Zoznam tried › Trieda 8.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Adriana Mádrová
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Natália Bajzíková
2    Matej Baláž
3    Michal Bednár
4    Samuel Bělej
5    Elisabetta Carbone
6    Denis Dorotčin
7    Filip Galko
8    Samuel Hajný
9    Lea Hantáková
10    Šimon Holbička
11    Lucia Horečná
13    Filip Kozáček
14    Timotej Marman
16    Zara Mičianová
17    Adela Pálková
19    Tamara Papučová
20    Nela Rohlíková
21    Dušan Šelinga
22    Alžbeta Tomanová
23    Timea Uhlíková
24    Zoja Villínová
25    Viktória Jamborová
27    Nazar Nazarenko

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria