Zoznam tried › Trieda 9.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: RNDr. Mária Behrová
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Vanesa Balážová
3    Bruno Balko
4    Nikola Bělejová
5    Simon Biberle
6    Martin Dohnanský
7    Vanessa Dubová
8    Marek Duchoň
9    Nina Florišová
10    Adam Gažo
11    Tamara Geregová
15    Linda Mauerová
16    Sofia Mikulčíková
17    Alžbeta Pecušová
18    Ema Potočná
19    Jessica Šimová
20    Nicolas Šrenk
21    Erik Šutriepka
22    Nikola Tanušková
23    Martin Taraba
24    Sophia Vetková
25    Tatiana Vicenová
26    Cristiano Carbone

© aScAgenda 2023.0.1387 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.11.2022

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria