Zoznam tried › Trieda 9.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Ing. Beata Kubáňová
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Veronika Branišová
2    Vladimír Domjen
3    Damián Drahuta
4    Laura Drestová
5    Vanesa Eglyová
6    Adam Chudada
7    Jakub Ježo
8    Alžbeta Lokajová
10    Adam Miček
11    Tadeáš Mičko
13    Karin Šimová
14    Lukáš Šurian
15    Tomáš Teplanský
16    Dominik Trenčan
17    Felix Zachar

© aScAgenda 2024.0.1436 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria