Učebňa chémie Rozvrh
Ing. Beata Kubáňová
  Učebňa Informatiky I Rozvrh
Mgr. Miroslava Dubová
  Učebňa informatiky II Ing. Vladislav Bortel
  Učebňa nemeckého jazyka Rozvrh
  Učebňa výtvarnej výchovy

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria