Zoznam tried › Trieda 9.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Herchlová
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Diana Bajzíková
2    Karolína Balážová
3    Terézia Bečárová
4    Boris Belej
5    Tomáš Ciesar
6    Lucia Červená
7    Patrik Egly
8    Adam Gabriš
9    Michal Gašpárek
10    Barbora Gažová
11    David Gerhardt
12    Eliška Gorelková
13    Ema Chupáčová
14    Peter Kačina
15    Miriam Madžová
17    Emma Mierná
18    Lívia Mojtová
19    Lívia Pavúčková
20    Lenka Riečická
21    Timea Rodová
22    Sofia Skukálková
23    Karin Šupolová
24    Filip Ján Cíbik

© aScAgenda 2023.0.1387 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.11.2022

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria